Image

ICT köper i Örebro

AFFÄRER ICT Norden Fastigheter har förvärvat ett fastighetsbestånd i Örebro. Köpeskillingen uppgår till 165 miljoner kronor. Tillträde sker den 1 april 2008.
Publicerad den 2 Januari 2008

Förvärvet i Örebro omfattar följande fastigheter: Spaden 5, 6 och 7; Vinkeln 15; Skrikan 3; Steglitsen 11; Höken 3; Grantoppen 2 samt Nejlikan 18. Fastigheterna är centralt belägna, fullt uthyrda och i mycket bra skick. De innehåller 204 hyreslägenheter samt ett antal garageplatser och kommersiella lokaler. Den totala uthyrningsbara ytan är 15261 kvadratmeter.

ICT Fastigheter ser goda möjligheter att vidareutveckla beståndet under kommande år.

Direktavkastningen är cirka sju procent. Det är lägre än vid ICT Fastigheters tidigare förvärv, men klart högre än den gängse nivån i centrala Örebro.

Det finns flera alternativa möjligheter att finansiera förvärvet, varav ett av alternativen inte tidigare använts av bolaget. Så snart som beslut om finansieringen har tagits, vilket väntas ske i februari 2008, kommer mer information att ges.

Efter förvärvet äger ICT Fastigheter ett bestånd värt cirka 255 miljoner kronor med en yta på ungefär 40000 kvadratmeter. Det innebär ett kvadratmeterpris på cirka 6400 kronor, vilket är jämförelsevis lågt. Hyresintäkterna blir cirka 27 miljoner kronor på årsbasis.

I och med förvärvet har bolaget något överträffat målsättningen för 2007, som var att vid årsskiftet äga fastigheter värda 220 - 240 miljoner kronor med en årshyra på 27 - 28 miljoner kronor.

Köpet innebär att ICT Fastigheter nu har nått en storlek som närmar sig den optimala för att kunna hantera fastighetsbestånd på ett kostnadseffektivt sätt. Som en följd av förvärvet kommer bolaget att flytta sitt huvudkontor till Örebro under andra kvartalet 2008. Det kommer att underlätta kontakten med fastighetsägare och göra det lättare att sköta den löpande förvaltningen.

ICT Fastigheter är även redo för ännu större förvärv. Den tidigare målsättningen att uppnå 9 - 13 procents direktavkastning är ej möjlig att nå vid så stora förvärv. Det är dock ICT Fastigheters förhoppning att med hjälp av kostnadseffektiv förvaltning och utveckling/delförsäljning av beståndet ändå nå motsvarande avkastning.

Bolaget för diskussioner om förvärv av fastigheter på totalt cirka 20000 kvadratmeter, och räknar med att kunna återkomma med mer information under januari.

Under 2008 väntas en kraftig resultatförbättring, både avseende rörelseresultatet och resultatet efter finansiella poster. Det senare väntas försiktigt beräknat uppgå till cirka 35 - 40 miljoner kronor. Värdet på fastighetsbeståndet vid 2008 års slut väntas nå den tidigare målsättningen på 660 - 680 miljoner kronor. Hyresintäkterna väntas samtidigt uppgå till 70 - 75 miljoner kronor på årsbasis. Planen är att sälja några fastigheter under 2008 för att finansiera nya förvärv samt för att utveckla befintliga bestånd. Dessa fastighetsförsäljningar förväntas ge ett icke oväsentligt , positivt bidrag till resultatet.

- Jag är mycket nöjd med förvärvet i Örebro och ser goda möjligheter att fortsätta bygga upp ICT Fastigheter på ett för aktieägarna fördelaktigt sätt, säger Matti Lilljegren, vd i ICT Fastigheter.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Flyttar in i centralt pangläge – tar över efter amerikanska jätten

Uthyrning Under våren stängde Pizza Hut en av sina två Göteborgs-restauranger, centralt belägen i Sigillets fastighet i korsningen Kungsgatan-Västra Hamngatan inom CBD. Nu har en populär koncept-aktör huggit på den vakanta lokalen och kommer att slå upp portarna i höst. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige