Image
Ilija Batljans SBB säljer till Jan-Erik Höjvalls Amasten.
Ilija Batljans SBB säljer till Jan-Erik Höjvalls Amasten. Bild: SBB/Amasten

Amasten miljardköper av SBB – har genomfört nyemission

Transaktioner Amasten köper bostadsfastigheter av SBB för 1,5 miljarder kronor. Efter börsens stängning på tisdagen genomfördes en nyemission av stamaktier till 7,20 kronor per aktie, en rabatt om 5,3 procent jämfört med tisdagens stängningskurs. SBB är en av investerarna i emissionen.
Publicerad den 29 April 2020

Den totala uthyrningsbara ytan omfattar cirka 105 000 kvadratmeter fördelade på 22 fastigheter i Tranås (516 lägenheter), Motala (476 lägenheter), Karlstad (244 lägenheter) och Skövde (23 lägenheter).

Bostäder utgör 85 procent av fastighetsvärdet. Amasten ser en god potential i det förvärvade beståndet, bland annat genom uppgradering av lägenheter.

– Amasten fortsätter sin tillväxt och genom affären når vi över åtta miljarder kronor i fastighetsvärde. Vi stärker det löpande kassaflödet och förvärvet ger en positiv effekt på intjäningsförmågan per aktie. Därutöver finns goda möjligheter att utveckla de förvärvade bostadsfastigheterna genom uppgraderingar och därmed framtida hyreshöjningar, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

– För tredje gången på kort tid mitt under Corona-krisen gör vi en större försäljning vilket än en gång visar på den goda likviditeten i SBB:s fastighetsportfölj. Vi är särskilt stolta över att framgångsrikt ha förädlat och höjt kvaliteten i denna portfölj under vår ägandetid genom ett stort antal värdehöjande renoveringar och ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Vi kommer som en av Nordens största fastighetsutvecklare att även fortsättningsvis äga och utveckla byggrätterna som finns på fastigheterna i Motala och Karlstad och som bedöms generera upp till 40 000 kvadratmeter BTA byggrätter för bostäder och samhällsfastigheter, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Tango har varit SBB:s rådgivare i transaktionen.

Amasten genomförde efter börsens stängning på tisdagen en riktad nyemissionav 90 miljoner stamaktier till ett pris om 7,20 kronor per aktie. Priset fastställdes genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 5,3 procent mot stängningskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market den 28 april 2020. I relation till det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie om 6,71 kr per 31 mars 2020 motsvarar priset en premie om 7,3 procent. Genom nyemissionen tillförs Amasten 648 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella investerare, däribland Eiendomsspar AS, Helene Sundt AS, ICA-handlarnas Förbund, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Odin Eiendom och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Det har blivit en generell prispress på marknaden"

Bolag Adapteo bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, vård och hälsa. Företagets vd Philip Isell Lind af Hageby beskriver för Fastighetssverige hur de hanterar problemen kopplade till corona, konkurrensläget på marknaden och hur de arbetar med kostnadsanpassningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY