Image

Svenska Bostäder investerar 1,4 miljarder i Albano

Bygg Svenska Bostäder planerar bygga cirka 900 hyreslägenheter för studenter och forskare i Albano, ett nytt nav för forskning och utbildning beläget mellan Stockholms Universitet och Tekniska Högskolan. Den totala investeringen beräknas bli cirka 1,4 miljarder kronor.
Publicerad den 17 Oktober 2012

Detaljplanearbete pågår och bedömningen är att detaljplanen beslutas av stadsbyggnadsnämnden under 2013. Markberedning bedöms starta under 2014. Inflyttning planeras ske etappvis mellan 2018 och 2021.

Svenska Bostäder har förhandlat fram preliminära förslag till avtal med Stockholms stad och Akademiska Hus i Stockholm avseende exploateringen av Albano. Avtalsförslagen innebär bland annat att bolaget förvärvar mark för 600 lägenheter från staden och cirka 300 från Akademiska Hus.

Stadsledningskontoret anser att projektet utgör ett stort och värdefullt tillskott av student- och forskarbostäder i Stockholm i ett mycket lämpligt läge.

Detaljplaneområdet ligger nära Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Det har också en god tillgänglighet till KTH och Fysikcentrum.

Detaljplaneförslaget har varit utställt och beräknas tas upp för godkännande i Stadsbyggnadsnämnden under oktober månad. Förslaget omfattar cirka 900 student- och forskarbostäder samt 10 000 kvadratmeter universitetslokaler.

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Heimstaden testar udda inslag i Kronprinsen

Bolag Om en månad invigs första delen av det nyrenoverade Kronprinsen i Malmö. En del av fokuset i den kommersiella ytan är på träning och hälsa. Fastighetssverige tog därför pulsen på Heimstaden om hur det ska gå med deras "nära-centrum stadsdelscentrum" nu.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige