Image
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Plusresultat för Oscar i Q3

Bolag Oscar Properties redovisar ett rörelseresultat om 58,1 miljoner kronor för årets tredje kvartal (-103,4).
Publicerad den 12 November 2019

Q3:
Nettoomsättningen uppgick till 102,5 mkr (498,1).
Rörelseresultatet uppgick till 58,1 mkr (–103,4).
Periodens resultat uppgick till 44,2 mkr (–130,0).
Resultat per stamaktie uppgick till 2,56 kronor (–4,94).
Antalet sålda bostäder uppgick till 8 (15).
Antalet bokade bostäder uppgick till 1 (4).
Antalet produktionsstartade uppgick till - (46).

Niomånadersperioden:
Nettoomsättningen uppgick till 686,21 mkr (1 649,5).
Rörelseresultatet uppgick till 34,71 mkr (–116,4).
Periodens resultat uppgick till –37,71 mkr (–199,7).
Resultat per stamaktie uppgick till –2,48 kronor (–7,90).
Likvida medel uppgick till 69,8 mkr (281,3).
Antalet sålda bostäder uppgick till 27 (49).
Antalet bokade bostäder uppgick till 33 (30).
Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 202 (963).
Antalet produktionsstartade uppgick till - (46).

Vd Oscar Engelbert skriver:
– Under perioden har Oscar Properties fortsatt visat att vi är ett bolag som klarar mycket mer än att bara utveckla nyskapande och attraktiva bostadsprojekt. Arbetet med att skapa en stabilare kapitalstruktur i bolaget är långsiktigt avgörande och under perioden har några viktiga steg tagits. Under perioden har management jobbat intensivt med att ta fram förslag till aktieägare och obligationsinnehavare i syfte att stärka kapitalstrukturen och förstärka likviditeten. Detta behandlades på den extra bolagsstämman den 8 november. De program som beslutades avser dels konvertering av obligationer till stamaktier, omvandlingsprogram för preferensaktier samt en företrädesemission. Den försäljning av 50 procent av Helix-projektet, i form av ett joint venture med Slättö och Fastpartner, är ytterligare en åtgärd för att stärka kapitalstrukturen genom att inleda samarbeten med starka partners i våra utvecklingsprojekt.

– Vi har även fortsatt fokuserat på att minska kostnaderna genom att anpassa organisationen och se över övriga kostnader, vilket börjar visa sig i resultatet. Ett led i det har varit att avveckla byggverksamheten i Allegro. Denna omställning är nu helt genomförd och vi kan konstatera att den fungerar bra i praktiken, i Helix-projektet anlitar vi en extern byggare, Madison, och det projektet löper på enligt plan.

– När det gäller bostadsutvecklingsdelen går det visserligen inte att sticka under stol med att det naturligtvis är en strukturell utmaning, men det råder ingen tvekan om att Oscar Properties är synonymt med höga ambitioner när det gäller inredning och arkitektur och utmaningen framöver ligger därför i att hitta nya avsättningsytor där dessa drag fortfarande dominerar. Parallellt med att fortsätta att utveckla vår kärnverksamhet, lägger vi därför nu mer arbete på att utveckla vår projektportfölj och fortsätter att sondera terrängen kring att omvandla bostadsprojekt till kontor eller företagslägenheter. Projektet Primus på Essingeöarna framskrider och ett intensivt arbete pågår för att säkerställa rätt hyresgäster och att projektera byggstarten.

– Som tidigare kommunicerats har inte Oscar Properties tillträtt Gasklockan på avsedd tillträdesdag den 31 oktober 2019. Anledningen till det var att marken inte lever upp till uppsatta miljökrav. Vår målsättning kvarstår som vi tidigare meddelade, att vi vill genomföra projektet. En förutsättning för detta och för att kunna lyfta finansiering är dock att staden tar fullt ansvar för de kvarlämnade föroreningarna, samt ansvar för gifter som trängt in i angränsande mark. En dialog förs med Stockholm stad och vårt mål är att med partner tillträda marken och starta byggnationen så snart miljö-ansvarsfrågan är utredd. Gasklockan kommer att bli ett nytt landmärke för hela Stockholm. Jag kan konstatera att bolaget under perioden tagit viktiga steg kring arbetet med att stärka kapitalstrukturen och fortsätta med projektarbetet. Det återstår fortfarande mycket arbete, men steg för steg tar vi oss i rätt riktning.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Samhällsfastighetsföretaget i norr växer

Bolag Serneke har tecknat avtal med Smedjan Samhällsfastigheter om att bygga en ny tingsrätt i Hudiksvall. Kontraktet är värt cirka 80 miljoner kronor. Smedjan Samhällsfastigheter blir långsiktig ägare av fastigheten med Domstolsverket som hyresgäst. Smedjan Samhällsfastigheters vd Henrik Fredriksson berättar för Fastighetssverige vad de planerar för framtiden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY