Image
Hans Wallenstam.
Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Ökat förvaltningsresultat för Wallenstam

Bolag Wallenstams delårsrapport visar på ett förvaltningsresultat som ökat med 1,9 procent i första kvartalet 2024, jämfört med samma period året innan. Även de totala intäkterna ökade under perioden.
Publicerad den 24 April 2024

Wallenstams förvaltningsresultat ökade från 265 till 270 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,9 procent mot föregående år. Hyresintäkterna steg till 719 miljoner kronor från 660 och ökade alltså med 8,9 procent mot föregående år. De totala intäkterna ökade till 806 miljoner kronor från förra årets 773 miljoner kronor.

Driftnettot ökade med 15,8 procent till 535 miljoner kronor, resultatet före skatt var 441 miljoner kronor och efter skatt 333 miljoner kronor, vilket, ställt mot förra årets 48 miljoner, är en ökning med 593,8 procent.

– Det är oerhört glädjande att kunna berätta att vi kommer att starta ett nyproduktionsprojekt i Årstaberg, Stockholm, under andra kvartalet. I vår roll som stadsutvecklare både vill vi och har ett ansvar för att bidra med nya hem på en marknad med stor bostadsbrist. Vi har de finansiella muskler som krävs och inte minst har vi en upparbetad, kostnadseffektiv process, konstaterar vd Hans Wallenstam i rapportens vd-ord.

– Förvaltningsresultatet är i paritet med samma kvartal föregående år, trots att våra räntekostnader har ökat med närmare 70 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2023. Vi har jobbat hårt med att effektivisera vår drift, vilket resulterat i att driftnettot ökat med mer än 70 miljoner kronor.

Siffror från rapporten
Soliditeten uppgår till 45 % och belåningsgraden till 46 %.
Investering i ny- och ombyggnation av fastigheter uppgår till 524 Mkr (653).
Hyresintäkterna uppgår till 719 Mkr (660).
Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 270 Mkr (265).
Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgår till -15 Mkr (5).
Värdeförändring finansiella instrument uppgår till 238 Mkr (-247).
Resultat före skatt uppgår till 441 Mkr (69) och resultat efter skatt uppgår till 333 Mkr (48), motsvarande 0,5 kr per aktie (0,1).
Substansvärde per aktie uppgår till 56,80 kr, att jämföra med 56,20 kr per 31 december 2023.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hjärnan i fokus när AMF "labbar" framtidens kontor

Bygg/Arkitektur Med hjärnan i fokus. Så kan man kanske sammanfatta hur AMF Fastigheter tillsammans med Merry Monday tagit sig an det nya huvudkontoret. I hjärtat av Mood-huset så kommer kollegorna med start måndag välkomnas in i tre av årets årstider. Fastighetssverige var där för att få ta del av de tankar som format det framtidsspanande kontorslandskapet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige