Image
Tullholmsterrassen i Karlstad.

Löfberg Fastigheter byggstartar Brf Tullholmsterrassen i Karlstad

Bygg/Arkitektur Idag satte Löfberg Fastigheter spaden i backen och inledde bygget av Brf Tullholmsterrassen, på Tullholmen i Karlstad.


Fortifikationsverket fortsätter att expandera sin verksamhet och vill nu köpa kommunal mark i Karlstad.

Här vill Fortifikationsverket köpa kommunal mark

Transaktioner Fortifkationsverket fortsätter att söka efter mark att förvärva och har nu uttryckt sitt intresse för ett område strax norr om Karlstads centrala delar. En eventuell försäljning kräver att kommunen gör avsteg från markpolicyn.


Nordic PM hyr ut 6 000 kvadratmeter lager i Karlstad åt Företagsparken.

Nordic PM hyr ut 6 000 kvadratmeter lager i Karlstad åt Företagsparken

Uthyrning MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Företagsparken tecknar hyresavtal på två och ett halvt år gällande lagerytor om 6 000 kvadratmeter i Vålberg, Karlstad. Tillträde till ytorna ägde rum den 1 december 2022 och avtalet sträcker sig fram till 2025.


Karlstad.

Stenhus avyttrar fastighet i Karlstad

Transaktioner Stenhus Fastigheter i Norden har denna dag tecknat avtal om att avyttra fastigheten Örnen 4 i Karlstad. Försäljningen görs via en bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 196 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket är i linje med det bokförda värdet per Q2 om 197 miljoner kronor. Köpare är Albér Fastigheter och frånträde sker den 17 oktober 2022.


En grupp med fler aktörer står bakom storsatsningen i Karlstad.

"En satsning som andas framtidstro"

Bygg/Arkitektur En storsatsning genomförs i Karlstad när Färjestad ska utvecklas med 100 000 nya kvadratmeter bestående av bostäder, kontor, handel och parkering. Tomas Rhöse, vd för Löfbergs Fastigheter, berättar för Fastighetssverige om arbetet med området, vad det betyder för Karlstads framtid och om de viktigaste delarna i processen framöver.


Nysatsning på Färjestad.

Nytt stadsdelsprojekt på Färjestad i Karlstad

Bygg/Arkitektur Idrott och näringsliv i gemensam storsatsning i Karlstad.


Nya Centralsjukhuset i Karlstad.

White får uppdraget att gestalta Centralsjukhuset i Karlstad

Bygg/Arkitektur White Arkitekter har fått uppdraget att gestalta om- och tillbyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). På uppdrag av Skanska och i samarbete med Region Värmland formger White ett högteknologiskt sjukhus, inklusive landskap, med höga hållbarhetsambitioner för dagens och morgondagens patienter. Projektet är regionens största sjukhusinvestering någonsin.


300 meter söder om Karlstads centrum kommer kvarteret Skeppare att växa fram med bland annat 500 bostäder. Nu ska planen antas.

Klartecken för stor central förtätning

Bygg/Arkitektur Lidl och Nyfosa är med och utvecklar ett stort område i centrala Karlstad som nu ska få ett stort tillskott av bland annat bostäder och handel. Fastighetssverige berättar mer om utvecklingen.


Sehlhall förvärvar fastighet i Karlstad där de ska uppföra gruppboende åt Nytida.

Sehlhall förvärvar fastighet i Karlstad

Bygg/Arkitektur Sehlhall förvärvar fastigheten Gruvlyckan 1 i Karlstad. Fastigheten ligger cirka tre kilometer från stadens centrum, i direkt anslutning till grönområde och med god tillgång till kommunikation. På fastigheten kommer Sehlhall att uppföra en gruppbostad som hyrs av vårdgivaren Nytida.


Karlstad.

Randviken tecknar hyresavtal med Länsstyrelsen i Värmland

Uthyrning Randviken har tecknat ett nytt sexårigt grönt hyresavtal med Länsstyrelsen i Värmlands län avseende kontorslokaler i fastigheten Bryggaren 12 i centrala Karlstad.


Gestaltning av den nya kontorsbyggnaden som kommer att sträcka sig sju våningar upp och ligga i anslutning till den befintliga kontorsbyggnaden.

Doldis bygger nytt kontor på höjden

Bygg/Arkitektur Fredrik Sundberg Fastigheter ska uppföra ett nytt kontorshus i Karlstad.


Gestaltning av Caprigas förslag på ett nytt hotell i Karlstad.

Här ska Karlstad få ett nytt hotell

Bygg/Arkitektur Lokal aktör siktar på nybygge – över 6 000 kvadratmeter yta. Fastighetssverige berättar mer.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3 förvärvar fastigheter för 133 miljoner kronor

Transaktioner NP3 har i fem transaktioner förvärvat fem fastigheter till ett fastighetsvärde om 133 miljoner kronor och avyttrat sex fastigheter till ett fastighetsvärde om 256 miljoner kronor.


Serneke bygger i Karlstad.

Serneke bygger lägenheter för Albèr Fastigheter i Karlstad

Bygg/Arkitektur Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Albèr Fastigheter i Karlstad för att bygga 302 lägenheter i tre olika etapper i stadsdelen Kasernhöjden nära Karlstad centrum. Ordern är värd cirka 342 miljoner kronor.


Ett planprogram för en ny stadsdel i Karlstad med 1 500 bostäder har godkänts i stadsbyggnadsnämnden.

Karlstad ska få ny stadsdel med 1 500 bostäder

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har godkänt ett planprogram för en helt ny stadsdel i de västra delarna av staden. Fastighetssverige berättar mer om planerna.


Gustaf Segerborg.

Randviken tecknar grönt hyresavtal med Domstolsverket

Uthyrning Randviken har slutfört en omförhandling med Domstolsverket och parterna har tecknat ett nytt sexårigt hyresavtal avseende 6 350 kvadratmeter kontors- och domstolslokaler i fastigheten Örnen 4 i Karlstad. Det nya hyresavtalet ersätter ett befintligt hyresavtal mellan Randviken och Domstolsverket.


Nordika förvärvar samhällsfastigheten Karlstad CCC.

Nordika förvärvar samhällsfastighet i Karlstad

Transaktioner Nordika har förvärvat en modern samhällsfastighet i Karlstad från SPP Fastigheter AB. Fastigheten innehåller kontor för Karlstad kommun och Konsumentverket samt svanenmärkta Karlstad Congress Culture Centre.


Snabbgross ligger i Ankarhagens fastighet Östanvinden 4, på Örsholmen.

Ankarhagen säkrar Snabbgross till Karlstadläge

Uthyrning I början av sommaren slog Axfoodägda Snabbgross upp portarna till en ny, fräsch livsmedelsbutik för restaurangkunder på Örsholmen i Karlstad. Hyresvärden Ankarhagen välkomnar Snabbgross till den 18 000 kvadratmeter stora fastigheten som delas med Lernia, fraktföretaget Instabox, Stena, Landstinget och en toppmodern padelhall i LifePadels regi. Ankarhagen spår ett ökat intresse för nyetableringar i området.


Till vänster syns en visualisering av föreslagen handelsbyggnad sedd från Bergviks Köpcentrum. Till höger planområdet.

Olav Thons långdragna handelsplaner nära grönt ljus

Bygg/Arkitektur Bolaget vill utöka handelsområde i Karlstad med 27 000 kvadratmeter kommersiell yta. Fastighetssverige berättar mer.


Gert Carlsson har sålt alla sina fastigheter utom två.

Säljer livsverket: "Nu ska jag spela golf"

Bolag Karlstadprofilen om försäljningen av sitt livsverk. "Många år sedan jag bara jobbade 40-timmarsveckor."