Image
Ulrika Hallengren.
Ulrika Hallengren. Bild: Josefin Widell Hultgren

Minskat förvaltningsresultat för Wihlborgs

Bolag Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det fjärde kvartalet så här: – Räntekostnaderna ökade betydligt och räntenettot uppgick till -273 miljoner kronor, vilket gav ett förvaltningsresultat om 366 miljoner kronor i kvartalet.Vi hade även stora uppsägningar men summerar återigen en positiv nettouthyrning i kvartalet, denna gång med 18 miljoner kronor.
Publicerad den 13 Februari 2024

– Avslutningen på 2023 var för Wihlborgs del otroligt aktiv. Vi har aldrig tecknat nya hyresavtal till ett så stort värde som vi gjorde under det fjärde kvartalet 2023, 146 miljoner kronor, skriver vd Ulrika Hallengren i rapporten.

Siffror ur rapporten:
Hyresintäkterna ökade med 16 procent till 3 881 Mkr (3 335).
Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 2 763 Mkr (2 331).
Förvaltningsresultatet uppgick till 1 747 Mkr (1 861).
Periodens resultat uppgick till -27 Mkr (2 288), motsvarande ettresultat per aktie* om -0,09 kr (7,44).
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,15 kr (3,10) per aktie.
EPRA NRV per aktie har på 12 månader ökat med 2 procent till89,17 kr (90,64) justerat för utdelning om 3,10 kr per aktie.

– Wihlborgs hyresintäkter ökade med 9 procent i det fjärde kvartalet. Även driftsöverskottet ökade i kvartalet med 9 procent, vilket gav en svag ökning av överskottsgraden. Med ett förbättrat resultat och en något sjunkande låneskuld kan vi fortsätta stärka nyckeltalet nettoskuld/ebitda, vilket nu ligger på 10,3 gånger. Tillgängliga medel i form av outnyttjade kreditfaciliteter plus likvida medel uppgår till 3,2 miljarder. Mot bakgrund av vår goda intjäning, vår starka balansräkning och en stabil likviditetssituation föreslår styrelsen en utdelning om 3,15 kr per aktie, vilket är en ökning med 0,05 kr, skriver Ulrika Hallengren.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige