Image
Johan Tengelin.

Magnolia köper mark i Svedala

Transaktioner Magnolia Bostad har förvärvat mark i Svedala kommun, för utveckling av bostäder om cirka 13 000 kvadratmeter BTA. Fastigheten är belägen i den nordöstra delen av Svedala.


Wästbygg bygger padelhall åt Sydsvenska Hem.

Wästbygg får dubbla uppdrag av Sydsvenska Hem

Bygg/Arkitektur Wästbygg bygger Coopbutik och padelhall åt Sydsvenska Hem.


Trianon förvärvar bostadsprojekt i Svedala.

Trianon förvärvar bostadsprojekt i Svedala

Transaktioner Trianon har tecknat avtal om förvärv av ett bostadsprojekt i Svedala omfattande cirka 3 700 kvadratmeter fördelat på 53 hyreslägenheter. Säljare är Wästbygg som kommer att byggstarta lägenheterna omgående och tillträde sker vid färdigställande. Det överenskomna fastighetsvärdet är cirka 112 miljoner kronor.


Olof Andersson.

Trianon köper av kommunen i Svedala

Transaktioner Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostäder i centrala Svedala omfattande cirka 14 000 kvadratmeter fördelat på 208 lägenheter samt byggrätter och en utvecklingsfastighet för ytterligare bostads- och fastighetsutveckling. Det överenskomna fastighetsvärdet är 169 miljoner kronor.


Peab säljer sina andelar i Nya Bara Utveckling till Brinova.

Brinova köper bostads- och samhällsfastigheter för 475 miljoner

Transaktioner Peab avyttrar sitt 50-procentiga ägande i Nya Bara Utvecklings AB till Brinova. Nya Bara Utvecklings AB har varit samägt med Volito Fastigheter och har de senaste åren utvecklat fastigheter omkring Bara Centrum, strax öster om Malmö.


HSB köper i Svedala.

HSB köper i Svedala

Transaktioner HSB Malmö har förvärvat fastigheten Svedala 5:3 i Svedala av en privat hyresvärd.


Malmö stad säljer mark till Svedala kommun

Transaktioner Malmö stad säljer ett drygt 40 hektar stort markområde längs med Malmövägen i Bara till Svedala kommun för 25 miljoner kronor. Syftet med försäljningen är att ge Svedala kommun möjligheter att utveckla Bara tätort.


HSB Malmö köper två hyresfastigheter i Svedala

Transaktioner Den 13 oktober tillträdde HSB Malmö genom dotterbolaget HSB Sundsfastigheter två hyresfastigheter i Svedala.


Lantmännen köper från Ica Fastigheter

Transaktioner Lantmännen köper Ica Kvantum-fastigheten i Svedala av Ica Fastigheter.


Skanska bygger skola i Svedala

Bygg Skanska har fått i uppdrag att bygga en ny skola i Svedala. Kontraktssumman uppgår till 120 miljoner kronor och kund är Svedala kommun. Projektet genomförs i partneringsamarbete med kunden.