Image
Branschen spår goda framtidsutsikter enligt PWC:s Fastighetstempen.
Branschen spår goda framtidsutsikter enligt PWC:s Fastighetstempen. Bild: David Schmidt

Fastighetsbranschen spår fortsatt goda tider

Sverige Det är en positiv bild som målas upp av företrädarna för den svenska fastighetsmarknaden i årets upplaga av PWC:s Fastighetstempen. Över sjuttio procent av respondenterna tror på ökande hyresintäkter för branschen. Man tror även på stigande fastighetspriser, ökade investeringar och över hälften av de tillfrågade bolagen kommer även att anställa ny personal under de tolv kommande månaderna.
Publicerad den 5 Mars 2015

- Det mesta pekar uppåt i årets upplaga av Fastighetstempen och det ser ut som om 2015 kommer vara ännu ett framgångsrikt år för den svenska fastighetsbranschen. Vi kan förvänta oss ett par nya noterade fastighetsbolag under 2015 och ökat internationellt intresse. Många i branschen anger svårigheten att hitta lämpliga investeringsobjekt som den största utmaningen under året och det säger väl en hel del menar Robert Fonovich, branschansvarig för Real Estate på PWC Sverige.

En klar majoritet, 73 procent, av de svarande tror på ökade hyresintäkter under 2015. Motsvarande siffra för 2013 och 2014 var 46 respektive 67 procent. Med andra ord håller den positiva trenden i sig och förstärks ytterligare under 2015. Några av de bidragande orsakerna till den positiva synen på hyresintäkterna anges god konjunktur i tjänstesektorn samt nyproduktionsprojekt som bidrar till att öka genomsnittlig bashyra.

Även tron på stigande fastighetspriser är stark och når en högstanotering sedan mätningarna startade 2013. Hela 83 procent av de tillfrågade aktörerna tror på högre priser under 2015. Motsvarande siffra för 2013 och 2014 var 35 respektive 64 procent. Andelen svarande som tror på oförändrade priser har minskat drastiskt från över 50 procent för två år sedan till endast 15 procent i årets upplaga av Fastighetstempen. Endast en procent av de svarande tror på sjunkande fastighetspriser.

Den goda investeringsviljan håller i sig och ökar inom samtliga områden. Kontor och bostäder anses vara de mest attraktiva investeringsobjekten medan industrilokaler bedöms som minst attraktiva. Närmare 6 av 10 fastighetsföretag anger också att de kommer investera mer i befintligt bestånd.

- Den svagare kronan har också lockat internationella investerare i större utsträckning än tidigare. Det är främst detaljhandelsfastigheter som varit av intresse och med en fortsatt svag krona kommer vi förmodligen se ytterligare internationellt kapital strömma in i svenska fastigheter under 2015, säger Robert Fonovich.

Goda tider innebär också hårdare konkurrens. Och branschen bedömer att det kommer bli ännu tuffare under de närmaste tolv månaderna.

- Andelen respondenter som tror det blir svårare att hitta lämpliga objekt är uppe i 76 procent. Jämfört med tidigare år har denna siffra pendlat mellan 25 och 50 procent. Med andra ord har det på ganska kort tid blivit väsentligt svårare att hitta attraktiva investeringsobjekt, säger Robert Fonovich.

Över hälften (54 procent) av respondenterna anger att de kommer utöka personalstyrkan under 2015. Motsvarande siffra för föregående år låg på 41 procent. Endast sex procent tror på neddragningar vilket är oförändrat med föregående år.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsbolaget på frammarsch i textilstaden

Bolag Delar av Borås centrum står inför en spännande utveckling de närmaste åren då Pulsen Fastigheter ska förtäta med närmare 60 000 kvadratmeter bostäder och kommersiella ytor. Nyligen avslutades samrådet för den detaljplan som håller på att tas fram, och här berättar Pulsens vd Christer Södeliden mer om planerna för området – och hur bolaget siktar på att växa i övrigt framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige