Image
Vaggeryd Logistikpark.
Vaggeryd Logistikpark. Bild: Fiskaregården

Odd Molly gör en markbytesaffär med Vaggeryds kommun

Bolag Odd Molly har ingått avtal med Vaggeryds kommun som innebär att en del av bolagets fastighet Källemo 1 med ett markområde motsvarande cirka 16 000 kvadratmeter byts mot del av Fåglabäck 2:6 om cirka 20 000 kvadratmeter, med möjlighet att förvärva ytterligare cirka 80 000 kvadratmeter detaljplanerad mark i nära anslutning till Båramo kombiterminal och E4 söder om Vaggeryd.
Publicerad den 8 Juni 2021

– Vi är mycket glada över detta markbyte med Vaggeryds kommun som ger oss möjligheten att utöka vår byggrättsportfölj med uppskattningsvis 65 000 kvadratmeter moderna lager och logistikbyggnader och därmed ytterligare stärka vår position som fastighetsägare i området, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Odd Molly har ingått avtal med Vaggeryds kommun gällande byte av del av bolagets fastighet Vaggeryd Källemo 1 avseende cirka 16 000 kvadratmeter obebyggd skogsmark mot del av Fåglabäck 2:6 om cirka 20 000 kvadratmeter mark med möjlighet på att förvärva ytterligare anslutande mark om cirka 80 000 kvadratmeter. Den tillbytta marken är detaljplanelagd och tillåter byggnation om uppskattningsvis cirka 65 000 kvadratmeter lager- och logistikbyggnadsyta med en byggnadshöjd om 20 meter. Marken är belägen längs Europaväg 4 precis söder om Båramo kombiterminal, med möjlighet till järnvägsspår in på fastigheten. Den av Vaggeryds kommun erhållna marken från Källemo 1 bidrar till att säkerställa kommunens starka tillväxt och utvecklingsplaner över tiden.

Odd Molly har idag cirka 32 000 kvadratmeter lager och logistikbyggnader i Vaggeryd fördelat på tre fastigheter. Vaggeryd Logistik Park är den största fastigheten och omfattar en markareal om 380 000 kvadratmeter, varav existerande uthyrd lager- och logistikbyggnadsyta uppgår till 26 700 kvadratmeter samt för närvarande uthyrd utomhusmark om 89 000 kvadratmeter.

Det uppskattas att det på området kommer finnas möjlighet att uppföra minst 150 000 – 180 000 kvadratmeter moderna lager- och logistikbyggnader med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 miljoner kronor. Bolaget har tecknat hyresavtal med tre aktörer och den totala ytan för första byggnationen uppgår till totalt 12 000 kvadratmeter, varav en av aktörerna har option på ytterligare 4 500 kvadratmeter. Genomsnittlig hyreslängd uppgår till cirka tio år. Bygglov erhölls under slutet av maj och inflyttning planeras ske mot slutet av 2021. Bedömt hyresvärde uppgår till 8,6 miljoner kronor alternativt till 12,5 miljoner kronor om optionen på utökad yta utnyttjas.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför får Odd Molly ett "nygammalt" bolagsnamn

Bolag Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober blev det klart att fastighetsbolaget Odd Molly International ska byta namn till Logistea – ett bekant namn i fastighetskretsar som varit "ledigt" sedan den 29 september då före detta Logistea bytte namn till Athanase Innovation AB. För Fastighetssverige berättar Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman om tankarna bakom namnbytet och den fortsatta vägen framåt för bolaget som nu är ett helt renodlat fastighetsbolag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY