Image
Per Ekelund.
Per Ekelund. Bild: Victoria Park

Victoria Park storköper av Akelius

Transaktioner Victoria Park genomför sitt största förvärv hittills – köper 2 340 lägenheter av Akelius Residential Property för 4,7 miljarder kronor. Victoria Park räknar med att förvärvet innebär 95 miljoner kronor i förbättrat förvaltningsresultat.
Publicerad den 19 December 2018
Annons
Image
Pål Ahlsén, vd Akelius. Bild: Catarina Harling, FRII
Pål Ahlsén, vd Akelius.

Victoria Park har tecknat avtal om att förvärva två bostadsfastighetsbestånd om nio fastigheter med 2 340 lägenheter, varav 2 140 lägenheter i Haninge, Stockholm och 200 i Mölndal, Göteborg med en total uthyrbar yta om drygt 188 000 kvadratmeter.

Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 4,7 miljarder kronor, motsvarande cirka 25 000 kronor per kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till cirka 250 miljoner kronor per år. Affären är villkorad av Konkurrensverkets godkännande. Tillträde sker preliminärt den 1 april 2019.

– Aktuellt förvärv är vårt största hittills och möjliggörs bland annat av en stark huvudägare. Det är en unik möjlighet att stärka vårt fastighetsbestånd och vår närvaro i Sveriges två största regioner, samtidigt ger det oss ytterligare skalfördelar i förvaltningen. Vidare innebär det att vårt mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder kronor till utgången av 2020 redan uppfyllts, säger Per Ekelund, vd på Victoria Park.

Akelius vd Pål Ahlsén:
– Vi siktar på att förbättra vår rating. Ambitionen är att nå kreditbetyget BBB+ eller bättre. Överskottet från försäljningen går till att minska belåningen. Från år 2020 ska belåningsgraden vara lägre än 40 procent.

Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 1 300 kronor per kvadratmeter och har en omflyttningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd i dessa regioner.

– De förvärvade fastigheterna är centralt belägna i sin lokala geografi och omkring två tredjedelar av samtliga lägenheter är orenoverade, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande investeringar genom rullande ROT utmärkt, säger Per Ekelund.

Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 4,7 miljarder kronor, före avdrag för latent skatt om 0,4 miljarder kronor. Köpeskilling för aktierna uppgår preliminärt till 3,2 miljarder kronor. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy. Förvaltningen kommer att ske i egen regi med befintlig lokal Victoria Park-organisation samt nyrekrytering.

Fredersen Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare till Victoria Park AB i samband med förvärvet och dess finansiering.

Victoria Park offentliggjorde den 5 december 2018 en prognos enligt vilken bolaget förutspådde ett förvaltningsresultat på omkring 500-550 miljoner kronor för räkenskapsåret 2019. Victoria Park förutspår att helårseffekten av det förvärv som offentliggjorts idag är en ökning av förvaltningsresultatet med cirka 95 miljoner kronor. Förväntningen att Victoria Park ska förvärva fastigheter för 250 miljoner kronor per kvartal under 2019 är oförändrad och tillkommer utöver det förvärv som tillkännagavs idag.

Nordanö var rådgivare till säljaren Akelius.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Flyttar in i centralt pangläge – tar över efter amerikanska jätten

Uthyrning Under våren stängde Pizza Hut en av sina två Göteborgs-restauranger, centralt belägen i Sigillets fastighet i korsningen Kungsgatan-Västra Hamngatan inom CBD. Nu har en populär koncept-aktör huggit på den vakanta lokalen och kommer att slå upp portarna i höst. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige