Image
Olof Andersson.
Olof Andersson. Bild: Trianon

Trianon köper av kommunen i Svedala

Transaktioner Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostäder i centrala Svedala omfattande cirka 14 000 kvadratmeter fördelat på 208 lägenheter samt byggrätter och en utvecklingsfastighet för ytterligare bostads- och fastighetsutveckling. Det överenskomna fastighetsvärdet är 169 miljoner kronor.
Publicerad den 20 Mars 2021

Förvärvet är ett av flera den senaste tiden i en närliggande kommun, i enlighet med bolagets strategi att verka även i Malmös omnejd.
Som tidigare pressmeddelats har Trianon valts ut av Svedala kommun som köpare av fastigheterna. Avtal har nu tecknats med Bostads AB Svedalahem om förvärv av fastigheterna Svedala 59:1-4 (Svedalagården) omfattande cirka 14 000 kvadratmeter fördelat på 208 lägenheter samt med Svedala Exploaterings AB Svedab om utvecklingsfastigheten Svedala 22:8 (Folkets hus) omfattande cirka 1 600 kvadratmeter yta med möjlig bostadsförtätning. Dessutom är ett markanvisningsavtal tecknat med Svedala kommun avseende Svedala 25:18 (Gamla IP) med möjlig byggrätt om cirka 10 000 kvadratmeter BTA fördelat på 90-120 lägenheter.

Säljare är de kommunala fastighetsbolagen Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB Svedab. Markanvisningsavtalet är tecknat mellan Svedala kommun och Trianon. Det överenskomna fastighetsvärdet för bostadsfastigheten, baserat på marknadsvärderingar, uppgår till 161 miljoner kronor, vilket motsvarar ett värde på cirka 11 500 kronor per kvadratmeter. Överenskommet fastighetsvärde baserat på marknadsvärderingar för utvecklingsfastigheten är 7,5 miljoner kronor.

Förvärvet sker i bolagsform för bostadsfastigheterna och utvecklingsfastigheten. Tillträde av fastigheterna planeras till den 1 april 2021. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

– Det här är vårt första större förvärv av bostäder i Svedala och vi ser fram emot att tillämpa vår förvaltningsmodell med stort engagemang och hög lokal närvaro. Att som långsiktig ägare dessutom ha möjlighet att utveckla ytterligare bostäder i Svedala innebär stor potential till värdeskapande för Trianon, säger Olof Andersson, vd på Trianon.

De förvärvade fastigheterna är belägna i centrala Svedala med gångavstånd till service och tågstation. Svedala var den kommun i Skåne som ökade mest i befolkningsantal 2020.

– Vi tror på Svedala som en framåt och attraktiv kommun och vi ser fram emot att ta en aktiv roll i stadsutvecklingen, fortsätter Olof Andersson.

– Vi välkomnar en seriös och långsiktig fastighetsägare till Svedala, vi har haft ett mycket gott samarbete i och med överlämnandet av våra fastigheter och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med stadsutvecklingen,, säger Cecilia Önnevik, vd för Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Artikelserien del 4: Från ruinens brant till lyckad rekonstruktion

Bolag Ett turbulent år. Så kan man sammanfatta året mellan 2019 till 2020 för Real Holding. Men de lyckades vända på skutan trots att rekonstruktionen tog mer än ett år att genomföra. Det läser du här mer om i Fastighetssveriges fjärde del i artikelserien om konkurser och rekonstruktioner vi minns.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige