Image
Ilija Batljans SBB och Joachim Kuylenstiernas Fastator blir största ägare i det nya börsbolaget Svenska Studentbostäder.
Ilija Batljans SBB och Joachim Kuylenstiernas Fastator blir största ägare i det nya börsbolaget Svenska Studentbostäder. Bild: SBB/Fastator

Prime Living och Studentbostäder i Sverige går samman och börsnoteras

Bolag SBB, Fastator, Phoenix Insurance Group och Amasten blir största aktieägare i ett nytt börsnoterat studentbostadsbolag då Studentbostäder i Sverige AB går samman med börsnoterade Prime Living AB. Samgåendet sker genom att Prime Living förvärvar samtliga aktier i SBS med vederlag i form av nyemitterade aktier. Genom samgåendet kommer aktieägarna i SBS tillsammans äga cirka två tredjedelar av det sammanslagna bolaget.
Publicerad den 26 Oktober 2020

Studentbostäder i Sveriges verksamhet består av att förvalta och utveckla studentbostäder och dess fastighetsportfölj omfattar cirka 3 000 studentbostäder med ett fastighetsvärde om 2,3 Mdkr. Det sammanslagna bolaget kommer att ha en fastighetsportfölj med över 4 000 studentbostäder och ett fastighetsvärde om 3,4 Mdkr. Därutöver kommer det sammanslagna bolaget ha en projektportfölj med cirka 2 000 studentbostäder, exempelvis i Spånga, Karlstad, Lund och Växjö.

Genom samgåendet kommer aktieägarna i Studentbostäder i Sverige tillsammans äga cirka två tredjedelar av aktierna i det sammanslagna bolaget.
Styrelsen för det sammanslagna bolaget som kommer att heta Studentbostäder i Sverige föreslås utgöras av styrelseordförande Björn Rosengren och styrelseledamöterna Karin Krook, Rosel Ragnarsson och Sven-Göran Svensson. De största aktieägarna i det sammanslagna bolaget är vidare överens om att utse en valberedning bestående av Ilija Batljan (vd SBB), Joachim Kuylenstierna (vd Fastator), Bengt Kjell (styrelseordförande Amasten) och Björn Rosengren (föreslagen styrelseordförande).

De större aktieägarna i Studentbostäder i Sverige har åtagit sig att garantera 150 Mkr i en nyemission som genomförs efter samgåendet slutförts.

Björn Rosengren, föreslagen styrelseordförande, ger följande kommentar:
– Studentbostäder i Sverige har byggt upp en stark förvaltningsorganisation och ett starkt varumärke, med goda relationer till såväl hyresgäster som kommuner och universitet / högskolor, och en stor ambition om att ligga i digital framkant.
SBB:s Ilija Batljan, vd för en av de nya större aktieägarna, ger följande kommentar:
– Vi befinner oss i ett läge där studentbostadsmarknaden är under en stor omställning och högt tryck. Till följd av coronapandemin gör regeringen nu utrymme för 19 000 fler helårsstudentplatser under nästa år. Våra satsningar på ytterligare studentbostäder kommer därför att vara viktiga.

Studentbostäder i Sverige bildades 2018 genom att tre fastighetsbolag sålde sina studentbostadsfastigheter till det nybildade Studentbostäder i Sverige. Bolagets fastighetsportfölj bestod initialt av 21 fastigheter med ett fastighetsvärde om 900 Mkr. Studentbostäder i Sverige har sedan dess framgångsrikt vuxit och idag består fastighetsportföljen av cirka 3 000 studentbostäder på 11 orter med ett fastighetsvärde om 2,3 Mdkr.

Studentbostäder i Sverige har sedan starten letts av vd Rebecka Eidenert och största aktieägare i bolaget är SBB, Fastator och Amasten.
Prime Living har sedan tidigare offentliggjort en rekapitaliseringsplan för att stärka sin balansräkning och möjliggöra för Bolaget att realisera potentialen i sin fastighetsportfölj. Planen innehåller villkorsändringar av Bolagets obligationer som leder till att skuldsättningen i Bolaget minskas väsentligt genom konvertering av skuld uppgående till totalt 455,6 Mkr till 4 556 415 600 preferensaktier av serie C i Bolaget ("Konverteringen"). De föreslagna villkorsändringarna godkändes av obligationsinnehavarna den 29 september 2020.

Köpeskillingen för förvärvet av Studentbostäder i Sverige utgörs av 5 000 000 nyemitterade preferensaktier av serie B samt 9 628 678 603 preferensaktier av serie C i Bolaget, vilket är i enlighet med indikativa siffror som Bolaget kommunicerade genom pressmeddelande den 13 oktober 2020. Vederlagsaktierna, som avses emitteras i sin helhet efter beslut av styrelsen i Bolaget, efter en extra bolagsstämma i Bolaget som ska hållas den 26 november 2020, uppgår till ett beräknat värde om totalt cirka 704,5 Mkr (under förutsättning av att konvertibeln, så som definierad nedan, konverteras till aktier i Studentbostäder i Sverige), baserat på en kurs om 0,0731 kronor per preferensaktie av serie B och 0,0731 kronor per preferensaktie av serie C.

Om allt går som planerat kommer de största ägarna, SBB och Fastator äga 19,9 procent var av det nya bolaget. JRS som för kunders räkning är största ägare i Prime Living med 11,6 procent kommer att äga 2,3 procent av det nya bolaget.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Malmö vinner Årets Stadskärna

Öresund Igår prisades Malmö för arbetat man gjort med sin stadskärna med priset Årets Stadskärna. Fastighetssverige kollade närmare på vad som pågår i Malmö på fastighetssidan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige