Image
Rutger Arnhult, vd för Castellum.
Rutger Arnhult, vd för Castellum. Bild: Castellum

Positiv nettouthyrning och stark tillväxt i förvaltningsresultat för Castellum

Bolag Castellum har ökat sitt förvaltningsresultat med 39 procent under de första tre kvartalen 2022, jämfört med motsvarande period 2021. Det meddelar bolaget i den första delårsrapporten efter Akelius inträde som största ägare.
Publicerad den 20 Oktober 2022

Delårsrapport januari-september 2022
Intäkterna uppgick till 6 732 mkr (4 437).
# Förvaltningsresultatet ökar med 39 procent till 3 479 mkr (2 503), motsvarande 10,49 kr per aktie (9,14).
# Fastighetsvärdena är oförändrade under kvartalet.
# Periodens resultat 6 534 mkr (7 064), motsvarande 19,70 kr (25,79) per aktie.
# Substansvärdet (EPRA NRV) 259 kr (230) per aktie, en ökning med 13 procent.
# Efter ny-, till- och ombyggnationer om 3 687 mkr (2 488) i befintligt bestånd, förvärv om 312 mkr (8 846) samt försäljningar om -2 564 mkr (-14 708) uppgick nettoinvestering till 1 435 mkr (-3 374) för perioden.
# Nettouthyrningen under perioden uppgick till 153 mkr (93). Uthyrningsgraden uppgår till 93,4 procent.

Castellums vd Rutger Arnhult kommenterar rapporten:
– Hyresmarknaden är stabil och nettouthyrningen ökar för elfte kvartalet i rad. Vi har samtidigt hög aktivitet på kostnadssidan där energibesparande åtgärder är särskilt prioriterade. Det är fortsatt ett stort fokus på finansieringssidan då obligationsmarknaden ännu är svag. Castellum har utrymme att vid behov ersätta obligationer med befintliga kreditfaciliteter. I såväl det korta som långa perspektivet har Castellum en betryggande finansieringssituation, trots en turbulent finansmarknad, säger han.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige