Image

Catella: Förbättrat låneklimat på fastighetsmarknaden

Sverige Catellas kreditbarometer Credi för första kvartalet 2013 visar tydligt att utsikterna för lånefinansiering av fastigheter förbättras. Därmed bekräftas den svaga indikation om förbättrade förhållanden som presenterades i Credi för fjärde kvartalet 2012. Credis huvudindikator, där ett index över 50 indikerar en förbättrad tillgång på lånefinansiering, för mars 2013 stiger från 50,1 till 55,9.
Publicerad den 13 Mars 2013

- Vi upplever att lånemarknaden har utvecklats positivt sedan årsskiftet. Resultatet i vår kreditenkät för första kvartalet bekräftar denna bild av en förbättrad tillgång på bankfinansiering, säger Daniel Anderbring, ansvarig för Catellas kreditbarometer.

- De banker som är aktiva på den svenska marknaden är mer villiga att låna ut pengar till fastigheter än under 2012. Dessutom har ett antal tidigare aktiva aktörer, främst tyska banker, åter börjat bearbeta den svenska marknaden. Vi bedömer att deras aktivitet kommer att öka i takt med att utländska fastighetsinvesterares intresse för Sverige ökar och att konkurrensen på deras kärnmarknader tilltar, säger Daniel Anderbring.

Bland de noterade fastighetsbolagen visar Credi på fortsatt förbättring av de finansiella nyckeltalen. Räntekostnaderna sjunker och soliditeten ökar i genomsnitt, samtidigt som fler aktörer utnyttjar kapitalmarknaden direkt för sina finansieringsbehov genom företagsobligationer och säkerställda obligationer.

- De noterade fastighetsbolagen har nu de starkaste balansräkningarna sedan slutet av 2007 och snittlånekostnader under fyra procent. Detta i kombination med tillgång till alternativ finansiering innebär goda förutsättningar för ökad förvärvsaktivitet bland de noterade bolagen under 2013, säger Niclas Forsman, analytiker på Catella.

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Närmar sig kommunal förtätning

Bygg/Arkitektur Kommunala bostadsbolaget MKB kan tillföra närmare 300 nya bostäder i Hyllie. Fastighetssverige berättar mer om projektet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY