Image

Klövern: Starkt resultat men negativ uthyrning

Bolag Klöverns resultat för Q3 uppgick till 514 miljoner kronor (214) före skatt. Inflyttningen var dock negativ, -6 miljoner kronor (13).
Publicerad den 22 Oktober 2015
Rutger Arnhult. Bild: David Schmidt
Rutger Arnhult.

Förvaltningsresultatet ökade till 288 miljoner kronor (225) under det tredje
kvartalet.

Förvaltningsresultatet påverkades positivt av nettoförvärv. Resultat före skatt som uppgick till 514 miljoner kronor (248) påverkades av 309 miljoner kronor (152) avseende värdeförändringar på fastigheter och –75 miljoner kronor (–105) avseende derivat.

Överskottsgraden uppgick till 69 procent (69).

Kvartalet uppvisade en nettoinflyttning på –6 miljoner kronor (13).

Rutger Arnhult skriver i vd-ordet:
- Vinstutvecklingen var god även under det tredje kvartalet med ett förvaltningsresultat som ökade 28 procent. Marknadsförhållandena är gynnsamma i form av solid konjunkturutveckling och historiskt sett mycket låga räntor. Hand i hand med det visar transaktionsmarknaden fortsatt styrka vilket avspeglar sig i stigande fastighetsvärden men innebär också att det gäller att vara selektiv vid förvärv. Samtidigt finns det stor potential för långsiktigt värdeskapande i projektverksamheten på ett antal av de tillväxtorter där Klövern har en ledande position.

- En gynnsam hyresmarknad i kombination med förvärv resulterade i en ökning av intäkterna med 4 procent under kvartalet. God kostnadskontroll, inklusive framgångsrikt långsiktigt arbete med energieffektivisering, bidrog till att överskottsgraden landade på 69 procent. Även om nettoinflyttningen var något svag under kvartalet ligger vi efter nio månader inte så långt ifrån målet för helåret på en nettoinflyttning om minst 1 procent av hyresvärdet, och förut¬sättningarna är goda inför årets sista kvartal. Längre ned i resultaträkningen avspeglar sig det fördelaktiga ränteläget i en fortsatt förbättring av finansnettot.

- Fastighetsbeståndet fortsatte att öka i värde, både på grund av förvärv och positiva värdeförändringar. I en trans¬aktionsmarknad som är stark gäller det att vara selektiv i vad som adderas till portföljen. Vi tackar nej till betydligt fler objekt än vad vi går vidare med för att försöka förvärva. Under 2015 har vi primärt förstärkt Klöverns position i Stockholm och Göteborg genom förvärv av högkvalitativa objekt med solida välkända hyresgäster. Inte minst Solna Gate - med hyresgäster som Santander, BP, Bristol-Myers Squibb och Glaxo Smith Kline - är exempel på det. Det-samma gäller fastigheten Inom Vallgraven 15:2, centralt belägen i Göteborg, med Swedbank som största hyresgäst.

- Stabilitet på intäktssidan ger förutsättningar att utveckla verksamheten även genom projekt. Under de närmaste åren kan mycket väl projektverksamheten komma att vara den enskilt största värdeskaparen för Klövern. I dagsläget har vi över 300 projekt igång med en total investeringsvolym över 3 miljarder kronor. Bland de största enskilda projekten finns Tele2:s nya huvudkontor i Kista och uppförandet av Elite Hotels nya landmärke till hotell vid centralstationen i Uppsala. I en strukturerad process arbetar vi samtidigt vidare med att titta på hur förändrade detaljplaner kan skapa möjligheter för både nya kontor och bostäder, ibland genom förtätning för att skapa ännu attraktivare stadsmiljöer. Ett exempel på ett planerat kommande projekt är fastigheten Sigurd 7, även kallad S7, vid centralstationen i Västerås. Så sent som i förra veckan lämnade vi in bygglovshandlingar avseende en ny spännande modernistisk byggnad med runt 8 000 kvm uthyrningsbar yta. Ett annat projekt, som ligger närmare i tiden, är Skeppet i Karlstad, en 14 000 kvm stor kontors- och affärsfastighet i bästa läge i stadens inre hamn.

- Totalt sett är vi nöjda med utvecklingen under det tredje kvartalet och ser goda förutsättningar för en bra avslutning av året.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är brittiska investerarens nordiska planer

Bolag ICG gick in i Finland i slutet av 2021 genom förvärvet av Thermo Fishers finska huvudkontor och FoU-anläggning från Niam. Chad Brown, vd på ICG, berättar för Fastighetssverige om förvärvet, ICG:s syn på de nordiska marknaderna och om deras tillväxtplaner i Norden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY