Image
Johan Knaust, vd K2A.
Johan Knaust, vd K2A. Bild: K2A

K2A redovisar ökat driftöverskott

Bolag K2A Knaust & Andersson Fastigheter publicerade idag sin bokslutskommuniké för januari-december 2023. Driftsöverskottet ökade med 25 procent från 243 till 304 miljoner. Förvaltningsresultatet, justerat för värdeförändringar, ökade från 55,4 miljoner till 57,2 miljoner.
Publicerad den 15 Februari 2024

Under 2023 har K2A fokuserat på den plan som bolaget slagit fast för att hantera de förändrade marknadsförutsättningar som följde i spåren av 2022. Bolaget har sålt sammanlagt elva fastigheter för att stärka balansräkning, finansiella nyckeltal och kassaflöde samt för att frigöra kapital för framtida investeringar. Samtidigt blev året ett nytt rekordår för K2A:s operativa verksamhet med kraftigt ökat driftsöverskott.

– Under 2023 har vi kunnat genomföra en rad fastighetsförsäljningar på bra prisnivåer. Det är tydligt att när tiderna blir sämre blir marknadens kvalitetskrav tydligare. Det som prioriteras är moderna och miljöcertifierade bostäder av hög kvalitet i bra lägen på tillväxtorter – vilket är precis vad K2A:s fastighetsportfölj består av. Tillsammans med vår starka operativa verksamhet och det arbete vi nu förbereder under 2024 gör det att jag ser med tillförsikt på framtiden, säger Johan Knaust, vd på K2A.

OKT - DEC 2023
Hyresintäkterna uppgick till 116,1 Mkr (105,0).
Driftsöverskottet uppgick till 76,5 Mkr (64,6).
Förvaltningsresultatet uppgick till -38,1 Mkr (-13,1).
Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -18,5 Mkr (-303,7).
Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -165,7 Mkr (-274,3) och resultat per stamaktie uppgick till -2,17 kr (-3,40).

JAN - DEC 2023
Hyresintäkterna uppgick till 443,6 Mkr (374,7).
Driftsöverskottet uppgick till 304,1 Mkr (243,0).
Förvaltningsresultatet uppgick till -18,8 Mkr (127,6). Justerat för värdeförändringar i joint ventures uppgick förvaltningsresultatet till 57,2 Mkr (55,4).
Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -500,4 Mkr (1,5).
Periodens resultat efter skatt uppgick till -536,9 Mkr (159,1) och resultat per stamaktie uppgick till -7,17 kr (1,08).
Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 5 159 (5 012).
Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas per stamaktie (0,15 kr). Styrelsen avser föreslå årsstämman att utdelning till preferensaktieägare lämnas i enlighet med bolagsordningen, vilket innebär kvartalsvis utdelning om 5,00 kr per preferensaktie (sammanlagt 20,00 kr per år).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

SEB:s makroekonom: Riksbanken sänker räntan i maj

Ekonomi/Finansiering Riksbanken genomförde flera räntehöjningar på rad och nu talar en del bedömare om att inflationen kommer ner runt två procent vid halvårsskiftet. Går det att redan nu skymta det ekonomiska ljuset – eller lurar det nya utmaningar runt hörnet? Vad behöver vi tänka på framöver när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör? Marcus Widén, makroekonom på SEB, satte ljuset på detta under Stora proptechdagen i Stockholm.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige