Image
Från vänster: Jimmy Bengtsson, koncernchef, och Jørgen Wiese Porsmyr, koncerndirektör och CFO, Veidekke.

"Krävande marknad för byggande – men det finns ljuspunkter"

Bolag Veidekkes första kvartalsrapport för 2024 är inlämnad och när koncernchef Jimmy Bengtsson och koncerndirektör och CFO Jørgen Wiese Porsmyr presenterar den pratr de bland annat om skillnaden mellan de geografiska marknaderna. Den märks bland annat på att det är tydlig skillnad på tillgången på nya projekt: i de stora städerna är den relativt god – även om konkurrensen är stor – medan men ser en tydlig nedgång i de mindre städerna.


Olof Anderson och fastigheten Mercurius.

Olof Andersson: "Ser fortsatta förbättringar kommande kvartal"

Bolag Trianon redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Förvaltningsresultatet uppgick till 35,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 11,8 procent mot föregående års 31,4 miljoner kronor. Trianons vd, Olof Andersson, är nöjd:
– Vi har ökat vår säkringsgrad och våra hyresintäkter och minskat våra kostnader. Det är en väldigt bra kombination.


Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Peabs vd: "Fortsatt svag bostadsmarknad – men tror botten är nådd"

Bolag När Peab ska summera sitt första kvartal 2024 kan man visa upp en stark orderingång för perioden. Dock är marknaden i Norden starkt varierad: det råder god efterfrågan på anläggning, beläggning och övrigt husbyggande medan bostadsmarknaden fortsätter vara svag.


Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.

Andreas Morfiadakis: "Marknaden börjar förstå Klarabo nu"

Bolag Klarabo tänker fortsätta växa via förvärv och nyproduktion. Det mer gynnsamma marknadsläget det senaste halvåret kan innebära förvärvsmöjligheter – förutsatt att man hittar rätt objekt.
– Klarabo vill vara ett tillväxtbolag där transaktioner är en del av bolagets DNA, säger bolagets vd, Andreas Morfiadakis.


Michael Moschewitz, vd Genova.

Moschewitz ser nyktert på Genovas mer än dubblade förvaltningsresultat

Bolag Fastighetsbolaget Genova Property redovisar ett mer än fördubblat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Även hyresintäkterna steg för bolaget, vars vd, Michael Moschewitz, svarar öppenhjärtigt på Fastighetssveriges frågor om hur sådan stor ökning är möjlig.


Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.

Klarabo ökar förvaltningsresultatet i årets första kvartalsrapport

Bolag Klarabo visar upp ett ökat förvaltningsresultat och ökade intäkter för första kvartalet 2024.
– Vi kommer att vara väl rustade och förberedda när marknaden väl vänder och det uppstår attraktiva affärsmöjligheter, skriver vd Andreas Morfiadakis i vd-ordet till rapporten.


Joacim Sjöbergs Castellum ökar sitt förvaltningsresultat.

Castellums förvaltningsresultat ökar

Bolag Castellum redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, medan hyresintäkterna minskade marginellt, jämfört med samma period året innan.
– Enorma behov, bland annat inom rättsvårdande myndigheter, skapar stabilitet i vår affär och erbjuder också tillväxtmöjligheter, skriver Joacim Sjöberg i vd-ordet till rapporten.


Diös vd Knut Rost.

Diös vd: "Det sker väldigt mycket på vår marknad"

Bolag Diös levererar ett kvartalsresultat som går ned en aning jämfört med samma period förra året. Samtidigt rustar bolaget för nya affärsmöjligheter framåt. Bolaget skriver i rapporten att man redan märker en högre aktivitet och ett högre intresse på marknaden.
– Vi tror verkligen att transaktionerna kommer att ta fart nu, säger Knut Rost.
Fastighetssverige har talat med Diös-vd:n.


Jakob Fyrberg, Emilshus vd.

Jakob Fyrberg vill inte stretcha hyrorna: "Viktigt behålla hyresgästerna och ge dem utrymme"

Bolag Det går bra för Emilshus. Enligt bolagets vd, Jakob Fyrberg, är det viktigt att ha ett nära samarbete med hyresgästen, teckna långa hyresavtal och säkerställa att hyresgästen har en god betalningsförmåga.
– Det gäller att vara en duktig fastighetsförvaltare och ligga nära kunden.


Knut Rost.

Diös förvaltningsresultat minskar

Bolag Diös förvaltningsresultat blir lägre under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna ökade från 617 till 639 miljoner kronor.
– Vi levererar en fortsatt positiv nettouthyrning, skriver bolaget.


Hans Wallenstam, vd Wallenstam.

"Det är inte byggklara planer som är spärren – det är allt runt omkring"

Bolag Det saknas inte byggklar mark eller detaljplaner, om man får tro Wallenstam. Enligt bolagets vd Hans Wallenstam har bolaget många projekt som skulle kunna dras igång här och nu – men det råder fortfarande en stor osäkerhet kring huruvida alla led i entreprenörskedjan är tillräckligt pålitliga.
– När det gäller byggen idag så är vi väldigt noggranna: vi gör bakgrundskontroller på alla entreprenörer för att säkerställa att de inte har något kriminellt för sig och för att vara säkra på att de har ekonomi för genomförandet.


Jakob Fyrberg.

Ökat förvaltningsresultat och minskad nettouthyrning för Emilshus

Bolag Emilshus redovisar stigande förvaltningsresultat och ökat kassaflöde för det första kvartalet 2024. Intäkterna ökade med 6 % till 158 miljoner kronor och förvaltningsresultatet med 19 % till 65 miljoner kronor. Nettouthyrning i kvartalet minskade dock till -3,6 miljoner kronor.


Per Nilsson, vd John Mattson.

John Mattson ökar förvaltningsresultatet

Bolag John Mattsons förvaltningsresultat ökade med elva procent för första kvartalet 2024 medan tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie minskade med 46 procent jämfört med samma period föregående år.


Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM.

Johan Skoglund: "Bankerna är lite mer njugga nu"

Bolag JM har lämnat in sin delårsrapport för första kvartalet 2024 och det är en ganska belåten Johan Skoglund som möter pressen i sin allra sista presentation som vd och koncernchef för bolaget. För även om finansieringsbyxorna har krympt lite de senaste åren och intäkterna på riksnivå har minskat så går bolagets försäljning upp med 60 procent mot föregående års rapport.
– Vi planerar att starta fler bostäder i år än vi gjorde 2023, säger den avgående vd:n och koncernchefen.


Ylva Sarby Westman, vd för Neobo.

Neobos strategi framåt: Först avyttring – sedan förvärv

Bolag Fastighetsbolaget Neobo fortsätter minska sina vakanser och öka sin uthyrningsgrad. Däremot redovisar bolaget ett betydligt lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolagets vd, Ylva Sarby Westman, säger till Fastighetssverige:
– Vi måste arbeta med alla rader i resultaträkningen om vi ska lyckas.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava tappar i omsättning men halverar nettoskulden

Bolag Bostadsutvecklaren Bonava redovisar under första kvartalet en minskande omsättning jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskar man rörelseförlusten och bättrar på resultatet.


Hans Wallenstam.

Ökat förvaltningsresultat för Wallenstam

Bolag Wallenstams delårsrapport visar på ett förvaltningsresultat som ökat med 1,9 procent i första kvartalet 2024, jämfört med samma period året innan. Även de totala intäkterna ökade under perioden.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Zuckerman: "2023 har varit ett intensivt år"

Bolag Logisteas rapport, som kom i fredags, visade på att starkt förvaltningsresultat för året 2023. Niklas Zuckerman, bolagets vd, ser framför sig ett 2024 med en förbättrad transaktionsmarknad, en starkare obligationsmarknad och kraftigt sänkta räntor.


Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.

Morfiadakis: "Kommer ha intressanta diskussioner kommande kvartal kopplat till förvärv"

Bolag 2023 har varit ett mellanår för Klarabo, med anledning av den turbulens som marknaden och omvärlden genomgått. Bolaget inledde redan 2022 åtgärder för att ta sig igenom den oro som spridit sig över världen. Klarabo har satt tillväxten på "hold" och i princip pausat all nyproduktion till fördel för arbetet med organisk tillväxt, genom investeringar i det egna beståndet. Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo, är nöjd med bokslutet.
– Nästan 400 miljoner i resultateffekt är ett starkt kvitto på potentialen i vårt bestånd och på hur vi har tagit oss an 2023.


Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.

Klarabo: Ingen utdelning för 2023

Bolag Klarabos intäkter ökade med 18 procent och driftnettot med 21 procent för helåret 2023. Tack vare årets hyresökningar och uppgraderingar kan man också redovisa en ökning av förvaltningsresultatet med 10 procent jämfört med föregående år.