Image
Pengar i burk och med planta i.

Bolagen med branschens högsta förvaltningsresultat 2023

Lista Vilka bolag hade egentligen branschens högsta förvaltningsresultat under året som gick? Fastighetssverige har gått igenom de noterade bolagens bokslutskommunikéer. Här är hela listan.


Fastighetssverige har tagit fram en lista på hur mycket de börsnoterade bolagen investerade i det egna beståndet.

De investerade mest i det egna beståndet under 2023

Lista Fastighetssverige listar nu vilka noterade bolag som investerade mest i sina fastigheter under föregående år.


Vilka var bolagen som köpte och sålde mest under det tämligen kalla transaktionsåret 2023? Fastighetssverige har listan.

Stor lista: De köpte och sålde mest under 2023

Lista Transaktionsmarknaden har varit sval under 2023, med köpare och säljare som står långt ifrån varandra. Det här märks i listan när Fastighetssverige sammanställer vilka fastighetsbolag som köpte och sålde mest under året.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus redovisar positivt förvaltningsresultat för hela 2023

Bolag Även om förvaltningsresultatet dippade något jämfört med kvartal fyra 2022 redovisar Stenhus ändå en ökning för hela 2023 jämfört med året innan.
– Stenhus Fastigheter har under kvartal fyra fortsatt sin konsolidering med färdigställande av ­projekt och refinansiering, med fortsatt fokus på starkt driftnetto och stabilt kassaflöde, skriver man i bokslutskommunikén.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Zuckerman: "2023 har varit ett intensivt år"

Bolag Logisteas rapport, som kom i fredags, visade på att starkt förvaltningsresultat för året 2023. Niklas Zuckerman, bolagets vd, ser framför sig ett 2024 med en förbättrad transaktionsmarknad, en starkare obligationsmarknad och kraftigt sänkta räntor.


Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.

Morfiadakis: "Kommer ha intressanta diskussioner kommande kvartal kopplat till förvärv"

Bolag 2023 har varit ett mellanår för Klarabo, med anledning av den turbulens som marknaden och omvärlden genomgått. Bolaget inledde redan 2022 åtgärder för att ta sig igenom den oro som spridit sig över världen. Klarabo har satt tillväxten på "hold" och i princip pausat all nyproduktion till fördel för arbetet med organisk tillväxt, genom investeringar i det egna beståndet. Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo, är nöjd med bokslutet.
– Nästan 400 miljoner i resultateffekt är ett starkt kvitto på potentialen i vårt bestånd och på hur vi har tagit oss an 2023.


Så här ser en nöjd vd ut: Tommy Åstrand.

Tommy Åstrand: "Vi fortsätter leverera i det dagliga gnetet"

Bolag SLP växer fortsatt och redovisar ökade hyresintäkter med 41 procent och ett driftsnetto som vuxit med 44 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Även förvaltningsresultatet ökade med 44 procent. Vd Tommy Åstrand kan luta sig tillbaka efter ett år då man ridit ut stormen.
– Vi är väldigt nöjda med bolagets utveckling och ser en fortsatt stark efterfrågan på logistikytor, säger han vid presentationen av bokslutsrapporten.


Olof Andersson, vd Trianon.

Förvaltningsresultatet lägre på årsbasis för Trianon

Bolag Under året 2023 uppgick Trianons nettouthyrning till 7,2 miljoner kronor och nya hyreskontrakt har tecknats för 18 miljoner kronor. Enligt intjäningsförmågan ökade hyresintäkterna med 75 miljoner kronor i jämförbart bestånd från 2023 till 2024. I joint venture ökade hyresintäkterna med 15 miljoner kronor under samma period.
– Jag är stolt över hur organisationen kämpat intensivt för ännu högre kostnadskontroll och haft ett stort fokus på intäktsökningar och positiv nettouthyrning, säger vd Olof Andersson.


Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.

Klarabo: Ingen utdelning för 2023

Bolag Klarabos intäkter ökade med 18 procent och driftnettot med 21 procent för helåret 2023. Tack vare årets hyresökningar och uppgraderingar kan man också redovisa en ökning av förvaltningsresultatet med 10 procent jämfört med föregående år.


Johan Knaust, vd K2A.

K2A redovisar ökat driftöverskott

Bolag K2A Knaust & Andersson Fastigheter publicerade idag sin bokslutskommuniké för januari-december 2023. Driftsöverskottet ökade med 25 procent från 243 till 304 miljoner. Förvaltningsresultatet, justerat för värdeförändringar, ökade från 55,4 miljoner till 57,2 miljoner.


Ulrika Hallengren.

Ulrika Hallengren: "Närheten till marknaden är avgörande"

Bolag Avslutningen på 2023 var en ganska aktiv period för Wihlborgs del, med rekordhögt värde på nytecknade hyresavtal under det fjärde kvartalet. Bolaget hade även stora uppsägningar men också en positiv nettouthyrning i kvartalet. Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs, fick på tisdagsmorgonen presentera ett bokslut som innehåller både toppar och dalar.
– Det har varit en period av stora förändringar.


Joacim Sjöberg, vd Castellum.

Castellums förvaltningsresultat sjönk under 2023

Bolag Castellums förvaltningsresultat sjönk med tre procent under 2023, även om bolaget höjde sig i sista kvartalet då förvaltningsresultatet istället ökade med 12,9 procent. Bolagets vd, Joacim Sjöberg, menar att bolaget, trots minskade investeringsvolymer, nu befinner sig i en bra position.


Ulrika Hallengren.

Minskat förvaltningsresultat för Wihlborgs

Bolag Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det fjärde kvartalet så här:
– Räntekostnaderna ökade betydligt och räntenettot uppgick till -273 miljoner kronor, vilket gav ett förvaltningsresultat om 366 miljoner kronor i kvartalet.Vi hade även stora uppsägningar men summerar återigen en positiv nettouthyrning i kvartalet, denna gång med 18 miljoner kronor.


Johanna Skogestig.

"Ett händelserikt 2023 med hög aktivitet i hela verksamheten"

Bolag Vasakronan redovisar ett ökat förvaltningsresultat och driftöverskott i fjärde kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Samtidigt har värdet på bolagets hela bestånd sänkts med -8,7 procent. Fastighetssverige har pratat med Vasakronans vd, Johanna Skogestig, som nu blickar framåt mot en marknad som sakta men säkert stabiliseras.
– Jag har varit vd i fyra år och det har varit fyra intensiva år i en ombytlig marknad. Jag är stolt över hur vi har navigerat, medarbetarnas outtröttliga engagemang och det värde vi fortsätter att leverera även under 2023.


Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Lägre vinst för Peab – som förvarnat

Bolag Peabs färska rapport visar på lägre intäkter och resultat i kvartal fyra 2023, jämfört med motsvarande kvartal 2022. Det här är i linje med vinstvarningen som Peab annonserade den 18 januari.