Image
Anders Nissen.
Anders Nissen. Bild: Pandox.

Nytt tufft kvartal för Pandox

Bolag De ökade restriktionerna hade en väntat negativ påverkan på Pandox resultat under årets första kvartal, men vaccinationer ökar bolagets hopp om en förbättrad efterfrågan framöver.
Publicerad den 27 April 2021

Januari–mars 2021
Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 554 (672) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 15 procent justerat för valutakurseffekter
Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 462 (561) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 14 procent justerat för valutakurseffekter
Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -80 (20) MSEK
EBITDA uppgick till 350 (538) MSEK
Cash earnings uppgick till 85 (262) MSEK
Cash earnings per aktie uppgick till 0,49 (1,43) SEK
Periodens resultat uppgick till 36 (-668) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,22 (-3,63) SEK
I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter om -351 MSEK
Per 31 mars 2021 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 4 689 MSEK, jämfört med 5 221 MSEK per 31 december 2020

Kommentar från VD Anders Nissen:
Ytterligare ett restriktionstungt kvartal
Det första kvartalet utvecklades i linje med Pandox förväntningar och följde samma mönster som närmast föregående kvartal. Omfattande restriktioner på samtliga Pandox marknader ledde till en fortsatt mycket låg hotellefterfrågan. Sammantaget minskade Pandox totala intäkter och driftnetto i kvartalet med 41 respektive 34 procent. Genom återkommande intäkter från kontrakterade minimihyror och fasta hyror i Fastighetsförvaltning samt god kostnadskontroll i Operatörs-verksamhet, uppgick EBITDA och resultat före värdeförändringar till 350 MSEK respektive 23 MSEK. Pandox finansiella ställning är fortsatt stark med en belåningsgrad om 49,5 procent och likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter om 4 689 MSEK per 31 mars 2021.

En tydlig spelidé i ett svårt läge
Pandox arbetar strukturerat med tre områden i det svåra läge som covid-19 skapat:
Respond – Åtgärder för att motverka den akuta krisen
Restart – Planera för återhämtning
Reinvent – Skapa insikt om hur hotellmarknaden kommer att förändras

Vaccinationer ökar hoppet om förbättrad efterfrågan
I takt med att vaccinationerna ökar väcks nu hoppet om att samhället kan få covid-19 under kontroll och att restriktionerna gradvis kan börja avvecklas. Återhämtningen på hotellmarknader i världen som ligger längre fram i utvecklingen, ger gott stöd för Pandox uppfattning att de underliggande drivkrafterna för, och potentialen i, hotellmarknadens återhämtning efter covid-19 är relevanta även i Europa.

Vi har tidigare beskrivit den positiva utvecklingen när det gäller efterfrågan på resor och hotellboende i Kina, Indien, Australien och Nya Zeeland. I det första kvartalet har dessutom ett framgångsrikt vaccinationsprogram och minskade restriktioner i USA lett till en kraftig ökning av efterfrågan i hotellmarknaden, drivet av inhemskt fritidsresande och lokalt affärsresande. Det finns också tecken i USA på att större företag börjat resa och att mötesmarknaden sakta börjar vakna till liv. I mitten av april uppgick beläggningsgraden i hotellmarknaden i USA till närmare 60 procent med relativt goda snittpriser, trots obefintlig internationell efterfrågan och låg efterfrågan på möten och event. I likhet med andra marknader är det resorthotell och hotell i inhemska och regionala centralorter som är vinnare även i USA.

I Europa är det Storbritannien som kommit längst med vaccinationerna. Vissa restriktioner avvecklades i början av april men möjligheterna till inhemskt resande är fortsatt begränsade. Förutsatt att det blir tillåtet att resa inom landet, förväntas inhemsk fritidsefterfrågan under sommarmånaderna bli stark, framför allt i attraktiva fritidsdestinationer. Förhoppningen är att en liknande utveckling kan bli aktuell även på andra hotellmarknader av större betydelse för Pandox, som till exempel Tyskland och de nordiska länderna.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ola Serneke efter accepten: "Frågorna om Doxa har varit många"

Transaktioner Under måndagen färdigställdes det bud som nu gjort att Doxa har tagit över mer än 90 procent av Serneke Group. Ola Serneke säger till Fastighetssverige att det ska bli kul att komma in i ett nytt och större sammanhang.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige