Image
K-fastigheter tar steget in i Gävle och planerar att bygga lägenheter i Strömsbro.
K-fastigheter tar steget in i Gävle och planerar att bygga lägenheter i Strömsbro. Bild: K-Fastigheter

K-Fastigheter satsar på Gävle och Nyköping

Transaktioner K-Fastigheter förvärvar aktierna i två bolag inom Panghus-koncernen, vilket ger K-Fastigheter möjlighet att bygga 183 lägenheter i Gävle och Nyköping.
Publicerad den 30 April 2020

K-Fastigheter har förvärvat aktierna i Panghus platsoptimera Strömsbro 1 AB med fastighet i Gävle samt resterande aktier i det sedan tidigare hälftenägda bolaget Pk Property AB med fastighet i Nyköping.

Panghus platsoptimera Strömsbro 1 AB äger fastigheten Fredriksskans 2:17 i Gävle, ett markområde i den attraktiva stadsdelen Strömsbro, norr om centrum. På fastigheten avser K-Fastigheter att bygga fyra punkthus i sex våningar med totalt 88 hyresrättslägenheter och bruttoarea (BTA) om cirka 8 000 kvadratmeter. K-Fastigheter kommer att inleda bygglovsprocessen efter att ansökan om markavstyckning vunnit laga kraft. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till 18,7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 2 350 kronor per kvadratmeter. På intilliggande byggrätter kommer Panghus att uppföra stadsradhus med upplåtelseform bostadsrätt.

K-Fastigheter har även tecknat avtal om förvärv av Panghus AB:s aktier i det tidigare samägda bolaget Pk Property, vars verksamhet består av utveckling av en byggrätt för cirka 95 hyresrättslägenheter i Nyköping på fastigheten Oppebygård 1:17. Bolaget söker bygglov för K-Fastigheters koncepthus låghus och punkthus med total uthyrningsbar area om 7 191 kvadratmeter.

Det samlade hyresvärdet bedöms uppgå till cirka 21,7 miljoner kronor efter att projekten är färdigställda.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige