Image

Oscar Properties renodlar genom att dela upp bolaget i två affärsområden

Bolag Oscar Properties delar upp verksamheten i två affärsområden – bostadsutveckling samt förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter. Uppdelningen görs för att öka transparensen och skapa ett tydligare fokus på två i grunden olika affärer. På sikt kan bolaget komma att utvärdera en särnotering av det kommersiella fastighetsbeståndet.
Publicerad den 2 Februari 2017
Oscar Engelbert. Bild: Oscar Properties
Oscar Engelbert.

Bolaget ser en betydande potential att inom Stor-Stockholm fortsätta utveckla sitt kommersiella fastighetsbestånd genom förvärv och nyproduktion. Marknaden för kommersiella fastigheter med fokus på designade, kreativa och yteffektiva kontor växer och Bolaget ser en stark efterfrågan för en Oscar Properties-produkt för kontor.

– En renodling skapar ett tydligare fokus på två i grunden olika affärer; bostadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi ser en stark efterfrågan inom båda affärerna och gör bedömningen att det finns en vilja att betala för en premiumprodukt även inom marknaden för kommersiella fastigheter. En tydligare uppdelning av affärerna ökar också transparensen och möjligheterna att bedöma verksamheternas utveckling. På sikt kan vi komma att utvärdera en särnotering av de kommersiella fastigheterna, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.  

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Jag har en väldig respekt för den här situationen"

Bolag Fabeges vd Stefan Dahlbo kommenterar för Fastighetssverige hur affärerna går i coronatider. Vi frågar om de har tvingats stoppa några projekt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY