Image
Olof Andersson, vd Trianon.
Olof Andersson, vd Trianon. Bild: Trianon

Förvaltningsresultatet lägre på årsbasis för Trianon

Bolag Under året 2023 uppgick Trianons nettouthyrning till 7,2 miljoner kronor och nya hyreskontrakt har tecknats för 18 miljoner kronor. Enligt intjäningsförmågan ökade hyresintäkterna med 75 miljoner kronor i jämförbart bestånd från 2023 till 2024. I joint venture ökade hyresintäkterna med 15 miljoner kronor under samma period. – Jag är stolt över hur organisationen kämpat intensivt för ännu högre kostnadskontroll och haft ett stort fokus på intäktsökningar och positiv nettouthyrning, säger vd Olof Andersson.
Publicerad den 16 Februari 2024

– Naturligtvis har 2023 varit utmanande för bolaget. Med det sagt har det varit ett omställningarnas och anpassningarnas år, vilket gett oss utrymme att konsolidera och gå in i 2024 med god kostnadskontroll, med räntesmällen tagen, stabila fastighetsvärden och väldigt säkra hyresintäkter. Detta i en stad med tillväxt, skriver Olof Andersson, vd för Trianon, i rapporten.

Under året 2023 har bolaget minskat fastighetskostnader och central administration med 25 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Räntebindningen i låneportföljen uppgick till 2,6 år (0,5) och kapitalbindningen till 2,9 år (3,2).
Fastighetsvärderingar visar negativa värdeförändringar om 1,7 procent i kvartalet och 2,6 procent under 2023.

– Under det fjärde kvartalet ökade våra hyresintäkter med 5 procent och driftnettot med 16 procent. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 12 procent och driftnettot med 23 procent. Förvaltningsresultatet ökar med 32 procent tack vare ökade hyresintäkter, god kostnadskontroll, färdigställande av projekt samt högre räntesäkringsgrad, skriver Olof Andersson.

– Jag har sagt det förut – vi är på rätt plats i rätt segment. Vår långsiktiga affär är intakt.

Januari – december 2023
Hyresintäkterna ökade med 6 procent och uppgick till 732,8 Mkr (688,3). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 10 procent.
Driftsöverskottet ökade med 13 procent och uppgick till 498,3 Mkr (439,6) och överskottsgraden uppgick till 68 procent (63). I jämförbart bestånd ökade driftsöverskottet med 16 procent.
Förvaltningsresultatet uppgick till 162,9 Mkr (231,8).
Periodens resultat uppgick till -206,1 Mkr (171,4) motsvarande ett resultat per aktie om -1,59 kr per aktie (0,84) både före och efter utspädning.
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -272,6 Mkr (-234,5).
Värdeförändring derivat uppgick till 196,4 Mkr (66,5)

Oktober – december 2023
Hyresintäkterna ökade med 5 procent och uppgick till 183,1 Mkr (173,6). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 12 procent.
Driftsöverskottet ökade med 16 procent och uppgick till 123,4 Mkr (106,4) och överskottsgraden uppgick till 67 procent (61). I jämförbart bestånd ökade driftsöverskottet med 23 procent.
Förvaltningsresultatet uppgick till 46,6 Mkr (35,4).
Periodens resultat uppgick till -314,5 Mkr (-309,7) motsvarande ett resultat per aktie om -1,95 kr per aktie (-2,05) både före och efter utspädning.
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -225,7 Mkr (-412,1).
Värdeförändring derivat uppgick till -189,7 Mkr (-6,3).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

SEB:s makroekonom: Riksbanken sänker räntan i maj

Ekonomi/Finansiering Riksbanken genomförde flera räntehöjningar på rad och nu talar en del bedömare om att inflationen kommer ner runt två procent vid halvårsskiftet. Går det att redan nu skymta det ekonomiska ljuset – eller lurar det nya utmaningar runt hörnet? Vad behöver vi tänka på framöver när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör? Marcus Widén, makroekonom på SEB, satte ljuset på detta under Stora proptechdagen i Stockholm.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige