Image

Kungsleden köper för 300 miljoner kronor

AFFÄRER Fastighetsbolaget Kungsleden förvärvar 14 fastigheter för en köpeskilling om 297 miljoner kronor. Det rör sig om två kommersiella fastigheter i Kungsbacka och sex kommersiella respektive sex publika fastigheter i Linköping. Tillträde för samtliga fastigheter sker i februari.
Publicerad den 2 Januari 2008

De två kommersiella fastigheterna i Kungsbacka förvärvas av Elanders AB. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 36000 kvadratmeter, varav 75 procent förhyrs av Kungsbacka Graphics AB som bedriver tryckeriverksamhet. Det totala hyresvärdet uppgår till 15,7 miljoner kronor och beräknad direktavkastning till 8,3 procent. Den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till cirka fem år.

De sex kommersiella och sex publika fastigheterna i Linköping förvärvas av AB Stångåstaden. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 18200 kvadratmeter, huvudsakligen bestående av kontor, butik och förskolor. De största hyresgästerna är Linköpings kommun, Landstinget Östergötland, ICA, Coop och Advokatfirman Delphi. Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 18,6 miljoner kronor och beräknad direktavkastning är cirka 7,7 procent.

Tillträde för samtliga fastigheter sker i februari 2008.

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Weiss rankar de politiska partiernas bostadspolitik

Sverige Veidekkes Lennart Weiss är en av landets mest profilerade bostadsdebattörer: Gammal socialdemokrat, men när han nu rankar partiernas bostadspolitik hamnar hans parti långt ner. Här är hela Lennart Weiss ranking.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY