Image
Odd Molly kommer att byta namn till Logistea och blir nu officiellt ett helt renodlat fastighetsbolag. Patrik Tillman är styrelseordförande i bolaget.

Därför får Odd Molly ett "nygammalt" bolagsnamn

Bolag Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober blev det klart att fastighetsbolaget Odd Molly International ska byta namn till Logistea – ett bekant namn i fastighetskretsar som varit "ledigt" sedan den 29 september då före detta Logistea bytte namn till Athanase Innovation AB. För Fastighetssverige berättar Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman om tankarna bakom namnbytet och den fortsatta vägen framåt för bolaget som nu är ett helt renodlat fastighetsbolag.


Philip Löfgren, CFO på Logistea (under namnändring från Odd Molly), och Tobias Lövstedt, COO på Logistea.

Odd Molly blir Logistea och köper för 400 miljoner

Bolag Vid en extra bolagsstämma i fredags fattade Odd Molly International AB beslut om att byta företagsnamn till Logistea AB. Bolaget har också tecknat avtal om att slutföra förvärvet av de sju fastigheterna i Karlskoga och Kristinehamn, vars avsiktsförklaring bolaget kommunicerade den 16 juli 2021.


Niklas Zuckerman och Anders Nordvall.

Odd Molly om "drömrekryteringarna" från Savills

Karriär Niklas Zuckerman och Anders Nordvall lämnar Savills för att leda logistikutmanaren Odd Molly. Patrik Tillman, styrelseordförande Odd Molly International berättar om "drömrekryteringen".


Niklas Zuckerman och Anders Nordvall.

Odd Molly värvar Niklas Zuckerman och Anders Nordvall från Savills

Bolag Odd Molly International har stora ambitioner och högt ställda mål för bolagets fortsatta tillväxt inom lager- och logistikfastigheter. Som ett led i den fortsatta expansionen har Niklas Zuckerman rekryterats som ny vd och Anders Nordvall som vice vd och transaktionschef. Båda har omfattande erfarenhet och kompetens av svensk fastighetsmarknad och fastighetstransaktioner från olika ledande roller de senaste drygt 20 åren. Duon tillträder sina nya roller senast under december 2021.


Philip Löfgren, CFO på Odd Molly.

Efter massrekryteringen – så gasar Odd Molly in i fastighetshösten

Bolag Odd Molly har nyligen rekryterat fem nya medarbetare till bolagets ekonomi- och finansfunktion och i samband med höstens renodling till att bli ett rent fastighetsbolag tar man nu sikte på att växla upp på logistikmarknaden. För Fastighetssverige berättar CFO Philip Löfgren mer om ambitionerna och öppnar upp för möjligheten att ta in mer externt kapital för att accelerera tillväxten.


Jennie Högstedt Björk, vd för Odd Molly. Bolaget har nu rekryterat fem nya medarbetare med fastighetsbakgrund.

Odd Molly rekryterar fem nya medarbetare

Karriär Odd Mollys fastighetsverksamhet fortsätter att växa snabbt med fokus på lager- och logistikfastigheter. I syfte att ytterligare stärka organisationen inför bolagets fortsatta utveckling har ytterligare fem nya medarbetare rekryterats till bolagets ekonomi- och finansfunktion, samtliga med gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen.


Jennie Högstedt Björk, vd för Odd Molly.

Odd Molly vände till positivt rörelseresultat under Q2

Bolag Mode- och fastighetsbolaget Odd Molly ökade sin omsättning under andra kvartalet jämfört med året innan. Bolaget vände till ett positivt rörelseresultat under perioden.


Jennie Högstedt Björk, vd för Odd Molly.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring om förvärv

Transaktioner Odd Molly International har tecknat avsiktsförklaring avseende förvärv av totalt sex fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Beståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 402,6 miljoner kronor.


Patrik Tillman, styrelseordförande i Odd Molly.

Odd Molly köper i Göteborg

Transaktioner Odd Molly köper tre fastigheter i Göteborgsområdet av Hanssongruppen för 167 miljoner kronor.


Vaggeryd Logistikpark.

Odd Molly gör en markbytesaffär med Vaggeryds kommun

Bolag Odd Molly har ingått avtal med Vaggeryds kommun som innebär att en del av bolagets fastighet Källemo 1 med ett markområde motsvarande cirka 16 000 kvadratmeter byts mot del av Fåglabäck 2:6 om cirka 20 000 kvadratmeter, med möjlighet att förvärva ytterligare cirka 80 000 kvadratmeter detaljplanerad mark i nära anslutning till Båramo kombiterminal och E4 söder om Vaggeryd.


Jennie Högstedt Björk, vd för Odd Molly.

Odd Mollys vd om nya bolagets väg framåt

Bolag Fastighetsverksamheten inom Odd Molly har expanderat i snabb takt från en portfölj med en fastighet i slutet av 2019 till nuvarande 20 stycken – och under det andra kvartalet ska modebolaget helt gå över till att bli ett fastighetsbolag. Vd:n Jennie Högstedt Björk berättar för Fastighetssverige om det positiva första kvartalet, renodlingens betydelse för bolagets framtid och jakten på mer fastighetskompetens inom organisationen.


Jennie Högstedt Björk.

Ökade intäkter för Odd Molly

Bolag Bolaget ser att den nya legala strukturen skapar optimala förutsättningar för bolagets fastighets- och modeverksamhet framöver.


Sanja Batljan.

Batljan ersätter Arnhult i Odd Molly

Bolag Sanja Batljan, Caroline Thagesson och Fredrik Palm föreslås ta plats i Odd Mollys styrelse.
Mia Arnhult och Anna Frick har avböjt omval.


Patrik Tillman, styrelseordförande i Odd Molly.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring om förvärv av logistikfastighet

Transaktioner Odd Molly har ingått avsiktsförklaring med en ledande e-handelsaktör om förvärv av bolagets nuvarande huvudlager i Borås för ett underliggande fastighetsvärde på 63 miljoner kronor och en existerande uthyrningsbar yta på 12 700 kvadratmeter.


Patrik Tillman, styrelseordförande i Odd Molly.

Odd Molly köper för 137 miljoner kronor i Borås

Bolag Odd Molly har tecknat avtal om att förvärva tre moderna lager- och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 miljoner kronor. Fastigheterna genererar årliga hyresintäkter om 10,3 miljoner kronor med ett driftnetto om 9,0 miljoner kronor.


Patrik Tillman.

Odd Molly tillträder tre lager- och logistikfastigheter

Bolag Odd Molly har ingått slutligt avtal och tillträtt tre lager- och logistikfastigheter genom förvärv av 100 procent av aktierna i tre fastighetsbolag till ett underliggande fastighetsvärde om 55,5 miljoner kronor. Avsiktsförklaring ingicks den 22 december 2020 som tidigare annonserats.


Patrik Tillman, styrelseordförande i Odd Molly.

Här är Odd Mollys miljardpotential inom logistik

Bolag Odd Mollys resa mot att bli ett renodlat fastighetsbolag kommer att fullbordas innan sommaren då bolaget nu ingått ett avtal om att sälja modeverksamheten. För Fastighetssverige berättar styrelseordföranden Patrik Tillman mer om bolagets transaktions-pipeline, storägarnas betydelse för bolagets utveckling och de stora expansionsmöjligheterna i logistikparken i Vaggeryd.


Patrik Tillman.

Odd Molly säljer modedelen – renodlar mot fastigheter

Transaktioner Odd Molly renodlar verksamheten till att fullt ut fokusera på fastigheter inom lager och logistik. Odd Molly har ingått avtal med We aRe Spin Dye avseende försäljning av Odd Mollys dotterbolag Odd Molly Sverige AB där modeverksamheten finns. Efter förvärvet avser WRSD att byta namn till Nordic Fashion Tech Group, fortsatt noterad på NGM.


Jennie Högstedt Björk.

Odd Mollys fastighetsverksamhet ger resultat

Bolag Intäkterna för Odd Mollys fastighetsverksamhet ökade från rejält under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period 2019.


Patrik Tillman.

Odd Molly efter milstolpen: "Värdemässigt är vi till största delen ett fastighetsbolag"

Bolag Efter det senaste förvärvet har Odd Molly passerat en miljard i fastighetsvärde – och kapitalmässigt utgör nu modeverksamheten en allt mindre del av bolaget. För Fastighetssverige berättar styrelseordföranden Patrik Tillman om bolagets omstöpning det senaste året, strategin för framtiden och hur det går med planerna på att dela upp verksamheterna i två separata bolag.