Image

Fastighetstempen: Branschen tror på stigande priser

Sverige Antalet företag som tror på stigande priser på den kommersiella fastighetsmarknaden ökar markant. Det visar PWC:s Fastighetstempen som bygger på intervjuer med beslutsfattare i svenska fastighetsbolag.
Publicerad den 14 Maj 2014

Trots ett positivt affärsklimat är det tydligt att branschen har blivit allt mer oroad för omvärldsförändringar och nämner den globala ekonomiska stabiliteten som en av de viktigaste faktorerna för transaktionsmarknaden framöver.

Så många som 64 procent av fastighetsägare och investerare räknar med stigande priser de kommande tolv månaderna. Det är en ökning från 35 procent för ett år sedan. Bara en procent av respondenterna i undersökningen tror på fallande priser.

– Många bedömare räknar med en fortsatt positiv prisutveckling. Det finns förmodligen fortfarande skillnader beroende på såväl geografi som fastighetstyp även om fler och fler får upp ögonen för investeringar utanför storstadsregionerna, säger Robert Fonovich, ansvarig för Real Estate inom PWC.

Synen på hyresintäkter är också positiv. Hela 70 procent av respondenterna räknar med att hyresintäkterna för det egna företaget kommer att öka och 67 procent ser stigande hyresintäkter för branschen som helhet.

Tillgången till kapital bedöms fortfarande som god och utvecklingen stabiliseras något i årets mätning. Över hälften, 52 procent, tror att tillgången till lånekapital ökar de kommande tolv månaderna.

De fastigheter som bedöms som mest attraktiva när det gäller bästa avkastning ligger inom kontors- och bostadssektorn. Intresset för handelsfastigheter minskar. Dock blir det allt svårare att hitta attraktiva investeringsobjekt enligt undersökningen. Så många som hälften av respondenterna, jämfört med 26 procent för ett år sedan, tvivlar på tillgången till intressanta objekt.

– Vi har under årets första månader sett intressanta transaktioner inom i princip alla segment, även om många aktörer nu gör bedömningen att det blir svårare att finna investeringsobjekt som motsvarar aktuell strategi. Detta kan leda till en ökningstakt av investeringar i eget bestånd där man ofta upplever att en högre avkastning kan erhållas, avslutar Robert Fonovich.

Det som kan komma att påverka fastighetsmarknaden negativt i det korta perspektivet är en tilltagande oro i omvärlden. Över 2o procent av branschföreträdarna nämner i undersökningen den globala ekonomiska stabiliteten som en av de viktigaste faktorerna för transaktionsmarknaden framöver.

Om undersökningen
Fastighetstempen genomförs bland beslutsfattare i den svenska fastighetsbranschen. Undersökningen fångar regelbundet upp aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och olika finansiella aktörer. Syftet är att visa hur bolagen ser på utvecklingen de kommande tolv månaderna för såväl det egna företaget som branschen i helhet. Undersökningen bygger på 103 intervjuer under perioden april-mars 2014.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsbolaget på frammarsch i textilstaden

Bolag Delar av Borås centrum står inför en spännande utveckling de närmaste åren då Pulsen Fastigheter ska förtäta med närmare 60 000 kvadratmeter bostäder och kommersiella ytor. Nyligen avslutades samrådet för den detaljplan som håller på att tas fram, och här berättar Pulsens vd Christer Södeliden mer om planerna för området – och hur bolaget siktar på att växa i övrigt framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.