Image
Rutger Arnhult.
Rutger Arnhult. Bild: Castellum

Miljardförlust för Arnhults M2 Asset Management

Bolag Rutger Arnhults investment- och fastighetsbolag M2 Asset Management redovisar en mångmiljardförlust i det tredje kvartalet. Rutger Arnhult blev tidigare i oktober tvungen att sälja 12 procent av sitt innehav i Castellum till Akelius för att M2 skulle kunna fullfölja sina finansiella åtaganden.
Publicerad den 24 November 2022

Hyresintäkterna uppgick till 92 miljoner kronor (98), en minskning med 6,1 procent mot föregående år. Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag var 1 101 miljoner kronor (767).

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -450 miljoner kronor (107). Resultatandelar i intresseföretag var -3 465 miljoner kronor (1 172). Värdeförändringar i finansiella tillgångar var -284 miljoner kronor (419).

Resultatet före skatt var -4 455 miljoner kronor (1 294). Resultatet efter skatt blev -4 327 miljoner kronor (1 257).

– Med M2’s stora exponering mot fastighetssektorn är det självklart kännbart när sektorn nu drabbas av så breda aktiekursnedgångar. Vi ser dock långsiktigt på våra fastighetsinvesteringar och de visar generellt goda underliggande affärsförutsättningar i det långa perspektivet, uppger avgående vd Mia Arnhult i rapporten.

Hon fortsätter.

– För tillfället befinner vi oss i en utmanade marknad och det kräver anpassning och flexibilitet, både vad gäller finansiering och underliggande verksamhet.

Mia Arnhult skriver också att man var tvungen att avyttra aktierna i Castellum som man sålde till Akelius, och att man inte ändrat uppfattning om bolaget. Den negativa effekten var 6,1 miljarder kronor och det inträffade efter periodens utgång. Företaget har lösgjort likvida medel för att lösa obligationsförfall under innevarande och nästa år.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Byggeneralen: "Wanngård (S) kallar mig blåslampa"

Karriär Stockholm nya Byggeneral ska hålla byggtakten uppe trots den vinglande ekonomin. Oscar Lavelid är personen som fått uppdraget att från årsskiftet styra och samordna stadsutvecklingen i Stockholm. Han berättar om både ansvaret och vilken stadsdel som har den mest spännande utvecklingen att vänta.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige