Image
Olof Andersson, vd Trianon.
Olof Andersson, vd Trianon. Bild: Trianon

Olof Andersson om Trianons kurva: "2024 är vi tillbaka på tillväxtresan"

Bolag Lägre förvaltningsresultat, en minskning av resultat efter skatt med 38,7 procent, ökade hyresintäkter och den största försäljningen i bolagets historia. Trianons andra kvartal gör hopp och skutt mellan lågt och högt - men vd:n är hoppfull.
Publicerad den 13 Juli 2023

Fastighetsbolaget Trianon redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan, skriver nyhetsbyrån Finwire.

– Under andra kvartalet ökade vi våra hyresintäkter med 9 procent och ökade vårt driftnetto med 22 procent. Förvaltningsresultatet minskade med 34 procent till 44 miljoner kronor, beroende på ökade räntekostnader. Våra räntekostnader ökade med över 50 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal 2022, vilket vi i det korta perspektivet inte kunnat kompensera oss för, skriver vd Olof Andersson i rapporten.

– Vi har fortsatt arbetet med att räntesäkra och vår swapportfölj uppgår nu till 2,95 miljarder kronor och löper med en genomsnittlig ränta på 2,7 procent. Trianon inledde redan under förra året ett arbete med att ställa om bolaget och anpassa oss till nya förutsättningar med inflation och ökade räntekostnader. Detta arbete fortlöper enligt plan och kommer innebära att vi 2024 är tillbaka på tillväxtresan.

– Naturligtvis påverkas Trianon av rådande inflation och ökade räntor samt av tillgången till kapital. Anpassningen av bolaget till de nya förutsättningarna och den transaktion vi nyligen gjort då vi sålt fastigheter för 1,3 miljarder kronor, gör dock att vår redan starka balansräkning stärkts och att vi stärker viktiga nyckeltal. Den höga efterfrågan, ökade intäkter och transaktioner till bokförda värden bekräftar våra fastighetsvärden. Vi renodlar verksamheten till tre kommuner, alla med stark inflyttning och tillväxt.

– Både i goda och dåliga i dåliga tider utvecklas företag när det finns ett positivt synsätt och en tydlig strategi. När chefer och medarbetare varje dag ställer sig frågan hur det som gjorts igår kan göras ännu bättre idag – för att skapa affärsnytta, kundnytta och samhällsnytta. Trianon är ett sådant företag. Vi är på rätt plats, i rätt segment med ett engagerat, modigt och nytänkande team. Därför är jag optimist och förhoppningsfull, skriver Olof Andersson.

Kvartalet i siffror
Hyresintäkterna ökade med 9 procent och uppgick till 187,6 miljoner kronor (171,4).
Driftsöverskottet ökade med 22 procent och uppgick till 130,6 miljoner kronor (107,3) och överskottsgraden uppgick till 70 procent (63).
Förvaltningsresultatet uppgick till 43,8 miljoner kronor (66,2).
Periodens resultat uppgick till 88,8 miljoner kronor (144,9) motsvarande ett resultat per aktie om 0,48 kronor per aktie (0,87) före utspädning och 0,48 kronor per aktie (0,86) efterutspädning.
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 34,5 miljoner kronor (37,1), varav 3,0 miljoner kronor (27,7) avsåg projektvinster.
Värdeförändring derivat uppgick till 22,6 miljoner kronor (67,8).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

SEB:s makroekonom: Riksbanken sänker räntan i maj

Ekonomi/Finansiering Riksbanken genomförde flera räntehöjningar på rad och nu talar en del bedömare om att inflationen kommer ner runt två procent vid halvårsskiftet. Går det att redan nu skymta det ekonomiska ljuset – eller lurar det nya utmaningar runt hörnet? Vad behöver vi tänka på framöver när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör? Marcus Widén, makroekonom på SEB, satte ljuset på detta under Stora proptechdagen i Stockholm.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige