Image

Fortsatta rekordnivåer på den svenska och nordiska fastighetsmarknaden

Transaktioner Flera konsulthus rapporterar nu att transaktionsvolymen på den svenska och nordiska fastighetsmarknaden ligger i linje med samma period förra året – alltså rekordvolymer.
Publicerad den 2 Juli 2015
Agneta Jacobsson. Bild: Torbjörn Persson
Agneta Jacobsson. Bård Bjölgerud Bild: Pangea
Bård Bjölgerud Ulrika Lindmark. Bild: Newsec
Ulrika Lindmark. Peter Wiman. Bild: Savills
Peter Wiman. Mikael Söderlundh Bild: Pangea
Mikael Söderlundh Fredrik Östberg. Bild: Savills
Fredrik Östberg. Karin Witalis Bild: DTZ
Karin Witalis

Lite beroende på hur man räknar och vem man frågar landar transaktionsvolymen i Sverige första halvåret 2015 på mellan 55 och 65 miljarder kronor.

Och konsulterna ser en hel del olika trender.

- Främsta drivkraft för en allt större andel av fastighetsinvesterarna är utvecklingspotential i form av byggrätter eller detaljplaneändring. Att skapa fastighetsvärde genom egna projekt har blivit mer attraktivt i takt med att direktavkastningskraven pressats nedåt under de senaste åren, säger Ulrika Lindmark, Head of Valuation & Advisory, Newsec Sweden.

- Den breddade efterfrågan både i termer av geografi och fastighetssegment sammanhänger med en allt hårdare konkurrens, där investerarna letar bredare för att finna objekt. Dessutom finns det idag flera investerare som är nischade mot fastighetssegment som marknaden tidigare inte brydde sig så mycket om till exempel hotell, samhällsfastigheter och livsmedelsbutiker. Den risk som man tidigare såg här har minskat i takt med ökad kunskap om segmenten, säger Karin Witalis, Head of Research på DTZ.

- Transaktionsåret 2015 har fått en kraftfull start och prognosen för resten av året ligger i linje med 2014. Efterfrågan är stark, räntan låg och finansieringsmöjligheterna är fortsatt goda. Samtidigt ser man en del makrorisker som skulle kunna förändra marknadsläget. För investerare i fastigheter gäller det att tänka långsiktigt och kalkylera på olika framtida scenarier, säger Agneta Jacobsson, vd för DTZ i Sverige.

- Det låga ränteläget och den goda kapitaltillgången har lett till en stor konkurrens om de fastigheter och portföljer som marknadsförts och det är tydligt att transaktionsvolymerna kunde varit betydligt högre om säljarintresset varit större, säger Savills analyschef Peter Wiman.

Andelen transaktioner som avsåg fastighetsportföljer har varit rekordstort under det gångna halvåret och hela 36 procent av de genomförda affärerna avsåg fastighetsportföljer.

- Det starka köparintresset som råder har inneburit att säljarna ofta väljer att avyttra fastigheter samlade i portföljer och vi har noterat att marknaden är tillbaka i samma läge som åren innan finanskrisen då köparna var villiga att erlägga en portföljpremie i syfte att komma över större volymer, säger Savills transaktionschef Fredrik Östberg.

Och om man tittar på hela Norden är det också tal om rekordvolymer – en ökning på hela 50 procent för årets första halvår jämfört med motsvarande period förra året. Här handlar det om en volym på 155 miljarder kronor, enligt färska siffror från Pangea Property Partners.

Den största affären i Norden var finska köpcentrumspecialisten Citycons förvärv av Sektor Gruppen, Norges näst största ägare och förvaltare av köpcentrum, för 1,47 miljarder euro. Pangea Property Partners var rådgivare till Citycon i affären.

– Köpet av Sektor illustrerar en intressant trend under första halvåret. Vi ser stora kapitalflöden mellan de nordiska länderna. Flera institutioner och noterade fastighetsbolag med stor investeringskapacitet har börjat bygga upp nordiska plattformar, säger Mikael Söderlundh, Analyschef och Partner på Pangea Property Partners.

– I jämförelse med de största metropolerna erbjuder de nordiska marknaderna en attraktiv prissättning och värdepotential med gynnsamma makroekonomiska förutsättningar. Givet låga räntor och svaga lokala valutor förväntar vi oss fortsatt kapitaltillströmning från utlandet och att 2015 blir ett väldigt starkt transaktionsår, säger Bård Bjølgerud, vd och partner på Pangea Property Partners.

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige