Image

AB Bostäder i Borås säljer 900 lägenheter

Transaktioner Victoria Park har ingått avtal om köpa ett bostadsfastighetsbestånd om totalt drygt 900 lägenheter, fördelat på tre fastigheter med en uthyrbar yta om cirka 60 000 kvadratmeter, i Borås. Säljare är kommunala AB Bostäder i Borås. Det underliggande fastighetsvärdet är 531 miljoner kronor, motsvarande drygt 9 000 kronor per kvadratmeter.
Publicerad den 15 Oktober 2015
Peter Strand. Bild: Victoria Park
Peter Strand.

Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2016.

Det aktuella beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig bostadshyra om knappt 900 kronor per kvadratmeter per år och har en omsättningshastighet på drygt 15 procent. Efter affären kommer Victoria Park att ha en samlad uthyrbar yta om 770 000 kvadratmeter fördelad på cirka 9 500 lägenheter. Det totala fastighetsvärdet ökar med förvärvet till cirka 7,2 miljarder kronor.

- Det är glädjande att kunna teckna aktuellt avtal efter en strukturerad kommunal säljprocess. Detta är en viktig och strategisk affär för Victoria Park i en ny geografisk marknad. Genom den här affären tar vi ytterligare ett steg mot vårt mål att förvalta en miljon kvadratmeter. Vi förvärvar ett bestånd som vi förväntar oss kunna förädla ytterligare genom värdeskapande fastighetsutveckling med en social dimension, säger Victoria Parks vd Peter Strand.

Förvärvet avses att finansieras genom 180 miljoner kronor från befintlig kassa samt resterande del genom upptagande av nya lån. Affären är villkorad av beslut i Kommunfullmäktige som planeras till november 2015. Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2016.

- Vi bedömer att Victoria Park, med sin sociala förvaltningsmodell, är en lämplig framtida ägare och förvaltare av aktuellt bostadsbestånd samtidigt som vi frigör resurser till nya andra kommunala verksamheter, säger Sven Liljegren, vd för AB Bostäder i Borås.

Borås har totalt cirka 107 000 invånare och växer med cirka 800 per år. Staden har ett politiskt uppdrag att skapa 100 bostäder om året fram till 2025. Det pågår för närvarande flera stora bostadsprojekt för att lösa bostadsfrågan. Bland annat finns en godkänd detaljplan för ett 33 våningar högt hus mitt i staden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoria Park AB på Branschguiden

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet.

Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Läs mer om Victoria Park AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är brittiska investerarens nordiska planer

Bolag ICG gick in i Finland i slutet av 2021 genom förvärvet av Thermo Fishers finska huvudkontor och FoU-anläggning från Niam. Chad Brown, vd på ICG, berättar för Fastighetssverige om förvärvet, ICG:s syn på de nordiska marknaderna och om deras tillväxtplaner i Norden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY