Image

Diös i jätteaffär – genomför nyemission

Transaktioner Diös köper en fastighetsportfölj i Umeå, Luleå och Sundsvall av Castellum för 4,5 miljarder kronor.
Publicerad den 22 November 2016
Knut Rost. Bild: Diös
Knut Rost.

Pangea Property Partners var säljrådgivare åt Castellum.

Glimstedt var juridisk rådgivare till åt Diös.

För att finansiera förvärvet genomför Diös en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1,8 miljarder kronor.

Resterande 2,7 miljarder kronor finansieras genom nya räntebärande kreditfaciliteter.
Affären omfattar 32 centralt belägna fastigheter i Umeå, Luleå och Sundsvall med en uthyrningsbar area om 216 000 kvadratmeter.

Genom förvärvet stärker Diös sin närvaro på prioriterade tillväxtorter och tillförs ett fastighetsbestånd med hög kvalitet och stabila kassaflöden.

Diös fastighetsvärde proforma ökar med 4,5 miljarder kronor till 17,9 miljarder kronor och hyresvärdet ökar med 360 miljarder kronor till 1 829 miljarder kronor baserat på aktuell intjäningsförmåga per 30 september 2016.

Huvudägarna; AB Persson Invest, Backahill Inter AB och Bengtssons Tidnings Aktiebolag, vilka tillsammans äger cirka 36 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. Resterande belopp har Nordea och Swedbank åtagit sig att garantera på sedvanliga villkor.

Utöver de tre huvudägarna har Pensionskassan SHB Försäkringsförening, som äger cirka 6 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, åtagit sig att rösta för företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.

– Att förvärva denna välskötta och centralt belägna fastighetsportfölj är en fantastisk möjlighet för oss. Vi stärker vår verksamhet och närvaro på viktiga tillväxtorter, i synnerhet i Umeå och Luleå där vi haft en ambition att växa under en längre tid. Många av fastigheterna är belägna i direkt anslutning till våra befintliga fastigheter och vi ser på sikt såväl intäktssynergier som stordriftsfördelar av förvärvet. Vi blir ett större och stabilare bolag med ökat kassaflöde och ännu bättre förutsättningar att skapa värden för våra ägare, säger Knut Rost, vd Diös.

– Förvärvet är helt i linje med Diös långsiktiga strategi och mål att äga och utveckla centrumnära fastigheter. Vi från styrelsen har stort förtroende för att ledningen tillsammans med alla anställda kommer införliva dessa fastigheter i Diös verksamhet på ett bra sätt som kommer stärka hela bolaget. Det är även glädjande att Diös tre största ägare står bakom bolagets expansion och har åtagit sig att teckna sina pro-rata andelar i den förestående nyemissionen, säger Bob Persson, styrelseordförande i Diös.

Den initiala direktavkastningen på förvärvade fastigheterna uppgår till cirka 5,3 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 93 procent. Största hyresgäster är Sveriges domstolar, Livförsäkringsbolaget Skandia, Trafikverket, Länsstyrelsen i Västerbottens län och Trygg Hansa som sammantaget står för 19 procent av hyresintäkterna. Fördelningen av uthyrningsbar area per ort är 40 procent i Umeå, 35 procent i Luleå och resterande 25 procent i Sundsvall.

– Affären innebär att vi koncentrerar verksamheten till färre orter – och att vi därmed ökar densiteten i beståndet, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Fastigheter som affären omfattar:
Sundsvall: Aesculapius 10, Badhuset 1, Bryggeriet 1, Cupido 7, Järnvägsstationen 1, Skandia 1, Stenhuggaren 5, Vesta 1, Vesta 3 och Ödet 7.
Umeå: Ask 5, Björken 1, Hugin 4, Kraften 12, Läraren 1, Magne 4, Nytorget 2, Odin 12, Skvadronen 2, Slöjdaren 3, Sågen 5, Vipan 24 och Älvsbacka 9, 10.
Luleå: Biet 1, Forellen 9, Gripen 1, Hermelinen 12, Hunden 15, Katten 14, Råttan 17, Strutsen 14 och Östermalm 6:16.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Leklandskedjan i ekonomisk kris – här är fastighetsägarna som kan drabbas

Uthyrning Leos lekland har hamnat i ekonomiska svårigheter och har tvingats ansöka om rekonstruktion. Fastighetssverige har tittat närmare på vilka fastighetsägare som exponering mot kedjan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige