Image

PWC: Goda framtidsutsikter

Sverige Det är en fortsatt positiv bild som målas upp när svenska fastighetsbolag bedömer marknaden framöver. Antal företag som tror på högre fastighetspriser har ökat sedan början av året. Fler tror också på stigande hyresintäkter och en bättre tillgång till lånat kapital för investeringar. Det visar undersökningen Fastighetstempen som PWC genomfört bland beslutsfattare i den svenska fastighetsbranschen.
Publicerad den 5 December 2013

Fastighetsmarknadens affärsklimat blir allt mer positivt. Nästan hälften, 46 procent, av fastighetsägare och investerare som ingår i undersökningen räknar med stigande fastighetspriser under de kommande 12 månaderna. En ökning från 35 procent från första kvartalet i år, enligt PWC.

Så många som 76 procent räknar med att det egna företagets hyresintäkter ska öka och 62 procent ser stigande hyresintäkter för branschen som helhet.

När det gäller tillgång till lånefinansiering för investeringar tror 60 procent att det kommer att öka, jämfört med 54 procent vid årets början. Över hälften räknar också med att tillgången till eget kapital kommer att öka och en fjärdedel tror på en ökad tillgång till kapital genom alternativa finansieringsformer.

– Det blir intressant att följa utvecklingen där det för närvarande förefaller vara flera parametrar som samverkar i en positiv riktning vilket borde resultera i en livlig transaktionsmarknad framöver, säger Robert Fonovich, ansvarig för Real Estate inom PWC.

Liksom tidigare förväntas institutioner, börsbolag och privata bolag vara nettoköpare under det kommande året. Men fler än tidigare tror också på utländska investerare som nettoköpare.

– Utländska aktörer blir allt mer aktiva vilket beror på att tillgången till lånekapital har ökat och att stora internationella fastighetsfonder börjar få upp Norden på sin radar, kommenterar Robert Fonovich.

De fastigheter som bedöms av respondenterna som mest attraktiva när det gäller bästa avkastning ligger inom kontors- och bostadssektorn. Intresset för handelsfastigheter minskar.

Den faktor som påverkar transaktionsmarknaden mest framöver är tillgång på kapital. Därefter kommer räntan och på tredje plats ekonomisk stabilitet. Minst viktig bedöms inflationsutveckling vara i undersökningen.

Över hälften av fastighetsbolagen planerar att nyanställa under de kommande tolv månaderna. Det är en ökning med nio procent sedan föregående mätning.

FAKTA
PWC:s Real Estate presenterar Fastighetstempen för andra gången och följer därmed upp undersökningen från första kvartalet 2013. Undersökningen genomförs bland beslutsfattare i den svenska fastighetsbranschen. Fastighetstempen fångar regelbundet upp aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och olika finansiella aktörer. Syftet är att visa hur bolagen ser på utvecklingen för de kommande tolv månaderna för såväl det egna företaget som branschen i helhet. Undersökningen bygger på 97 intervjuer under perioden september-oktober 2013.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige