Image
Gustaf Segerborg.

Randviken-JV köper av Lidköpings kommun

Transaktioner Randviken bildade i höstas ett JV-bolag tillsammans med Anders Tegelberg AB där Randvikens ägarandel uppgår till 70 procent. JV-bolaget har nu tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Mejseln 27 och 28 i Lidköping. Det överenskomna fastighetsvärdet är 78 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt. Säljare är det kommunala bolaget Lidköpings Näringslivsfastigheter AB.


Randviken köper av Cernera i Borås.

Randviken köper för 455 miljoner av Cernera

Transaktioner Randviken Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter i Borås, indirekt genom bolag, från Cernera Fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 455 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Förvärvet finansieras genom egna medel och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering. Tillträdet är villkorat av att Randviken erhåller erforderlig bankfinansiering och beräknas ske 31 mars 2022.


Randviken köper i Helsingborg.

Randviken köper i Helsingborg

Transaktioner Randviken har tecknat avtal om att förvärva fastigheterna Gymnasten 1 och Mörsaren Mellersta 15 i Helsingborg från Östersjöhus AB för 41 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.


Simon Borgström och Alexander Sjögren äger Verfast Management som ska äga 30 procent av JV-bolaget Verfast. Randviken äger resterande 70 procent.

De ska driva Randvikens nya Norrlandssatsning – "Det är redan i rullning"

Bolag Två unga entreprenörer med bakgrund från EQT/Leimdörfer och med Peter Forsberg-samarbeten i bagaget ska driva JV-bolaget som ska bygga upp Randvikens Norrlandsbestånd.


Gustaf Segerborg.

Randviken höjer finansiella mål

Bolag Randviken handlas från och med i dag på Nasdaq First North Premier Growth Market. Samtidigt offentliggör Randviken nya finansiella mål.


Gustaf Segerborg.

Randviken går vidare med storförvärv – emitterar på 69 kronor

Transaktioner Randviken har slutfört förhandlingarna kring de avsiktsförklaringar om fastigheter för 2,8 miljarder kronor som kommunicerades i slutet av oktober. Säljare är Landia och Freyja.


Gustaf Segerborg.

Randviken förvärvar lager- och industrifastighet i Vaggeryd

Transaktioner Randviken har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Balder 2 i Vaggeryd från PHL Fastigheter. Förvärvet görs via bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 37,3 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Förvärvet finansieras genom en apportemission till säljaren om 15 miljoner kronor och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering. Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2022.


Gustaf Segerborg, vd för Randviken.

Så ska Randviken finansiera jätteförvärvet

Transaktioner Randviken kommunicerade nyligen att bolaget är på väg at köpa fastigheter för 2,7 miljarder kronor.
Nu går bolaget ut med mer information.


Gustaf Segerborg, vd Randviken.

Randviken tillträder förvärv för 208,5 miljoner kronor

Bolag Randviken tecknade den 8 september 2021 avtal om förvärv av åtta fastigheter i Västergötland genom två separata transaktioner. Tillträde av förvärven var villkorat av att Randviken erhåller erforderlig bankfinansiering. Bankfinansieringen säkrades tidigare denna månad och Förvärven har därmed slutförts med tillträde idag.


Gustaf Segerborg.

Randviken: "Vi landade ungefär där vi trodde från början"

Bolag Randvikens vd Gustaf Segerborg håller hårt på detaljerna kring deras pågående miljardförvärv, men för Fastighetssverige berättar han i stora drag om vad som lockar med fastigheterna, hur de jobbat fram affären och hur man ligger till i strävan efter tio miljarder i fastighetsvärde vid utgången av 2023.


Gustaf Segerborg.

Randviken ingår avsiktsförklaringar om förvärv för 2 750 miljoner

Transaktioner Randviken har ingått avsiktsförklaringar med två parter avseende förvärv av fastigheter med ett totalt överenskommet fastighetsvärde om cirka 2 750 miljoner kronor.


Gustaf Segerborg.

Randviken förbereder listbyte till First North

Bolag Randviken Fastigheter har för avsikt att genomföra ett listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Premier Growth Market. Processen har initierats hos Nasdaq och om Randviken godkänns av Nasdaq bedöms listbytet kunna genomföras under slutet av 2021.


Gustaf Segerborg.

Randviken tecknar grönt hyresavtal med Domstolsverket

Uthyrning Randviken har slutfört en omförhandling med Domstolsverket och parterna har tecknat ett nytt sexårigt hyresavtal avseende 6 350 kvadratmeter kontors- och domstolslokaler i fastigheten Örnen 4 i Karlstad. Det nya hyresavtalet ersätter ett befintligt hyresavtal mellan Randviken och Domstolsverket.


Gustaf Segerborg, vd Randviken.

Randviken bildar JV och köper för 200 miljoner

Transaktioner Randviken och Anders Tegelberg AB (ATAB) bildar ett JV-bolag för gemensam utveckling och tillväxt inom segmenten lager/industri och kontor. Randvikens ägarandel i JV-bolaget uppgår till 70 procent.


Tommy Fritz. Obs. Bilden är ett montage.

Här är Tositos plan efter affären med Randviken

Bolag Tosito bryter ny mark och kliver för första gången in som delägare i ett noterat bolag. Vd:n Tommy Fritz berättar för Fastighetssverige om affären med Randviken, framtidsplanerna med delägarskapet och om Tositos tillväxtplaner för resten av 2021.


Tosito säljer fastighet till Randviken – blir storägare

Transaktioner Tosito säljer lager- och industrifastighet i Nässjö till Randviken och blir samtidigt en storägare i börsbolaget.


Gustaf Segerborg.

Negativt förvaltningsresultat för Randviken

Bolag Randviken Fastigheter rapporterar hyresintäkter på 6,6 miljoner kronor i andra kvartalet. Förvaltningsresultatet uppgick till -46,9 miljoner kronor.


Gustaf Segerborg, vd för Randviken.

Randvikens ägarspridning klar: Kursen långt under vad aktien handlas för på börsen

Bolag På måndagsmorgonen genomfördes ägarspridningen som aviserades när bolaget gick ut med det omvända förvärvet i slutet av april.


Randviken förstärker ledningsgruppen

Karriär Randviken har rekryterat Jakob Paljak som Operativ chef/COO och Emil Jansbo som Finanschef/CFO. Båda har mångårig och bred erfarenhet från olika delar av fastighetsbranschen.


Ilija Batljans SBB och Sven-Olof Johanssons Fastpartner är två av storägarna i nya Randviken som gått till börsen via ett omvänt förvärv av Raybased.

Fastigheterna som säljs in i nya Randviken

Bolag Se vilka fastigheter jättarna apporterar in i det nya bolaget – Fastpartner lämnar en stad och SBB säljer in både Nyköpings- och Stockholmsfastigheter.