Image
Rutger Arnhult.
Rutger Arnhult. Bild: Corem

Corem minskar förvaltningsresultat och sänker utdelning

Bolag Corem Propertys bokslutsrapport för 2023 visar på ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår därför sänkt utdelning. – Arbetet med att optimera vår finansiella struktur fortsätter, och som en del i det ser vi att det vore fördelaktigt att under en tid kraftigt reducera utdelningarna i syfte att prioritera förstärkning av de finansiella nyckeltalen, skriver vd Ruther Arnhult i bokslutskommunikén.
Publicerad den 21 Februari 2024

Förvaltningsresultatet hålls tillbaka av de ökade finansiella kostnaderna till följd av höga marknadsräntor, liksom det i volym mindre beståndet. Det fjärde kvartalet har, likt resten av året, innehållit många transaktioner för Corem. Genom 27 separata affärer har bolaget frånträtt 132 fastigheter under året till en total transaktionsvolym om nära 15 miljarder kronor.

– Detta har möjliggjort att vi kunnat minska den räntebärande skulden med hela 14 miljarder kronor under året samtidigt som vi också investerat nära 2 miljarder kronor i pågående projekt och hyresgästanpassningar för att utveckla beståndet långsiktigt, skriver vd Rutger Arnhult.

– Transaktionsmarknaden är inte lika djup och stark som för ett par år sedan men påvisar trots ränteläget en stabilitet och en skapligt hög aktivitet. Vi är därför trygga med att vi även fortsättningsvis kommer kunna genomföra attraktiva affärer som ett verktyg i att stärka vår balansräkning.

Bolaget kommer fortsatt att lägga stort fokus på finansiering och på att sänka belåningsgraden långsiktigt. Man kommer därigenom att vara återhållsam med nyproduktion och istället lägga fokus på löpande hyresgästanpassningar.

– Vårt fulla fokus nu och framåt ligger på att trimma och optimera verksamheten för att därigenom förbättra såväl uthyrningsgrad som överskottsgrad i fastighetsportföljen, skriver Rutger Arnhult.

– De snabba förändringar vi sett på den finansiella spelplanen har varit ogynnsamma och vi ska vara bättre riggade för den typen av snabba omställningar framåt.

Året i siffror
Intäkterna uppgick till 4 244 mkr (4 491)
Driftsöverskottet uppgick till 2 882 mkr (2 933)
Finansnettot uppgick till –1 464 mkr (–1 071)
Förvaltningsresultatet uppgick till 1 239 mkr (1 675)
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till –8 476 mkr (–2 934)
Värdeförändringar på derivat uppgick till –1 000 mkr (1 375)
Resultatandelar i intresseföretag uppgick till –1 076 mkr (–862)
Nettouthyrningen var positiv, och uppgick till 83 mkr för året.
Periodens resultat uppgick till –7 999 mkr (–1 938), motsvarande –7,88 kr (–2,25) per stamaktie av serie A och B
Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick till 58 033 mkr (78 387)
Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick per till 17,57 kr (26,42)
Under året frånträddes 132 fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om totalt 14,6 mdkr.
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,10 kr (0,40) per stamaktie av serie A och B, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0,025 kr (0,10) kr.
Styrelsen föreslår en utdelning om 20,00 kr (20,00) per stamaktie av serie D och preferensaktie, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 5,00 (5,00) kr.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Newsec-profilen: Därför är standardiserad digitalisering nödvändig

Teknik Fastighetsbranschen står inför ett förändringstryck och måste leva upp till myndigheternas och hyresgästernas krav. Men just nu råder en nybyggaranda när det gäller digitalisering i branschen och det saknas tydliga ramar och regler. Christoffer Börjesson är head of digital accelerator på Newsec och har tydliga tankar om hur digitaliseringen bör standardiseras för att lyckas uppnå målet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige