Image
Joacim Sjöberg, vd Castellum.

Joacim Sjöberg: "Vi säljer för att vi vill – inte för att vi måste"

Bolag När Castellums vd, Joacim Sjöberg, presenterar årets första kvartalsrapport för bolaget, kan han nöjt konstatera att Castellum levererar ett ökat förvaltningsresultat jämfört med samma period förra året. Han säger också att bolaget mycket väl kan tänka sig att börja köpa igen.
– Det finns, naturligtvis, strategiska områden som vi vill växa i.


Joacim Sjöbergs Castellum ökar sitt förvaltningsresultat.

Castellums förvaltningsresultat ökar

Bolag Castellum redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, medan hyresintäkterna minskade marginellt, jämfört med samma period året innan.
– Enorma behov, bland annat inom rättsvårdande myndigheter, skapar stabilitet i vår affär och erbjuder också tillväxtmöjligheter, skriver Joacim Sjöberg i vd-ordet till rapporten.


Joacim Sjöberg, vd Castellum.

Flaggar för ökad vakansgrad 2024: "Haft en ketchupeffekt med uppsägningar"

Bolag Castellum upplevde en volatil nettouthyrning under 2023 som landade på minus 67 miljoner varav merparten tillskrivs Q4 då det skedde flera större avflyttningar. Konkurserna ökar också i Castellums bestånd och vd:n Joacim Sjöberg tror inte det är osannolikt med en ytterligare försämrad vakansgrad för bolaget under 2024.


Joacim Sjöberg, vd Castellum.

Castellums förvaltningsresultat sjönk under 2023

Bolag Castellums förvaltningsresultat sjönk med tre procent under 2023, även om bolaget höjde sig i sista kvartalet då förvaltningsresultatet istället ökade med 12,9 procent. Bolagets vd, Joacim Sjöberg, menar att bolaget, trots minskade investeringsvolymer, nu befinner sig i en bra position.


Joacim Sjöberg, vd för Castellum.

Joacim Sjöberg räds dåliga dominoeffekter och panikåtgärder

Bolag Fastighetsbolaget Castellum har på det stora hela tagit sig igenom de finansiella problem som hotat bolaget och sektorn. Fokus ligger nu på att parera den konjunkturella utmaningen berättar vd:n till nyhetsbyrån Direkt.


Joacim Sjöberg, vd för Castellum.

Castellum: Turbulensen visar att vissa är vinnare och förlorare på obligationsmarknaden

Bolag Castellum känner sig fortsatt starkt meddelar bolaget under sin Q3-presentation – inte minst för att trots KPI-indexeringen av hyrorna inte ännu har gett hyresgästerna skrämselhicka. Men en tydlighet som kommit fram under det senaste året är att det finns olika grupper av fastighetsbolag på börsen – vinnare och förlorare.


Joacim Sjöberg, vd för Castellum.

Castellum ser högre omsättning i kontorssegmentet

Ekonomi/Finansiering Castellum noterar högre omsättning inom kontors- segmentet med en ökad efterfrågan på lokaler i centrala lägen. Fler uppsägningar och svagare efterfrågan på mindre attraktiva delmarknader kommer sannolikt att drabba hela branschen skriver vd:n.


Fastigheten på Finnslätten i Västerås får Nordisk Renting som ny ägare.

Castellum säljer fastigheter för 900 miljoner

Transaktioner Castellum säljer fem fastigheter för sammanlagt cirka 900 miljoner kronor i linje med bokförda värden. Fastigheterna består av en portfölj om fyra handelsfastigheter i Nyköping, Jönköping och Linköping som säljs för cirka 600 miljoner kronor till Trophi. Därtill avyttras en industrifastighet i Västerås för cirka 300 miljoner kronor till Nordisk Renting.


Joacim Sjöberg, vd för Castellum.

Castellum säljer för 430 miljoner

Transaktioner Castellum har i fyra transaktioner avyttrat åtta fastigheter i Haninge, Linköping, Malmö och Uddevalla. Försäljningspriserna summerar till cirka 430 miljoner kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt 25 miljoner kronor.


Christoffer Strömbäck.

Christoffer Strömbäck utses till chef för investerarrelationer och Corporate Finance på Castellum

Bolag Christoffer Strömbäck tillträder sin nya roll som chef för investerarrelationer och Corporate Finance på Castellum senast i februari. Han kommer närmast från en tjänst som CFO på Fastator.


Joacim Sjöberg, vd för Castellum.

Castellum ser fortsatt hög efterfrågan

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett lägre förvaltningsresultat i andra kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan.


Joacim Sjöberg, vd för Castellum.

Castellum säljer för sammanlagt 2,3 miljarder

Transaktioner Castellum avyttrar två fastigheter till hyresgästen Axis Communications. Därutöver har 18 mindre fastigheter avyttrats tidigare under året. Försäljningspriserna uppgår till sammanlagt 2,3 miljarder kronor. Försäljningspriserna ligger i linje med bokförda värden.


Joacim Sjöberg, tillförordnad vd för Castellum, och Jens Andersson, finanschef.

Castellums tydlighet: Blir nettosäljare under 2023

Bolag När Q4-rapporten släpptes var det oklart från Castellums sida huruvida de skulle vara nettosäljare eller nettoköpare under 2023 – men efter Q1-rapporten som släpptes under onsdagen står det nu klart att de kommer vara nettosäljare. Entra-innehavet är inte till försäljning enligt bolaget, och för Fastighetssverige berättar vd:n Joacim Sjöberg hur de ser på försäljningspotentialen i resten av sitt omfattande bestånd.


Joacim Sjöberg, vd för Castellum.

Ökat driftöverskott men sänkta värderingar för Castellum

Bolag Castellum ökade driftöverskott med 9,3 procent och hyresintäkter i jämförbart bestånd med 10,7 procent under Q1 – samtidigt minskade fastighetsvärderingarna med cirka sex miljarder kronor.


Joacim Sjöberg är ny vd för Castellum.

Det blir Castellums fokus under nye vd:n

Bolag Efter Rutger Arnhults avsked har branschens mest uppmärksammade vd-stol nu fyllts sedan Joacim Sjöberg utsetts till vd för Castellum på permanent basis. För Fastighetssverige ger Joacim Sjöberg sin syn på nya rollen, perioden som tf vd, styrkan i att ha suttit i styrelsen för bolag och hur han ser på Castellums position nu och inför framtiden och vilka fastigheter bolaget kommer fokusera på framöver.


Per Berggren, Joacim Sjöberg och Roger Akelius.

Castellum siktar på arbetsro med Sjöberg: "Behöver lite lugn och ro nu"

Bolag Efter två turbulenta år med flera vd-byten och ett stort förvärv av Kungsleden siktar Per Berggren och Castellum in sig på en mer lugn period med Joacim Sjöberg som ny permanent vd vid rodret. För Fastighetssverige berättar han mer ingående varför valet föll på den tidigare tf vd:n, varför han kommer att vara en tillgång under dessa ekonomiskt utmanande tider och hur han ser på bolagets aktiekurs som just nu skvalpar kring ett så lågt värde som inte setts sedan sommaren 2016. Även Roger Akelius kommenterar tillsättningen av Joacim Sjöberg.


Joacim Sjöberg blir ny vd för Castellum.

Joacim Sjöberg utses till verkställande direktör och koncernchef för Castellum

Bolag Styrelsen har idag utsett Joacim Sjöberg till vd och koncernchef för Castellum AB med omedelbart tillträde. Joacim Sjöberg kommer att avböja omval till styrelsen på Castellums årsstämma den 23 mars.


Joacim Sjöberg, tillförordnad vd för Castellum, och Jens Andersson, finanschef.

Tung börsdag för Castellum – som blir "Schrödingers nettosäljare"

Bolag Castellum kommer att fortsätta på den inslagna vägen genom att fokusera på balansräkningen och sin rating i första hand, det bekräftade tillförordnade vd:n Joacim Sjöberg när bokslutet presenterades under måndagen. Samtidigt anammar man en sorts "Schrödingers nettosäljare" när det gäller transaktionssidan, för där kunde varken han eller finanschefen Jens Andersson ge något tydligt svar på hur strategin ser ut under 2023.


Joacim Sjöberg, tillförordnad vd för Castellum.

Castellum vill ta in tio miljarder i en företrädesemission

Bolag Castellum avser att genomföra en företrädesemission på cirka tio miljarder kronor för att stärka sin finansiella ställning. Samtidigt släpper bolaget sitt bokslut och redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.


Per Berggren, Castellums styrelseordförande.

Oväntade intresset för vd-posten i Castellum

Bolag Castellum har kommit en bit på vägen i jakten på en ny permanent vd, men för tillfället har man valt att utse styrelseledamoten Joacim Sjöberg som tf vd. För Fastighetssverige berättar styrelseordföranden Per Berggren om varför man valt en tillfällig lösning, hur processen att hitta en ny vd fortlöper och om ett oväntat intresse som dykt upp hittills under processen.