Image

Fortsatt hög omsättning – ökat internationellt intresse

Sverige Transaktionsvolymen för första kvartalet uppgår till 28,5 miljarder kronor, vilket är drygt fem miljarder kronor högre än samma period 2015 och den näst högsta volymen under ett första kvartal de senaste tio åren – detta enligt Cushman & Wakefield.
Publicerad den 31 Mars 2016
Daniel Anderbring. Bild: Cushman & Wakefield
Daniel Anderbring. Agneta Jacobsson. Bild: Torbjörn Persson
Agneta Jacobsson.

Jämfört med samma period förra året var affärerna i genomsnitt större och med ett större inslag av utländska köpare. Sammanlagt var också svenska och nordiska aktörer nettosäljare under kvartalet medan tyska investerare och investerare från marknader utanför Europa var nettoköpare. Andelen transaktioner inom investeringsintervallet en till två miljarder dominerade under kvartalet och svarade för 27 procent av totalvolymen medan transaktioner inom intervallet mellan 2 och 5 miljarder kronor uppgick till 16,7 procent.

Kvartalet karaktäriserades av ett antal större portföljaffärer med en mix av ingående fastighetstyper. Dessa affärer summerade till 40 procent av totalvolymen. Det största enskilda segmentet omsättningsmässigt var kontor, vars andel uppgick till 20,0 procent. Bostäder var det näst största segmentet med en andel på 17,0 procent. Handel hamnade på en tredje plats med 7,1 procent. Andelen för industri- och logistikfastigheter uppgick till 5,9 procent.

Stockholm samt fastighetsmarknaderna utanför storstadsregionerna attraherade mest kapital under kvartalet. Stockholm svarade för 38,6 procent av investeringsvolymen och marknaderna utanför storstadsregionerna svarade för 17,5 procent. Västra Götalands andel var 8,1 procent och Skånes andel 7,2 procent.

- Vi tror att den höga transaktionsaktiviteten fortsätter under andra kvartalet, de förutsättningar som drivit marknaden under 2014 och 2015 är fortfarande intakta. Låg ränta, stark tillväxt i ekonomin och många olika typer av motiverade köpare. En positiv skillnad jämfört med 2015 är att de utländska investerarnas förvärv ökat under de senaste månaderna, en negativ skillnad är att bankerna har blivit något mer restriktiva i sin syn på utlåningen till kommersiella fastigheter, säger Daniel Anderbring, chef för Investment Strategy på Cushman & Wakefield.

- Det globalt tillgängliga kapitalet för investeringar har aldrig varit större. I en orolig värld blir fastigheter attraktiva, vilket i första hand gynnar stora likvida marknader. Brexit har dock påverkat aktiviteten i Storbritannien, där både köpare och säljare blivit alltmer avvaktande inför folkomröstningen i juni. Visst kan den svenska marknaden påverkas av osäkerheten i världen just nu men samtidigt är vår marknad fundamentalt stark och kan bidra till den diversifiering många internationella investerare söker, när de vill sprida risker, säger Agneta Jacobsson, Nordenchef på Cushman & Wakefield.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Cushman & Wakefield på Branschguiden

Cushman & Wakefield är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar property-, facilities- och project management, uthyrning, capital markets, värdering och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.om eller följ @Cus...

Läs mer om Cushman & Wakefield på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige