Image
Karlstad.
Karlstad. Bild: Karlstad Kommun

Randviken tecknar hyresavtal med Länsstyrelsen i Värmland

Uthyrning Randviken har tecknat ett nytt sexårigt grönt hyresavtal med Länsstyrelsen i Värmlands län avseende kontorslokaler i fastigheten Bryggaren 12 i centrala Karlstad.
Publicerad den 29 April 2022

Förhyrningen omfattar totalt drygt 5 000 kvadratmeter, varav cirka 4 600 kvadratmeter kontorslokaler och resterande ytor källarförråd. Den totala bashyran uppgår till drygt 7,2 miljoner kronor per år, exklusive tillägg för drift och fastighetsskatt. Det nya hyresavtalet löper till och med 30 april 2029 och bashyran är till 100 procent indexreglerad under hyresavtalets löptid.

Länsstyrelsen är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten genom två förhyrningar om totalt cirka 6 600 kvadratmeter. Genom tecknandet av det nya hyresavtalet avflyttar Länsstyrelsen cirka 1 600 kvadratmeter moderna kontorslokaler i april 2023, vilka Randviken avser hyra ut till nya hyresgäster. Jämförelsevis innebär den nya förhyrningen att snitthyran ökar med cirka 32% avseende de ytor som Länsstyrelsen fortsätter hyra.

I samma fastighet har Randviken nyligen, på oförändrade villkor, förlängt ett hyresavtal med Region Värmland avseende en total yta om cirka 3 900 kvadratmeter med en bashyra om cirka 5,7 miljoner kronor. Hyresavtalet med Region Värmland löper till och med 31 mars 2029 och är till 100 procent indexreglerat.

Genom de nya förhyrningarna ökar den genomsnittliga viktade avtalslängden för fastigheten som helhet från 1,9 år till 6,2 år.
– Vi är mycket glada över att två av Randvikens största hyresgäster, Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland, trivs i sina lokaler och har gett oss ett långt, förnyat förtroende som hyresvärd. Genom det gröna hyresavtalet med Länsstyrelsen fördjupar vi ytterligare vårt gemensamma arbete kring hållbarhetsfrågor i fastigheten, vilket är en prioriterad del av Randvikens förvaltningsstrategi. Samtidigt lämnar Länsstyrelsen cirka 1 600 kvadratmeter av moderna och flexibla lokaler som möjliggör ytterligare värdeskapande för Randviken, säger Jakob Paljak, COO på Randviken.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige