Image

Svenska Bostäder investerar 1,4 miljarder i Albano

Bygg Svenska Bostäder planerar bygga cirka 900 hyreslägenheter för studenter och forskare i Albano, ett nytt nav för forskning och utbildning beläget mellan Stockholms Universitet och Tekniska Högskolan. Den totala investeringen beräknas bli cirka 1,4 miljarder kronor.
Publicerad den 17 Oktober 2012

Detaljplanearbete pågår och bedömningen är att detaljplanen beslutas av stadsbyggnadsnämnden under 2013. Markberedning bedöms starta under 2014. Inflyttning planeras ske etappvis mellan 2018 och 2021.

Svenska Bostäder har förhandlat fram preliminära förslag till avtal med Stockholms stad och Akademiska Hus i Stockholm avseende exploateringen av Albano. Avtalsförslagen innebär bland annat att bolaget förvärvar mark för 600 lägenheter från staden och cirka 300 från Akademiska Hus.

Stadsledningskontoret anser att projektet utgör ett stort och värdefullt tillskott av student- och forskarbostäder i Stockholm i ett mycket lämpligt läge.

Detaljplaneområdet ligger nära Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Det har också en god tillgänglighet till KTH och Fysikcentrum.

Detaljplaneförslaget har varit utställt och beräknas tas upp för godkännande i Stadsbyggnadsnämnden under oktober månad. Förslaget omfattar cirka 900 student- och forskarbostäder samt 10 000 kvadratmeter universitetslokaler.

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Byggbranschen i skräcktoppen när konkurserna fortsätter öka

Ekonomi/Finansiering Konkurserna bland svenska företag låg i slutet på förra året redan på rekordhöga nivåer men fortsätter att öka, enligt ny statistik från kredit- och affärsinformationsföretaget UC. Inom byggsektorn har konkurstakten de sex senaste månaderna, fram till januari 2023, hittills nått den högsta nivån på tio år. Fastighetssverige har talat med ekonom Johanna Blomé om de dystra siffrorna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige