Image
M2 Asset Management, som kontrolleras av Rutger Arnhult, och Gårdarike tecknar i den andra tranchen.

Corem plockar in miljard till balansräkningen

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Corem Property stärker sin balansräkning genom att genomföra en riktad en nyemission om 1 020 miljoner kronor. Teckningskursen är 9,60 kronor per B-aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.


Rutger Arnhult.

Arnhult: "Vår snittränta har nått en peak – säkrare på tre sänkningar"

Bolag Rutger Arnhult konstaterar att utmaningarna som Corem hade för ett år sedan nu har mildrats väsentligt och med fler räntesänkningar på gång ser han att både Corem och sektorn som helhet går en ljusare framtid till mötes. Under bolagets rapportpresentation i fredags lyfte han fram de förbättrade siffrorna under Q2, hur snitträntan för bolaget nu nått sin peak och varför man inte alls är pressade att sälja lika mycket fastigheter som förra året.


Rutger Arnhult.

Positiv nettouthyrning för Corem

Bolag Corem redovisar en postiv nettouthyrning på 87 miljoner under det första halvåret. Förvaltningsresultatet sjönk till 517 miljoner.


Rutger Arnhult.

Arnhult storköper aktier – 28,8 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering M2 Asset Management, som ägs av fastighetsprofilen Rutger Arnhult, har köpt aktier i fastighetsbolaget Logistea för totalt 28,8 miljoner kronor.


Kontorsprojektet 28&7 beskrivs som en modern kontorsbyggnad om totalt 12 våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan.

Trio till Corems New York-kåk

Uthyrning Corem tecknar tre hyreskontrakt i New York.


Rutger Arnhult.

Arnhults glädje över nettouthyrningen och obligationsmarknaden

Bolag Corems vd Rutger Arnhult ser nettouthyrningen på 49 miljoner som det mest positiva med bolagets första kvartal och ser vändningen på obligationsmarknaden som "otroligt positiv". Samtidigt har vakansgraden ökat ytterligare och ligger nu på 14 procent. Här berättar han mer om bolagets väg framåt och hur bolaget ser på projekt och förvärv framöver.


Rutger Arnhult.

Corem minskar intäkter och resultat

Bolag I sin delårsrapport för första kvartalet 2024 redovisar fastighetsbolaget Corem Property minskade resultat på flera poster.
– Tider som dessa kräver ett stort mått av flexibilitet i verksamheten, säger Rutger Arnhult i vd-ordet till rapporten.


Kontorsprojektet 28&7 hoppas Corems vd, Rutger Arnhult, ska vara uthyrt till 70 procent till 2025.

Två nya till Corems Manhattan-projekt

Uthyrning Corem har tecknat ytterligare två hyreskontrakt avseende totalt 1 234 kvadratmeter i projektfastigheten 28&7 i New York.


Jakob Mörndal är vd för Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management.

M2 Asset Management redovisar miljardförlust

Bolag M2 Asset Management redovisar ökande nettoresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet efter skatt blev -2 059 miljoner kronor (-7 600).


Rutger Arnhult.

Arnhult: "Det var min sämsta affär i mitt liv – riktigt usel"

Bolag Under fjärde kvartalet 2023 så fortsatte Corem på samma inslagna spår de haft under helåret med försäljningar av fastigheter i en takt som knappt går att jämföra med något annat bolag på den svenska marknaden. En av alla dessa affärer beskriver vd Rutger Arnhult som den sämsta i hela hans liv.


Rutger Arnhult.

Corem minskar förvaltningsresultat och sänker utdelning

Bolag Corem Propertys bokslutsrapport för 2023 visar på ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår därför sänkt utdelning.
– Arbetet med att optimera vår finansiella struktur fortsätter, och som en del i det ser vi att det vore fördelaktigt att under en tid kraftigt reducera utdelningarna i syfte att prioritera förstärkning av de finansiella nyckeltalen, skriver vd Ruther Arnhult i bokslutskommunikén.


Corem tecknar nytt hyreskontrakt i New York.

Corem tecknar nytt hyreskontrakt i New York

Uthyrning Corem har tecknat ytterligare ett hyreskontrakt avseende 807 kvadratmeter i projektfastigheten 28&7 i New York med The Visualize Group. Hyresgästen, ett investmentbolag, kommer att flytta in under det fjärde kvartalet 2024 och hyrestiden är fem år.


Fairway House i Köpenhamn.

Corem tecknar tioårigt hyresavtal med SOS International i Köpenhamn

Uthyrning Corem har tecknat ett tioårigt hyresavtal med SOS International avseende 5 160 kvadratmeter kontor i Fairway House, i Köpenhamn. Inflyttning planeras till början av september 2024.


Rutger Arnhult.

Corem har emitterat obligationer för en miljard

Ekonomi/Finansiering Efter börsens stängning kom beskedet att Corem emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om en miljard kronor.


Rutger Arnhult.

Arnhult ökar rejält i Corem

Bolag Rutger Arnhults M2 Asset Management har den 29 december 2023, själv och via helägt dotterbolag, förvärvat 8,1 miljoner aktier av serie A och 70,6 miljoner aktier av serie B i fastighetsbolaget och tillika intressebolaget Corem Property Group AB. Efter transaktionen äger M2 Asset Management AB med dotterbolag 43,9 miljoner aktier av serie A, 460,1 miljoner aktier av serie B samt 3,3 miljoner aktier av serie D. Detta motsvarar 44,6 procent av utestående kapital och 45,6 procent av utestående röster.


Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management köper fler aktier i Logistea.

Rutger Arnhult miljon-köper i Logistea

Ekonomi/Finansiering Fastighetsprofilen Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management köpte under torsdagen aktier för totalt runt 1,315 miljoner kronor i fastighetsbolaget Logistea.


Corem har tecknat hyreskontrakt med den danska kedjan Normal i Globen Shopping. Dessutom har Normal tecknat ytterligare avtal om nya butiker med Niam och Cavendo på utvalda handelsplatser.

Normal på offensiven – växer med flera butiker hos trio

Uthyrning Corem har tecknat ett femårigt hyreskontrakt med den danska butikskedjan Normal i gallerian Globen Shopping, något som för Normal innebär en nyetablering i området. Dessutom har Niam och Cavendo, som tillsammans äger och utvecklar en portfölj bestående av åtta centrumfastigheter i Stockholmsområdet och Gävle, tecknat avtal med Normal om etablering av ytterligare fyra butiker.


Rutger Arnhult.

Corems planerade försäljningar för 6,9 miljarder avbryts

Transaktioner Corem kommunicerade i oktober att fyra separata avsiktsförklaringar tecknats, avseende avyttring av fastigheter till underliggande fastighetsvärden om sammanlagt drygt tolv miljarder kronor. Nu meddelar bolaget i ett pressmeddelande att två av affärer, motsvarande cirka 6,9 miljarder kronor, avslutas utan avtalad avyttring.


Kontorsprojektet 28&7 beskrivs som en modern kontorsbyggnad om totalt 12 våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan.

Sportbar ny hyresgäst i Corems Manhattan-projekt

Uthyrning Corem har tecknat hyreskontrakt med AC Hospitality avseende 353 kvadratmeter i projektfastigheten 28&7 i New York. Hyresgästen, som ska driva restaurang och sportbar i 28&7, kommer att flytta in under det tredje kvartalet 2024 och hyrestiden är 15 år.


Jakob Mörndal är vd för Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management.

M2 säljer nästan hela beståndet i Gävle

Transaktioner Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management säljer samtliga fastigheter utom en i Gävle.