Image
Ilija Batljans SBB säljer till Mälardalens Omsorgsfastigheter, med Mattias Bülow som vd.
Ilija Batljans SBB säljer till Mälardalens Omsorgsfastigheter, med Mattias Bülow som vd. Bild: Pixprovider/Real Value Management

Mälardalen storköper av SBB

Transaktioner Mälardalens Omsorgsfastigheter, noterat på Spotlight, har ingått avtal om att förvärva en portfölj om 43 fastigheter för 842 miljoner kronor från SBB och avser genomföra en riktad nyemission.
Publicerad den 23 December 2019

Fastigheterna är huvudsakligen inom LSS- och HVB-segmenten, belägna framförallt i mellersta och södra delen av Sverige. Transaktionen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 842 miljoner kronor, efter avdrag av uppskjuten skatt om 27 miljoner kronor.

Transaktionskostnader och rörelsekapital uppgår till 33 miljoner kronor. Det totala kapitalbehovet om 875 miljoner kronor kommer finansieras genom en kreditfacilitet om 490 miljoner kronor och en riktad nyemission om minst 350 miljoner kronor och upp till 385 miljoner kronor.

SBB kommer teckna nya aktier till ett värde av 33 miljoner kronor i den riktade nyemissionen. I det fall den riktade nyemissionen inte är fulltecknad kommer SBB att tillhandahålla ett aktieägarlån för det återstående kapitalbehovet om upp till 35 miljoner kronor.

Huvudägare i Mofast har i förväg åtagit sig att teckna aktier för 87 miljoner kronor, och SBB har i förväg åtagit sig att teckna aktier för 33 miljoner kronor i den riktade nyemissionen.

Mofast kommer efter affären att ha ett fastighetsvärde om cirka 1,4 miljarder kronor, estimerade hyresintäkter om 98 miljoner kronor och en nettoavkastning om 5,3 procent.

– Förvärvet utgör en unik möjlighet att förvärva en portfölj som genererar ett långsiktigt starkt kassaflöde för Mofast. Förvärvet utgör också ett väldiversifierat tillägg till befintliga fastigheter och ger Bolaget möjligheten att förbättra driftnettot genom aktiv fastighetsförvaltning, vilket erbjuder attraktiv avkastning för investerare", säger Mattias Bülow, vd på Mofast, som inom kort kallar till en extra bolagsstämma för att besluta om den riktade nyemissionen.

Bernstrom & Partners har varit rådgivare till SBB i affären.

SBB säljer samtidigt ytterligare tre fastigheter inom samma segmet. Det sammanlagda försäljningsvärdet för SBB uppgår till cirka en miljard kronor och överstiger bokförda värden med cirka tio procent.

– Försäljningen visar på nytt att även SBB:s fastigheter som inte är del i kärnportföljen men med starka kassaflöden, är mycket attraktiva och likvida, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Lista: Rabatterna sjunker i sektorn – men dominerar fortsatt

Lista De noterade fastighetsbolagen på de två största listorna har nu alla lämnat sina bokslut för 2023 och man kan fortsatt konstatera att utefter substansvärdena som rapporterats så är det så att nästan alla bolagen handlas till rabatt på börsen, även om de minskat efter fastighetsrallyt på börsen under Q4. Här presenterar Fastighetssverige en färsk lista uppdaterad efter rapportfloden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige