Image
Nya Centralsjukhuset i Karlstad.
Nya Centralsjukhuset i Karlstad. Bild: White Arkitekter

White får uppdraget att gestalta Centralsjukhuset i Karlstad

Bygg/Arkitektur White Arkitekter har fått uppdraget att gestalta om- och tillbyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). På uppdrag av Skanska och i samarbete med Region Värmland formger White ett högteknologiskt sjukhus, inklusive landskap, med höga hållbarhetsambitioner för dagens och morgondagens patienter. Projektet är regionens största sjukhusinvestering någonsin.
Publicerad den 15 Augusti 2022

I januari 2019 fick White uppdraget av Region Värmland att ta fram programhandling för den omfattande omstruktureringen av CSK. Efter att Skanska upphandlades som entreprenör för byggandet av nya CSK har White Arkitekter och Skanska nu tecknat avtal för systemhandlings-projektering, Fas 1.
– Nya CSK är ett spännande och utmanande projekt. Intresset att få vara med på resan tillsammans med Skanska och Region Värmland har varit stort från marknaden, såväl från lokala som nationella aktörer. För arkitektuppdraget hade vi flera mycket kompetenta och intressanta anbud att utvärdera och det som slutligen avgjorde var den organisation som White offererade. Vår gemensamma bedömning är att det vinnande bidraget kommer att tillföra projektet ett högre mervärde än övriga anbudslämnare. Skanska och White har tidigare genomfört lyckade sjukhusprojekt, där samarbetet och kunskapsutbytet mellan parterna utvecklat samarbetsmodellen partnering och vår förhoppning är att vi kan fortsätta utveckla den modellen i Nya CSK, säger Birger Sundström, projektchef på Skanska.
– White har arbetat med vårdbyggnader under många decennier, det är en av våra viktiga kärnkompetenser. Vi ser fram emot att bidra till ett starkt team. Tillsammans kan vi säkra ett sjukhus som skapar förutsättningar för god vårdkvalitet, säger Alexandra Hagen, vd för White.

Satsningen på om- och tillbyggnationen av CSK är ett av Sveriges största vårdbyggnadsprojekt – ett sjukhus specialiserat för högteknologisk vård, effektiv akutvård och läkande vårdmiljöer, där allas behov tas i beaktan och där hållbarhet är en ledstjärna i gestaltningen. På CSK finns dessutom potential att få utveckla vissa delar av nybyggnationen med trästomme.
– Att utforma lokaler för en samhällsbärande verksamhet såsom sjukvård innebär ett stort ansvar gentemot medborgarna och är ett av de mest meningsfulla uppdragen man kan ha som arkitekt. Vi är hedrade att återigen få förtroendet av Skanska att utforma ett av landets största vårdbyggnadsprojekt. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Skanska, Region Värmland och övriga samarbetspartners, säger Cristiana Caira, ansvarig arkitekt på White.

White har lång erfarenhet av att leverera stora, komplexa vårdbyggnadsprojekt både i Sverige och internationellt. Det krävs en bred kompetens för ett projekt som CSK. Projektet omfattar ett nytt akuthus, mottagningshus, teknikförsörjningscentral och parkeringshus ska byggas. Samtidigt bevaras och utvecklas det befintliga Centralsjukhuset. Med flexibla lösningar och gedigna material kan byggnaderna få en lång livslängd och klara förändringar i framtiden, såsom ny forskning och teknik liksom nya verksamheter.
– När vi gestaltar vårdmiljöer gör vi det alltid med människan i centrum. Patienter, personal och anhöriga. På Centralsjukhuset i Karlstad skapar vi inte bara ett sjukhus, utan ett nav för hela Region Värmland, som medborgarna ska känna sig trygga med och stolta över, Mathias Nilsson, uppdragsledare på White.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande bygg-, fastighets- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

I Sverige har företaget cirka 9 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2020 till drygt 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2020 cirka 2.300 nya hem.

Skanska Kommersiell U...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Botryggs utmanande läge – pausar tre projekt i storstäderna

Bygg/Arkitektur På grund av det rådande marknadsläget har Botrygg tagit beslut om att pausa nyproduktion i Göteborg och Stockholm. För Fastighetssverige berättar vd:n Adam Cocozza om bakgrunden till beslutet, de utmanande faktorerna som tynger verksamheten och vad som krävs för att projektstarterna ska kunna komma igång igen under 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige