Image
Rutger Arnhult, vd för Castellum.

Rutger Arnhult har köpt aktier för 7,6 miljoner kronor

Bolag Castellums vd och storägare har fyllt på med 50 000 aktier i bolaget.


Rutger Arnhult.

Rutger Arnhult: "Lite paradoxalt med en halverad börskurs"

Bolag Castellums vd Rutger Arnhult berättar för Fastighetssverige om det första halvåret 2022 och rekordrapporten. "Vi har aldrig haft så här bra siffror."


SBB:s vd Ilija Batljan och styrelseordföranden Lennart Schuss.

SBB-toppar ökar på ytterligare när aktien fortsätter sjunka

Bolag SBB:s aktie har tappat över 58 procent i värde sedan årsskiftet och handlas nu till sektorns näst högsta substansrabatt på strax över 41 procent. Vd:n Ilija Batljan har återigen gjort ett köp i dippen, likaså styrelseordföranden Lennart Schuss.


Projekten Infinity i Stockholm och Sjustjärnan i Malmö är de två största i Castellums portfölj sett till investering. Totalt satsar Castellum 3,1 miljarder kronor på de här två projekten.

Här är Castellums jättelika projektportfölj

Bolag Värden för nästan elva miljarder kronor ska realiseras de kommande åren. Fastighetssverige listar de största projektinvesteringarna.


Rutger Arnhult, vd för Castellum.

Arnhult: "Vi kommer inte vara nettosäljare i år"

Bolag Castellum har nu haft en positiv nettouthyrning 30 månader på raken och levererade ett rekordlyft i förvaltningsresultatet för Q1 2022. Vd:n Rutger Arnhult flaggar för att det kommer fler försäljningar från Kungsleden-beståndet samtidigt som han vill att Castellum ska vara nettoköpare och växa under 2022. Här berättar han mer om synen på transaktioner, bolagets låga belåningsgrad och utmaningarna med uthyrningen i takt med den ökande inflationen.


Rutger Arnhult, vd för Castellum.

Castellum: Förvaltningsresultat per aktie upp 21 procent

Bolag Till följd av fjolårets stora förvärv redovisar Castellum ett rekord i resultat-tillväxt; förvaltningsresultatet stiger med 48 procent – per aktie 21 procent.


Rutger Arnhult, vd för Castellum.

Rutger Arnhult minskar innehavet i Castellum

Bolag Castellums storägare och vd Rutger Arnhult har via bolaget M2 Asset Management minskat sitt innehav i Castellum med 500 000 aktier.


Rutger Arnhult. Obs. Bilden är ett montage.

Castellum säljer Gävleportfölj för 2,3 miljarder till Regio

Transaktioner Castellum avyttrar tolv fastigheter i Gävle till Fastighets AB Regio. Försäljningspriset uppgår till cirka 2,3 miljarder kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 130 miljoner kronor – vilket innebär att affären är Regios enskilt största någonsin. Försäljningen medför nedskrivning av goodwill om cirka 150 miljoner kronor och en uppskjuten skatteintäkt om cirka 300 miljoner kronor. Underliggande fastighetsvärde överstiger senaste värderingen med cirka tio procent.


Rutger Arnhult. Obs. Bilden är ett montage.

Här är fastigheterna Castellum vill sälja

Bolag Castellum vill fortsätta växa – men för att göra det kommer man även sälja. Vd:n och storägaren Rutger Arnhult berättar om avyttringsambitionerna.


Castellum och Rutger Arnhult vill öka i Helsingfors och Köpenhamn. Obs. Bilden är ett montage.

Så mycket vill Castellum öka i Finland och Danmark – öppnar för ny marknad

Bolag Castellum kommer ha ett tydligare fokus på att växa Helsingfors och Köpenhamn framöver. Rutger Arnhult berättar om tillväxtplanerna i Norden, hur man ser på framtiden i Entra och öppnar för nya marknader på sikt.


Maria Strandberg.

Hon tar över efter Ylva Sarby Westman

Bolag Maria Strandberg utses som ny CFO på Castellum AB. Hon tillträder sin roll den 1 mars.


Rutger Arnhult.

Castellum: Rekordresultat – höjer utdelningen med tio procent

Bolag Castellum levererar sitt högsta resultat någonsin och föreslår höjd utdelning för 24:e året i rad.


Rutger Arnhult.

M2 Asset Management blir tredje största ägare i OOF Group

Bolag OOF Group AB har framgångsrikt genomfört en riktad emission av stam- och preferensaktier på totalt 200 miljoner kronor till M2 Asset Management. I och med transaktionen blir M2 tredje största ägare i OOF Group.


Rutger Arnhult.

Här är Castellums nya ledning

Bolag Castellums nytillträdda vd Rutger Arnhult har presenterat bolagets nya ledning och organisation. Bolaget får en ledningsgrupp med tolv personer och rekryterar finanschef och chefsjurist från Corem Property Group.


Ylva Sarby Westman lämnar Castellum efter sin uppsägningstid.

Castellum-turbulensen: Även vice vd:n lämnar – "Bättre möjligheter någon annanstans"

Bolag Turbulensen i Castellum fortsätter. I måndags kväll lämnade Biljana Pehrsson vd-posten efter meningskiljaktigheter. Nu står det klart att även vice vd och CFO Ylva Sarby Westman lämnar bolaget. Här kommenterar hon för Fastighetssverige.


Johan Edberg.

Analytikern om Arnhults övertagande: "Blir mer rock'n'roll nu"

Bolag Beskedet att Rutger Arnhult ersätter Biljana Pehrsson som vd för Castellum damp ner som en smärre bomb under måndagskvällen. För Fastighetssverige berättar Handelsbankens analytiker Johan Edberg vilka signaler den abrupta förändringen skickar, hur effekten blir på bolaget och varför den nya rollen stärker Rutger Arnhults makt i Castellum.


Per Berggren.

Nya ordföranden: "Jättetråkigt att det blev så här"

Bolag Per Berggren om schismen bakom vd-bytet, ordförandeuppdraget i Castellum och synen på Rutger Arnhults olika roller och ägarintressen.


Rutger Arnhult tar över som vd för Castellum efter meningskiljaktigheter med Biljana Pehrsson om Kungsledens integration.

Arnhult tar över som vd: "Det var inte min plan från början, inte alls"

Bolag Biljana Pehrsson lämnar efter meningsskiljaktigheter.
Rutger Arnhult kommenterar för Fastighetssverige om turerna kring att han tar över som vd.


Rutger Arnhult.

Rutger Arnhult går in som vd för Castellum

Bolag Castellums styrelse har utsett styrelsens nuvarande ordförande Rutger Arnhult till vd för Castellum med tillträde idag den 10 januari 2022. Styrelsen har gjort en samlad bedömning kring vad som kommer krävas för att säkerställa en framgångsrik integration mellan Castellum och Kungsleden. Styrelsen och vd Biljana Pehrsson har inte nått samsyn i hur detta arbete skall bedrivas. Mot denna bakgrund lämnar Biljana Pehrsson sitt uppdrag och Rutger Arnhult efterträder henne på vd-posten.


Rutger Arnhult, ordförande i Castellum.

Arnhult blir ordförande i Kungsleden

Bolag Castellum, som innehar 91,9 procent av aktierna i Kungsleden, har begärt en extra bolagsstämma, där en ny styrelse ska väljas.