Image
Rutger Arnhult, vd för Castellum.
Rutger Arnhult, vd för Castellum. Bild: Castellum

Rutger Arnhult säljer Castellum-aktier för 4,6 miljarder till Akelius

Bolag Rutger Arnhults M2 Asset Management säljer 40 miljoner Castellum-aktier – motsvarande 12,2 procent – till Akelius. Priset per aktie var 115 kronor stycke vilket ger en total köpeskilling om 4,6 miljarder kronor.
Publicerad den 6 Oktober 2022

Verkställande direktör och styrelseledamot Rutger Arnhult och M2 Asset Management AB ("M2") har till Castellum ingivit en skriftlig förfrågan om tillåtelse att genomföra en omedelbar försäljning av aktier i Castellum som innehas av M2 under den pågående stängda perioden, som löper fram till och med den 20 oktober 2022 då Castellum publicerar sin delårsrapport för perioden januari - september 2022.

Det är Castellums bedömning att omständigheterna som har gett upphov till M2:s behov av försäljningen av aktierna är exceptionella med hänsyn till omständigheternas mycket brådskande, oförutsebara och tvingande natur samt med hänsyn till att M2 inte har haft kontroll över omständigheternas uppkomst. Castellum har vid sin granskning av huruvida omständigheterna som beskrivs i den skriftliga förfrågan är exceptionella beaktat att en försäljning av M2:s aktier i Castellum inte kan avvaktas utan är det enda till buds stående medlet för att uppfylla de finansiella krav som har ställts på M2. Castellum har därför, i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning artikel 19.12, beslutat att tillåta Rutger Arnhult, genom M2, att sälja aktier under den pågående stängda perioden.

Försäljningen görs med anledning av sjunkande börskurser på M2:s innehav vilket påverkat M2:s förmåga att fullgöra sina finansiella åtaganden. Eftersom försäljningen görs under en så kallad tyst period, före Castellum planerar att offentliggöra delårsrapport för det tredje kvartalet 2022, har M2 ansökt om undantag från handelsförbudet. Castellum har beslutat att tillåta att M2 genomför den planerade transaktionen. Efter transaktionen uppgår M2:s ägande till motsvarande 6,1 procent av kapital och röster i Castellum.
– Vi är måna om att säkerställa vår långsiktiga kapacitet för att fullgöra våra finansiella åtaganden. Castellum är Nordens ledande noterade kommersiella fastighetsbolag, med goda framtidsutsikter att stärka den positionen, inte minst genom integrationen med Kungsleden. Den synen har inte ändrats och vi kvarstår som väsentlig ägare efter transaktionen, säger Mia Arnhult, vd på M2.

Rutger Arnhult skriver i ett sms till tidningen Affärsvärlden att avyttringen var det enda alternativet för att se till så att hans privata bolag M2 Asset management ska kunna hantera sina finansiella åtaganden framöver.
"M2 har som du vet banklån på fastigheter, aktielån på aktier och därtill som så många andra även några utestående obligationer. Dessa finansiella åtaganden måste självklart hanteras", menar Arnhult.

Akelius vd Ralf Spann kommenterar affären såhär:
– Akelius ser Castellums starka och diversifierade position i den svenska kommersiella fastighetsmarknaden, likväl som den växande närvaron i de andra nordiska marknaderna. Köpet av aktierna i Castellum är en finansiell investering som ger en bra diversifiering och en bra direktavkastning.
– Vidare delar Akelius Castellums ambition att vara en av dem främsta inom hållbarhet. Som en av Nordens mest hållbara fastighetsföretag bidrar Castellums hållbarhetsarbete positivt till Akelius insatser inom området. Akelius kan stötta Castellums ambition att bibehålla en hög kreditvärdighet, investment grade rating, säger Ralf Spann.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige