Image

Oscar Properties slutför förvärv av Allegro – genomför nyemission av stamaktier

Bolag Oscar Properties har slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Allegro Projekt AB. Med anledning av att köpeskillingen för förvärvet delvis betalas med stamaktier i Oscar Properties har styrelsen beslutat om nyemission av stamaktier.
Publicerad den 2 Februari 2017

Under den extra bolagsstämman den 12 januari 2017 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman, om emission av 493 513 stamaktier, genom kvittning, varigenom Oscar Properties aktiekapital kommer att ökas med 987 026 kronor, från 59 720 664 kronor till 60 707 690 kronor.

Allegro Holding AB har tecknat samtliga aktier i emissionen. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erlägga betalning med egna stamaktier för del av köpeskilling i samband med förvärvet av Allegro Projekt AB. Teckningskursen i emissionen uppgår till 70,92 kronor och motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen för stamaktierna i Oscar Properties på Nasdaq Stockholm under de senaste tio handelsdagarna före den 1 februari 2017. Säljarna har åtagit sig vissa begränsningar avseende rätten att överlåta de nyemitterade stamaktierna, bland annat att inte sälja en del av aktierna under femton respektive trettiosex månader.

Emissionen innebär att antalet aktier i Oscar Properties ökar med 493 513 stycken till 30 353 845 och att antalet röster ökar med 493 513 till 28 742 530,9, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,6 procent av kapitalet och cirka 1,7 av rösterna. 

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetssveriges favoritepisoder från Wallenstams bok

Bolag På vårt event Lokalmarknadsdagen i mars berättar Hans Wallenstam om 90-talskrisen, hur Wallenstam var det enda västsvenska fastighetsbolaget som överlevde och om sina nyvunna erfarenheter som författare. Fastighetssverige har naturligtvis läst hans bok "Mot alla odds" – och under tre dagar rankar vi här de mest läsvärda episoderna från den. I dag: Kulturkrocken mellan det gamla och det nya, vändningen i ulltröja från Grebbestad, valutakäftsmällen på slottet och julkortet till värsta antagonisten.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY