Image
Olof Andersson, vd Trianon.
Olof Andersson, vd Trianon. Bild: Trianon

Trianon minskar förvaltningsresultatet

Bolag Trianon redovisar ett betydligt lägre förvaltningsresultat i första kvartalet 2023 samtidigt som hyresintäkterna ökar. Bolaget förväntar sig tillväxt 2024.
Publicerad den 4 Maj 2023

Resultat i korthet första kvartalet 2023
Hyresintäkterna ökade med 7 procent och uppgick till 183,2 Mkr (170,5).
Driftsöverskottet ökade med 11 procent och uppgick till 110,8 Mkr (100,2) och överskottsgraden uppgick till 59 procent (59).
Förvaltningsresultatet uppgick till 31,4 Mkr (58,9).
Periodens resultat uppgick till 9,3 Mkr (224,3) motsvarande ett resultat per aktie om -0,02 kr per aktie (1,37) före utspädning och -0,02 kr per aktie (1,37) efter utspädning. Jämförelsetal per aktie omräknade efter aktiesplit 4:1 maj 2022.
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -9,2 Mkr (93,3), varav 12,6 Mkr (22,7) avsåg projektvinster.
Värdeförändring derivat uppgick till -20,6 Mkr (127,6).

Vd Olof Andersson kommenterar:
"Vi befinner oss på rätt plats i rätt segment, med stabila finanser och en attraktiv fastighetsportfölj. Trots den utmanande omvärlden står Trianon starkt och gjorde efter kvartalets utgång sin största försäljning någonsin. Nu fortsätter arbetet med att utveckla vårt befintliga bestånd, söka nya affärsmöjligheter och visa varför bostäder i en expansiv region är en riktigt bra investering."

"Under första kvartalet ökade vi våra hyresintäkter med 7 procent och vi ökade vårt driftnetto med 11 procent, trots ökade energikostnader. Vi hade en positiv nettouthyrning om 6,9 Mkr och märker en god efterfrågan på alla typer av lokaler. Efterfrågan på bostäder är hög i vår expansiva region och vi har över 100 sökande till nästan varje lägenhet som blir ledig."

"Vi är i en omställning till nya förutsättningar med inflation, ökande räntor och höga energikostnader. Samtidigt har vi hög efterfrågan på våra bostäder och lokaler och väldigt säkra hyresintäkter eftersom 95 procent av intäkterna kommer från bostäder, samhällsfastigheter samt bostadsnära handel. Vi har renodlat vår verksamhet till tre kommuner. Vi är på rätt plats och vi är i rätt segment. Efter omställning under 2023 förväntar vi oss tillväxt under 2024."

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

SEB:s makroekonom: Riksbanken sänker räntan i maj

Ekonomi/Finansiering Riksbanken genomförde flera räntehöjningar på rad och nu talar en del bedömare om att inflationen kommer ner runt två procent vid halvårsskiftet. Går det att redan nu skymta det ekonomiska ljuset – eller lurar det nya utmaningar runt hörnet? Vad behöver vi tänka på framöver när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör? Marcus Widén, makroekonom på SEB, satte ljuset på detta under Stora proptechdagen i Stockholm.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige