Image
Knut Rost, vd för Diös.

Rost tror på färre transaktioner under Q2

Bolag Diös har inlett året på ett transaktionsintensivt manér med totalt åtta affärer under det första kvartalet där man tillträtt förvärv för cirka 1,8 miljarder kronor. Vd:n Knut Rost berättar att man fortsatt letar efter fler transaktioner men att han tror att det andra kvartalet blir lugnare för bolaget och branschen i stort.


Knut Rost, vd för Diös.

Diös: Stabil nettouthyrning – hög överskottsgrad

Bolag Diös redovisar en överskottsgrad på 65 procent – den högsta i Diös historia för ett första kvartal. Tllväxten i förvaltningsresultatet per aktie uppgår till om 10 procent.


Knut Rost.

Kraftigt förbättrat resultat för Diös

Bolag Diös redovisar ett resultat efter skatt på 965 miljoner kronor (438), en ökning med 120,3 procent mot föregående år. Styrelsen föreslår höjd utdelning.


Knut Rost, vd på Diös.

Diös ser kraftigare hyrestillväxt och lägre vakansgrad

Bolag Diös redovisar lägre förvaltningsresultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Hyresintäkterna uppgick till 401 miljoner kronor (398), en ökning med 0,8 procent mot föregående år.


Knut Rost, vd på Diös.

Därför kommer Diös vakanser minska under andra halvåret

Bolag Diös inledde sommarens rapportflod med att redovisa flera rekordstarka nyckeltal för delåret. Samtidigt ligger vakansgraden fortfarande över tio procent, men vd:n Knut Rost är säker på att uthyrningarna kommer ticka på under årets andra halva.


Per Schlingmann och Diös vd Knut Rost.

Per Schlingmann: Därför är 15-minutersstaden här för att stanna

Bolag Den tidigare moderatpolitikern är numera bland annat stadsutvecklingsstrateg som är väl insatt i det allt mer populära konceptet 15-minutersstaden. När Diös ordnade ett digitalt event på temat berättade han mer om innehållet i konceptet och varför attraktiviteten accelererats under pandemin.


Knut Rost, vd på Diös.

"Vi som jobbar utanför storstäderna är i en sweetspot"

Bolag Diös levererade ett stabilt resultat för 2020 där flera av nyckeltalen sticker ut särskilt positivt. För Fastighetssverige berättar vd:n Knut Rost att det finns en genuint optimistisk framtidstro i bolaget och han förklarar varför deras geografiska närvaro är helt rätt i dessa tider.


Knut Rost, vd på Diös.

Stark nettouthyrning för Diös

Bolag Diös förbättrar sitt förvaltningsresultat och nettouthyrningen uppgår till 51 miljoner kronor för helåret 2020. Överskottsgraden är bolagets starkaste någonsin och uppgår till 66 procent. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kr per aktie.


Knut Rost.

Så ska Diös minska andelen handel i beståndet

Bolag Diös vd Knut Rost är begeistrad över bolagets fina nettouthyrning under det tredje kvartalet, och han spår en stark fortsättning på uthyrningssidan även framöver. För Fastighetssverige berättar han mer om bolagets fina Q3-siffror och hur man hittat en nisch inom kontorssfären som borgar för mer tillväxt och en förändrad handelsdel i beståndet.


Fastighetsbranschens toppar delar med sig av sina boktips. Bilden är ett montage.

Detta läser branschtopparna

Sverige 2016 bytte höstlovet namn till läslov för att uppmuntra läsning bland unga. När nu läslovet inleds passar Fastighetssverige på att fråga ett antal börs-vd:ar vad de läser just nu och vad de rekommenderar för böcker till andra.


Knut Rost.

Diös: Positiv nettouthyrning och ökat förvaltningsresultat

Bolag Diös redovisar överlag starka siffror för tredje kvartalet och vd Knut Rost beskriver en stabil marknad.


Knut Rost.

Rost: "Därför kommer vi satsa ännu mer på kontor"

Bolag Trots coronapandemins påverkan på kontorsanvändandet tecknar nu Diös fler kontorsavtal än någonsin. För Fastighetssverige berättar vd:n Knut Rost hur bolaget resonerar kring kontoret som arbetsplats, varför man är så aktiva och vad som är nycklarna för framtiden.


Knut Rost, vd på Diös.

Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.


Knut Rost.

Diös: Skriver ner fastighetsvärden med 153 miljoner kronor

Bolag Diös förvaltningsresultat för Q2 minskar till 229 miljoner kronor (257).


Lars-Göran Dahl.

Diös fastighetschef lämnar bolaget

Bolag Lars-Göran Dahl, Diös fastighets- och affärsutvecklingschef, lämnar bolaget efter sommaren för att istället bli ny fastighetsdirektör på Skistar. Sofie Stark, nuvarande affärschef i Sundsvall, internrekryteras som fastighetschef och Mats Eriksson, nuvarande projektchef, utökar sin roll med chef över affärsutveckling. Båda blir del av Diös koncernledning. Förändringen träder i kraft under augusti.


Per Eriksson.

Han blir ny ordförande för Svenska Stadskärnor

Handel Per Eriksson, tidigare vd och numera Senior Advisor på City i Samverkan i Stockholm, efterträder Paul Lindvall som styrelseordförande för Svenska Stadskärnor.


Knut Rost, vd på Diös.

"Statens bidragsdel borde vara större"

Bolag Diös vd Knut Rost kan blicka tillbaka på ett stark första kvartal för bolaget – men osäkerheten inför framtiden är stor. Cirka sex procent av bolagets hyresintäkter kommer från branscher som är särskilt utsatta på grund av coronakrisen och Knut Rost hade velat se en del förändringar i regeringens förslag om tillfälliga hyresrabatter. För Fastighetssverige berättar han mer om situationen.


Knut Rost.

Diös: Förvaltningsresultat upp 8 procent, 91 procent av aprilhyrorna inne

Bolag Diös redovisar ett starkt första kvartal. När det gäller kostnader för hittills gjorda överenskommelser med hyresgäster uppgår de till cirka 8 mkr så här långt.


Knut Rost, vd på Diös.

Diös vill öka i popsegmentet – och bredda närvaron

Bolag Optimismen flödar i Diös efter ett 2019 där bolaget visade upp en stark tillväxt i förvaltningsresultatet och en positiv nettouthyrning. Vd:n Knut Rost berättar för Fastighetssverige om en utökad satsning under 2020 som också kommer bredda bolagets geografiska profil.


Knut Rost.

Diös höjer utdelningen till 3,30 kronor

Bolag Diös starka utveckling fortsätter. Resultatet förbättras, nettouthyrningen är stark och styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,30 kronor per aktie. Bolaget höjer sin ambition för fortsatt tillväxt och målet är att öka förvaltningsresultatet per aktie med i genomsnitt tio procent per år, över en treårsperiod.