Image

Wallenstam: ”Alla siffror pekar åt rätt håll”

Bolag Wallenstams nyproduktion lyfter bolagets Q1-rapport.
Publicerad den 26 April 2016
Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam
Hans Wallenstam.

Q1-siffrorna:

Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 167 Mkr (150), en ökning med 11 procent.

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 400 Mkr (174),varav 285 Mkr (120), kommer från nyproduktion.

Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument uppgår till -210 Mkr (-138).

Resultat efter skatt uppgår till 282 Mkr (159), motsvarande 0,9 kr per aktie (0,5).
Hyresintäkterna uppgår till 393 Mkr (382).

Fastigheter har sålts för 71 Mkr (-) och resulterat i realiserade värdeförändringar om 13 Mkr (-).

Förvärv av fastigheter uppgår till 133 Mkr (640) och investeringar i fastigheter uppgår till 513 Mkr (504).

Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 21 procent.

Kommentarer från vd Hans Wallenstam:
- Verksamheten under första kvartalet följer planerna och alla siffror pekar åt rätt håll: intäkterna och driftnettot ökar, förvaltningsresultatet är drygt 10 procent bättre och substansvärdestillväxten är också högre än samma period föregående år. Även vår nybyggnation har startat fint under inledningen av 2016 och vi räknar med att nå 7 500 lägenheter vid utgången av 2018, i enlighet med vår affärsplan.

- Jag kan konstatera att drygt 70 procent av värdeökningen på fastigheter kommer från vår satsning på nyproduktion. Förutom värdeökningarna ser vi även positiva effekter i förvaltningsresultatet utav nyproduktionen. En allt större del av värdeökningen i våra fastigheter och förbättringen av förvaltningsresultatet framöver förväntas komma just från nyproduktionen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir Rånes framtid efter Amastens ledningsrockad

Bolag SBB har beslutat om den framtida ledningen för Amasten och valt att ersätta Mikael Rånes med Lars Thagesson som vd. Mikael Rånes berättar själv för Fastighetssverige hur den närmaste framtiden blir.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY