Image
Bild: Istock

SBAB: Störst potential för småhusproduktion i Sverige just nu

Sverige SBAB Booli Housing Market Index (HMI), som mäter förhållandet mellan efterfrågan och utbudet av nyproducerade bostäder i Sverige, visar att potentialen att sälja småhus överlag just nu är betydligt bättre än för bostadsrätter och hyresrätter. Skillnaden är särskilt markant i Stockholmsområdet och områdena i och omkring de större städerna i Västra Götaland och Skåne län men också i flera regionstäder. En liten nyproduktion och litet utbud av småhus, överproduktion i vissa lägenhetssegment samt höga priser i mer centrala lägen för lägenheter kan förklara detta.
Publicerad den 11 Mars 2020

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) är ett bostadsmarknadsindex som speglar läget i nyproduktionen av olika bostadstyper i alla de områden i Sverige där det finns tillräcklig försäljningsstatistik. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder och priserna på dessa förhåller sig till efterfrågan med hänsyn tagen till bland annat hushållens köpkraft på respektive ort och flyttmönster.

Ett index inom spannet 0,5–1,5 tolkas som en nyproduktionsmarknad som i stort är i balans. Ett index som överstiger 1,5 tolkas som att nyproduktionsvolymen är tydligt större än hushållens efterfrågan. Ett index som understiger 0,5 innebär att utbudet av nya bostäder är tydligt mindre än hushållens efterfrågan.

Indexet för fjärde kvartalet 2019 visar att det för Sverige som helhet var balans för samtliga tre stora bostadsformer småhus, bostadsrätter och hyreslägenheter men att potentialen för att sälja småhus är betydligt bättre än för bostadsrätter och hyreslägenheter. Skillnaden är särskilt markant i storstadsområdena där det byggts relativt sett väldigt många bostadsrätter och få småhus de senaste åren.
– Vårt index visar att potentialen för att tillverka småhus är betydligt bättre än för lägenheter just nu i Sverige. Trenden i indexet för småhus är också tydligt fallande mot lägre värden i väldigt många områden, vilket visar att potentialen dessutom är ökande, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
– Skillnaden är särskilt markant i Stockholmsområdet, områdena kring de större städerna i Västra Götaland och Skåne län samt i flera regionstäder. En liten nyproduktion och litet utbud av småhus, överproduktion i vissa lägenhetssegment, samt höga priser i mer centrala lägen för lägenheter kan förklara detta.
– Preferensundersökningar visar att en betydligt större andel hushåll föredrar att bo i villa än vad byggandet återspeglar. Det är rimligen något som bör beaktas i planeringen av nya bostäder.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Flyttar in i centralt pangläge – tar över efter amerikanska jätten

Uthyrning Under våren stängde Pizza Hut en av sina två Göteborgs-restauranger, centralt belägen i Sigillets fastighet i korsningen Kungsgatan-Västra Hamngatan inom CBD. Nu har en populär koncept-aktör huggit på den vakanta lokalen och kommer att slå upp portarna i höst. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige