Image
Joacim Sjöberg, vd Castellum.
Joacim Sjöberg, vd Castellum. Bild: Castellum

Castellums förvaltningsresultat sjönk under 2023

Bolag Castellums förvaltningsresultat sjönk med tre procent under 2023, även om bolaget höjde sig i sista kvartalet då förvaltningsresultatet istället ökade med 12,9 procent. Bolagets vd, Joacim Sjöberg, menar att bolaget, trots minskade investeringsvolymer, nu befinner sig i en bra position.
Publicerad den 14 Februari 2024

– Castellum levererar ökat driftnetto om 12,5 procent under 2023, för sista kvartalet isolerat ökar det med 18,9 procent. Omsättningen på kontorsmarknaden är hög, med både många nyteckningar och fler uppsägningar. Efterfrågan är, generellt sett, god på både kontor och logistik. Vårt största fokus under året har varit att stärka bolagets finansiella ställning. Vi har amorterat ca 16 mdkr i nettoskuld och sänkt belåningsgraden från 42,3 till 37,4 procent. Detta tack vare nyemissionen i våras och gjorda försäljningar, skriver vd Joacim Sjöberg i rapporten.

Oktober – december 2023
Intäkterna uppgick till 2 477 mkr (2 247), vilket är en ökning med 10,2 procent.
Driftsöverskottet för kvartalet uppgick till 1 627 mkr (1 368), vilket är en ökning med 18,9 procent.
Förvaltningsresultatet uppgick under kvartalet till 1 030 mkr (912), motsvarande en ökning om 12,9 procent.
Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick under kvartalet till -6 304 mkr (-6 394).

– Castellums tillväxt bygger till stor del på investeringar och förvärv. Under året har åtta större projekt med ett sammanlagt årligt hyresvärde om 326 mkr färdigställts. Även om investeringsvolymerna nu minskar jämfört med tidigare år har bolaget en stor och spännande pipeline att dra igång med när förutsättningarna är de rätta, säger Joacim Sjöberg.

Januari – december 2023
Intäkterna uppgick till 9 806 mkr (8 928). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 8,9 procent (7,2).
Driftsöverskottet uppgick till 6 566 mkr (5 838), vilket motsvarar en ökning om 12,5 procent.
Förvaltningsresultatet uppgick till 4 376 mkr (4 510), vilket motsvarar en minskning om 3,0 procent.
Fastighetsförsäljningar om 5 206 mkr (3 080) har genomförts i linje med bokförda värden.
Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick under året till -14 534 mkr (-3 537).
Belåningsgraden uppgick till 37,4 procent (42,3).
Räntetäckningsgraden uppgick till 3,0 gånger (3,9) under året och över 73 procent av låneportföljen var räntesäkrad vid årets utgång.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige