Image
Olof Andersson, vd Trianon.

Förvaltningsresultatet lägre på årsbasis för Trianon

Bolag Under året 2023 uppgick Trianons nettouthyrning till 7,2 miljoner kronor och nya hyreskontrakt har tecknats för 18 miljoner kronor. Enligt intjäningsförmågan ökade hyresintäkterna med 75 miljoner kronor i jämförbart bestånd från 2023 till 2024. I joint venture ökade hyresintäkterna med 15 miljoner kronor under samma period.
– Jag är stolt över hur organisationen kämpat intensivt för ännu högre kostnadskontroll och haft ett stort fokus på intäktsökningar och positiv nettouthyrning, säger vd Olof Andersson.


Kvarteret Färgaren i Lund, Granitor Properties.

Clas Ohlson hyr av Granitor i Lund och av Trianon och Wallfast i Burlöv

Uthyrning Granitor Properties hyr ut lokaler på 750 kvadratmeter på Stora Södergatan 4 till Clas Ohlson och nytt liv tillförs Lunds centrum. Preliminär öppning sker i mitten av maj 2024. Samtidigt har Trianon tecknat ett längre hyresavtal med Clas Ohlson för etablering av en större butik i Burlöv Center, norr om Malmö. Ytan är 1369 kvm och tillträde är 1 augusti med beräknad öppning hösten 2024.


Olof Andersson, vd Trianon.

Andersson ser ljust på Trianons 2024 – trots mindre marginaler

Bolag Som Fastighetssverige kunde berätta tidigare så sjönk Trianons förvaltningsresultat i tredje kvartalet. Samtidigt ökar man intäkterna och redovisar det bästa driftnettot i bolagets historia. Olof Andersson, vd för Trianon, är inte orolig för Trianons framtid, en känsla han bland annat grundar på malmöregionens explosiva befolkningsökning det senaste året.


Trianons kontorsfastighet Druvan 1, i centrala Malmö.

Trianon minskar sitt förvaltningsresultat

Bolag Trianon visar upp lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
– I utmanande tider med hög inflation och stigande räntor är det särskilt viktigt att fokusera på det som vi som bolag faktiskt kan påverka, säger vd Olof Andersson.


Klyftan mellan Hyresgästföreningen och de fyra fastighetsjättarna i Malmö växer. Trianons vd Olof Andersson menar att Hyresgästföreningens krav inte kommer kunna leda till något.

Nya turer i tvisten om direktaviseringarna i Malmö

Juridik Nu stämmer Hyresgästföreningen fyra bostadsbolag i Malmö för att de i början av sommaren skickade ut direktavsiseringar på nya oförhandlade hyror till sina hyresgäster. Föreningen menar att bolagen Heimstaden, Victoriahem, Trianon och Willhem har brutit mot hyresförhandlingslagen vilket de nu skickat ett skadeståndskrav till företagen på. Fastighetssverige berättar mer.


Olof Andersson, vd Trianon.

Olof Andersson om Trianons kurva: "2024 är vi tillbaka på tillväxtresan"

Bolag Lägre förvaltningsresultat, en minskning av resultat efter skatt med 38,7 procent, ökade hyresintäkter och den största försäljningen i bolagets historia. Trianons andra kvartal gör hopp och skutt mellan lågt och högt - men vd:n är hoppfull.


Joel Nordström driver Hyresgästföreningens kampanj Vi Vägrar Betala.

Hyresgästföreningen: "Heimstaden hotar med uppsägning för att få igenom hyreshöjningen"

Bostäder Under början av juni gick förhandlingarna i stå när sex fastighetsbolag i Malmö krävt ytterligare tvåprocentig en höjning på hyreshöjningen som initialt landat på fem procent efter den ordinarie förhandlingen. Nu har fyra av de bolagen valt att skicka direktaviseringar till sina hyresgäster. Till Fastighetssverige säger Joel Nordström på Hyresgästföreningen, att bolagen sysslar med skrämselpropaganda.


Olof Andersson, vd Trianon, är trots allt optimistisk.

Trianons vd: "Vi känner inte igen oss i alla svarta rubriker"

Bolag På Mangold Insight Investerardag under tisdagen framträdde bland andra fastighetsbolaget Trianons vd, Olof Andersson, och gav sin syn på framtiden. En framtid som han ser ljust på.


Olof Andersson, vd Trianon.

Trianon minskar förvaltningsresultatet

Bolag Trianon redovisar ett betydligt lägre förvaltningsresultat i första kvartalet 2023 samtidigt som hyresintäkterna ökar. Bolaget förväntar sig tillväxt 2024.


Olof Andersson och Trianon fokuserar helt på Malmöområdet efter renodlingsaffären med Stjernplan.

Så vill Trianon växa efter miljardförsäljningen

Transaktioner Trianon genomför den största avyttringen i bolagets historia genom affären med Stjernplan. Efter försäljningen berättar bolagets vd Olof Andersson om arbetet med att renodla bolaget, var man lägger fokus framöver och om möjligheten till nya förvärv.


Köparen Stjernplan äger sedan tidigare bland annat Lindö Park i Vallentuna, på bilden.

Trianon säljer i Skåne och Stockholm för 1,3 miljarder

Ekonomi/Finansiering Trianon har tecknat avtal om försäljning av 45 fastigheter i Skurup, Eslöv, Landskrona, Trelleborg, norra Skåne och Stockholm. Köpare är den privata fastighetsgruppen Stjernplan.


Olof Andersson, vd Trianon.

Trianons besked: "Vi är inte stressade"

Bolag Trianon står inför att både köpa och sälja. Och marknaden i Malmö är på väg åt rätt håll. Men när försäljning blir av återstår att se, berättade Trianons vd på presentationen av bokslutet.


Olof Andersson, vd Trianon.

Trianon har svårt att nå tillväxtmål

Ekonomi/Finansiering Vd Olof Andersson konstaterar att 2022 levererar Trianons näst bästa förvaltningsresultat någonsin. De uppnår tre av deras fem finansiella mål och de har arbetat proaktivt med finansieringen, kostnader och når en positiv nettouthyrning. Fastighetsbolaget Trianons förvaltningsresultat för helåret 2022 minskade med 8 procent, vilket inte är i linje med bolagets finansiella mål för 2022-2024 om att öka förvaltningsresultatet med 12 procent årligen. I rapportens vd-ord uppger Trianons vd Olof Andersson att bolagets affärsplan ligger fast, även om det i det korta perspektivet kommer att bli svårt att nå bolagets tillväxtmål.


Trianons fastigheten Häggen på Värnhem i Malmö får träningsanläggningen Steam som ny hyresgäst.

Trianon tecknar tioårigt hyresavtal

Uthyrning Trianon har tecknat ett hyresavtal med Steam Strength & Fitness, som kommer att hyra 749 kvm i fastigheten Häggen 13 på Värnhem i centrala Malmö. Steam planerar att flytta in i lokalerna i april 2023.


Olof Andersson, vd Trianon.

"Inte givet att vi får full inflationstäckning vid årsskiftet"

Bolag Högre energi- och räntekostnader belastade Trianons förvaltningsresultat under Q3 och det kommer att fortsätta på det viset det kommande året enligt vd:n Olof Andersson. Samtidigt räknar han med lägre byggkostnader en bit in på nästa år vilket kan få fart på projekten igen, och när det gäller bostadshyrorna är han positiv till att bolaget på sikt kommer att få täckning för inflationen, även om man inte får det fullt ut vid årsskiftet.


Olof Andersson, vd Trianon.

Trianon ökade förvaltningsresultatet i tredje kvartalet

Bolag Trianon redovisar bland annat ökade hyresintäkter, ökat driftnetto och ökat förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.


Olof Andersson, vd Trianon.

Trianon och Wallfast säljer byggrätt i Burlöv till Tornet

Transaktioner Nu är det klart att ännu en bostadsutvecklare ansluter till det stora stadsutvecklingsprojektet vid den kommande centralstationen i Burlöv. Fastighetsägarna Trianon och Wallfast som tillsammans med Burlövs kommun driver framtagandet av ny detaljplan för området, säljer en av byggrätterna om 12 500 kvm i området till Tornet. Det överenskomna fastighetsvärdet är 45 Mkr och tillträde till området sker under andra kvartalet 2023.


Trianons vd Olof Andersson och Klarabos vd Andreas Morfiadakis.

Inför valet: Viktigaste frågorna för Trianon och Klarabo

Bolag Inför valdagen tar Fastighetssverige tempen på branschens syn på politiken, dess påverkan på fastighetssektorn och de viktigaste frågorna för framtiden. Idag har turen kommit till Trianon och Klarabo.


Boris Lennerhov lämnar Trianons styrelse. Olof Andersson till höger är vd för bolaget.

Boris Lennerhov lämnar Trianons styrelse

Bolag Boris Lennerhov, styrelseordförande i Trianon sedan januari 2021 och styrelseledamot sedan 2017, har meddelat styrelsen att han lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är privata skäl. Styrelsen har beslutat att utse Viktoria Bergman till ny styrelseordförande fram tills att en ny ordförande valts av bolagsstämman.


Olof Andersson, vd för Trianon.

Trianon sänker snitträntan och ökar intjäningsförmågan

Bolag Vd Olof Andersson: "Ännu ett stabilt kvartal trots en orolig omvärld."