Image
Rutger Arnhult föreslås bli ny ordförande för Castellum.

Arnhult föreslås bli ordförande i Castellum – lämnar Klövern

Bolag En oenig valberedning föreslår Rutger Arnhult som ny ordförande för Castellum. I samband med detta lämnar Arnhult vd-posten på Klövern och styrelsen i Corem.


Idé till gestaltning av nya byggnader längs Stångholmsbackens östra del, vy mot söder. Längs gatan medges punkthus som länkas ihop med byggnader i två våningar (radhus). Punkthusen längs gatan trappar från sju till fem våningar.

Arnhults M2 satsar på bostäder i Söderort

Bostäder Rutger Arnhult-ägda M2 Asset Management är ett av bolagen som ska tillföra över 600 bostäder i Vårberg och Skärholmen. Fastighetssverige berättar mer om planerna.


Rutger Arnhult, vd för Klövern och ägare av M2 Asset Management.

M2:s budpliktsbud: 18,60

Bolag M2 Asset Management, med Rutger Arnhult som ägare, har nu lagt sitt budpliktsbud på Corem: 18,60 kronor per stamaktie och 322 kronor per preferensaktie. På måndagen stängde de B-aktien på 19,35 och preferensaktien på 326 kronor.


Prologis bygger ut för Footway i Eskilstuna.

Prologis dubblerar ytan på Footways lager i Eskilstuna

Uthyrning Prologis har tecknat avtal om att bygga ut Footways lager i Eskilstuna. Expansionen omfattar cirka 25 000 kvadratmeter och den totala lagerytan kommer mer än dubbleras till nära 48 000 kvadratmeter. Byggstart sker omedelbart och utbyggnaden som certifieras med Breeam "Very Good" väntas stå klar redan under sommaren 2021.


Klövern investerar i padel.

Klövern förvärvar hälften av Padel Partners som namnändras till Klövern Padel

Bolag Klövern har tecknat avtal om att, för en miljon kronor, förvärva 50 procent av aktierna i Padel Partners i Sverige som därefter namnändras till Klövern Padel.


Rutger Arnhult, vd för Klövern, och största ägare i Corem.

Arnhults M2 köper mer i Corem – utlöser budplikt

Bolag Rutger Arnhult-ägda M2 Asset Management har köpt ytterligare aktier i Corem och utlöser därmed budplikt. Arnhult bedömer dock fortsatt att Corem utvecklas bäst som ett noterat bolag.


Klöverns vd Rutger Arnhult garanterar bolagets nyemission.

Så här blir villkoren i Klöverns nyemission

Bolag Nu annonserar Klövern villkoren i sin nyemission om två miljarder kronor.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Klövern köper 50 procent av self storage-bolag

Bolag Klövern har tecknat avtal om att köpa 50 procent av aktierna i self storage-bolaget Servistore för 18,5 miljoner kronor. Det egna varumärket Big Pink kommer att överföras till Servistore.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Klövern: Negativ nettouthyrning – men 98 procent av Q4-hyrorna inne

Bolag Klövern redovisar lägre resultat än för Q3 förra året, beroende på mindre bestånd. Substansvärdet stiger till 22,10 kronor per aktie.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Rutger Arnhults nya tunga investering i Castellum

Bolag Fastighetsprofilen Rutger Arnhult fortsätter investera kraftigt i storbolaget.


Rutger Arnhult, vd och största ägare i Klövern.

Klövern: Emission av stamaktier för två miljarder

Bolag Klöverns styrelse har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka två miljarder kronor som stöds av de två största aktieägarna, vd Rutger Arnhult och Corem.


Jörgen Andersson.

Wästbygg till börsen 13 oktober

Bolag Nu har Wästbygg publicerat prospektet inför sin börsnotering. Bolaget tar maximalt in 943 miljoner kronor i nyemissioner och värderas efter genomförandet av erbjudandet till 3 146 miljoner kronor.


Jörgen Andersson.

Wästbygg till börsen – tar in minst 950 miljoner

Bolag Nu presenterar Wästbyggs detaljer kring sin notering. Bolaget vill ta in nyemitterade aktier om 800 miljoner kronor. Vd Jörgen Andersson säljer aktier för 150 miljoner Rutger Arnhult säljer inga aktier.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Rutger Arnhult: "Det går alltid att hitta bra affärer"

Bolag Bygg- och entreprenadföretaget Wästbygg, där Rutger Arnhult äger 85 procent, planerar en börsnotering. Branschveteranen Rutger Arnhult berättar allt om planerna för Fastighetssverige. Han beskriver också hur han tycker att marknaden känns nu. Och därför är Wästbygg en mycket starkare spelare än stora byggföretag som Skanska, NCC och Peab.


Patrik Tillman.

Odd Molly tokrusar efter nya fastighetsförvärv

Transaktioner Klädbolaget Odd Mollys satsning på fastigheter har lett till att kursen har gått från 4,50 till nästan 20 kronor på en dryg vecka.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Klövern: Minskat resultat men positiva värdeförändringar

Bolag Förvaltningsresultatet och resultat efter skatt minskade för Klövern under ett första halvår som präglats av corona, samtidigt såg bolaget en positiv värdeförändring på sina fastigheter.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Arnhult säljer i Sagax

Bolag Rutger Arnhult flaggade i torsdags för under tio procent av aktierna i Sagax.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Klövern: Ökat substansvärde, projekt i New York skjuts upp

Bolag Klöverns substansvärde uppgår i Q1-rapporten till 22,44 kronor per aktie, upp från 21,17 sedan årsskiftet. Samtidigt är nettouthyrningen i Q1 negativ och bolaget skjuter upp en projektstart i New York.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Klövern ökar i New York – köper för 1,78 miljarder

Transaktioner Klövern har förvärvat alla andelarna i en bostadsrättsförening som äger en 14 våningar hög bostadsbyggnad på Manhattan. Byggnaden, som omfattar cirka 8 300 kvadratmeter, har adressen 417 Park Avenue och ligger i hörnet av Park Avenue och East 55th Street.


Mia Arnhult.

M2 emitterar obligationer om 500 miljoner

Bolag Rutger Arnhults M2 Asset Management har i två transaktioner framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor, inom ramen för sitt befintliga obligationslån med slutligt förfall den 19 december 2022, ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor och en rörlig ränta om Stibor 3m +325 räntepunkter.