Image
Samhällsbyggnadsbolaget vill köpa loss fastigheterna Göteborg Rud 4:1 samt Göteborg Rud 760:42.

SBB köper loss tidigare Prime Living-projekt

Transaktioner Friköper fastigheter och planerar att drygt cirka 200 bostäder samt 2 000 kvadratmeter handel i expansiv stadsdel.


Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.

"Vi jobbar med tvisterna som fanns i Prime Living"

Bolag Studentbostäder i Sveriges vd Rebecka Eidenert berättar för Fastighetssverige om hur bolaget ska bygga vidare på sitt starka 2020, varför det sannolikt blir fler emissioner och hur man hanterar de problematiska projekt som man ärvde i sammanslagningen med Prime Living.


Lars Wikström lämnar Studentbostäder i Sverige, där Rebecka Eidenert är vd.

Studentbostäder: Fd Prime-vd lämnar

Bolag Studentbostäder i Sveriges styrelse har träffat en överenskommelse med Lars Wikström, som var vd för Prime Living vid samgående och som sedan dess har verkat som CFO. Wikström lämnade bolaget i fredags. En ny CFO är utsedd.


Lars Wikström, före detta vd och styrelseledamot i Prime Living.

"Vi har varit supertydliga hela tiden"– fd Prime Living-vd:n svarar på kritiken

Bolag Aktiespararna är kritiska till affären mellan Prime Living och Studentbostäder i Sverige AB och menar att småspararnas aktier blir värdelösa. Här bemöter den förre Prime Living-vd:n Lars Wikström kritiken och förklarar upplägget.


På fredagen byter Prime Living namn på börsen till Studentbostäder i Sverige. Bolaget äger bland annat nio fastigheter i Luleå.

Stort kursfall att vänta? – Marknaden tycks ha missat viktig info

Bolag Marknaden har av allt att döma inte förstått förutsättningarna inför kommande stora förändringar i ett av de noterade fastighetsbolagen. Detta innebär att stamaktien just nu handlas högt över sitt motiverade värde.


Rebecka Eidenert.

Studentbostäder: Klart med samgåendet, nya finansiella och operationella mål

Bolag Prime Living och Studentbostäder i Sverige slutför samgåendet efter att man fått godkänt från Nasdaq. Det nya bolaget Studentbostäder i Sverige siktar på att generera 20 procents årlig tillväxt i förvaltningsresultat och substansvärde per aktie. Bolaget har dessutom köpt en fastighet i Södertälje.


Lunds universitet och Prime Living, med Lars Wikström som vd, drar tillbaka sina stämningar.

Prime Living överens med Lunds universitet

Juridik Prime Living och Lunds universitet har båda lämnat in stämningsansökningar mot varandra. Universitetet stämde Prime Living på 3,5 miljoner och Prime Living genstämde och ville ha ersättning om 35 miljoner kronor. Nu är parterna överens om att avskriva målen.


eidenertwikström

Prime Livings vd blir CFO i nya bolaget

Bolag Prime Living informerar om den nya ledningsgruppen i det nya större bolaget som håller på att bildas genom att Studentbostäder i Sverige och Prime Living slås ihop.


Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.

Så ska sammanslagningen med Prime stärka SBS position

Bolag SBS vd Rebecka Eidenert berättar för Fastighetssverige om den stora sammanslagningen med omskrivna Prime Living och vad en börsnotering kommer innebära för SBS strävan att bli landets största maktfaktor inom studentbostäder.


Ilija Batljans SBB och Joachim Kuylenstiernas Fastator blir största ägare i det nya börsbolaget Svenska Studentbostäder.

Prime Living och Studentbostäder i Sverige går samman och börsnoteras

Bolag SBB, Fastator, Phoenix Insurance Group och Amasten blir största aktieägare i ett nytt börsnoterat studentbostadsbolag då Studentbostäder i Sverige AB går samman med börsnoterade Prime Living AB. Samgåendet sker genom att Prime Living förvärvar samtliga aktier i SBS med vederlag i form av nyemitterade aktier. Genom samgåendet kommer aktieägarna i SBS tillsammans äga cirka två tredjedelar av det sammanslagna bolaget.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Efter kursrusningen: Prime Living förhandlar om förvärv

Bolag Prime Livings stamaktie har rusat med nästan 200 procent den senaste veckan (men ändå sjunkit med nästan 30 procent sedan årsskiftet) och sent på tisdagskvällen kommenterade bolaget kursrörelserna och meddelade bland annat att man förhandlar om ett förvärv.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living behåller fastigheter – obligationer konverteras till preferensaktier

Bolag Prime Living ändrar sin rekapitaliseringsplan. Bolaget planerar nu att behålla Oxie-fastigheterna och konvertera obligationer konverteras till preferensaktier av serie C genom en riktad nyemission till kursen 0,1 kronor per aktie.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living får bygglov för nya lägenheter i Stockholm

Bostäder Prime Living har beviljats bygglov för ytterligare tolv nya lägenheter på Nekvägen i Stockholm/Spånga.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Fara för Prime Livings existens – presenterar plan för rekapitalisering

Bolag Prime Living har presenterat en plan för rekapitalisering som ska rädda bolagets existens. Om planen misslyckas är det styrelsens bedömning att bolaget kommer behöva ansöka om rekonstruktion.


Prime Living har stämt Göteborgs stad för det uppsagda arrendeavtalet gällande Rambergsstaden. Martin Öbo är fastighetsdirektör på kommunen.

Prime Living kräver kvarts miljard av kommunen: "Inte förvånade"

Bygg/Arkitektur Att Prime Living stämmer Göteborgs stad för avtalsbrott kommer inte som någon överraskning för kommunen eller fastighetsdirektören Martin Öbo. Han tycker snarare att det är välkommet att någonting äntligen händer som tar ärendet framåt. För Fastighetssverige berättar han mer om sin syn på tvisten med det pressade fastighetsbolaget.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living stämmer Göteborgs kommun

Juridik Prime Living stämmer Göteborgs kommun för det uppsagda arrendeavtalet i området Rambergsstaden.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Jättesmäll för Prime Living: Skriver ner värden med 250 miljoner efter stora tekniska problem

Bolag Prime Livings fastigheter i Oxie har allvarliga tekniska brister. Bolaget räknar med att det krävs investeringar om cirka 60 miljoner kronor för att åtgärda bristerna. Värdet på fastigheterna skrivs ner med nästan hälften, från 513 till 259 miljoner kronor. Detta innebär att bolaget får problem med att klara obligationskraven och planerar nu att kontakta obligationsinnehavarna.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living noterar preferensaktie C

Bolag Prime Living har beslutat att ansöka om en notering av bolagets preferensaktier av serie C på Nasdaq First North Premier Growth Market.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living: Acceptgrad 67,9 procent – fristen förlängs igen

Bolag Prime Livings erbjudande till preferensaktieägarna om att byta mot nyemitterade stamaktier har nu accepterats av innehavare av 67,9 procent av preferensaktierna.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Så ska Wikström väcka Prime Living: "Lite tråkigare, men bättre"

Bolag Utsatt ekonomi, kraftiga minusresultat och nyligen förlorat arrendeavtal i Göteborg – Prime Living är hårt ansträngt sedan en tid tillbaka. Förhoppningen från vd:n Lars Wikström är att en delvis reviderad affärsplan ska hjälpa bolaget att vända blad under 2020. För Fastighetssverige berättar han mer om planerna och framtiden.